» جشنواره کتاب سال دانشجویی - اسامي كتاب ها
امروز یکشنبه 25 آذر 1397
جستجو در: دوره: موضوع: وضعيت:
جستجو بر حسب: کلمه مورد جستجو :            
بر آستان عاشورا  
ناشر: بنیاد پژوهشهای آستان قدس
موضوع: دین
دانشگاه: قم
رشته تحصیلی: الهیات
سال نشر: 1395
رتبه:
تصویرسازی  
ناشر: فخرآکیا
موضوع: گروه هنر -هنر
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1395
رتبه:
تئوری معماری 2  
ناشر: فخرآکیا
موضوع: گروه هنر- معماری
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
تئوری معماری 1  
ناشر: فخرآکیا
موضوع: گروه هنر- معماری
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
موفقیت‌شناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی  
ناشر: موفقیت‌شناسی
موضوع: بخش ویژه - حمایت از تولید داخلی(کالای ایرانی)
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
سال نشر: 1397
رتبه:
همیار جامع آناتومی عمومی  
ناشر: انتشارات یاوریان
موضوع: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی تبریز
رشته تحصیلی: داروسازی
سال نشر: 1395
رتبه:
فاطمیان؛ از خشونت تا رواداری  
ناشر: علمی و فرهنگی
موضوع: تاریخ
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
فلسفه عرفان  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: دین
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
معرفت شناسی  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: فلسفه
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1395
رتبه:
سازمان تجارت جهانی ایران، تهدیدات و فرصت ها  
ناشر: طحان
موضوع: مدیریت
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد گرگان
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
سال نشر: 1396
رتبه:
روانشناسی شخصیت  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: روانشناسی
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
باب حطه  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: دین
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
روان شناسی رشد  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: روانشناسی
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
بررسی تطبیقی قاعده لطف در امامیه و آموزه فیض در مسیحیت کاتولیک  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: دین
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
ماهیت و الزمات فقه پیشرفت  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: دین
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
گردش نخبگان در اندیشه سیاسی تشیع  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: دین
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1395
رتبه:
فلسفه تعلیم و تربیت  
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
موضوع: علوم تربیتی
دانشگاه: .
رشته تحصیلی: .
سال نشر: 1396
رتبه:
حکمت اسلامی خانه ایرانی  
ناشر: طحان
موضوع: گروه هنر- معماری
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تحصیلی: معماری
سال نشر: 1395
رتبه:
دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها  
ناشر: طحان
موضوع: گروه هنر- معماری
دانشگاه: تربیت مدرس
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سال نشر: 1395
رتبه:
تخصیص مسکن اجتماعی و بی مسکنی  
ناشر: طحان
موضوع: گروه هنر- معماری
دانشگاه: تربیت مدرس
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سال نشر: 1396
رتبه:
1 از 31