کتاب کار آفرینی سازمانی وارد بازار نشر شد
کتاب کار آفرینی سازمانی (ایجاد معماری سازمانی کار آفرینانه ) اثر رضا کهن هوش نژاد به چاپ رسید .

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی هدف این کتاب شکل گیری گرایش فکری کارآفرینانه و القای آن در درون فرهنگ و فعالیت های سازمان های بزرگ می باشد تا به این ترتیب با پدیدار شدن نگرش و رفتار کارآفرینانه در سر تا سر سازمان ، ارزش آفرینی در ابعاد اقتصادی همچون استراتژی های سازمانی جدید ، فرآیند های داخلی جدید ، کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید ، بازار های جدید مدل های کسب و کار جدید ، محصولات و خدمات جدید ، و همچنین در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی تحقق یابد. در ارتباط با طرح ایجاد معماری سازمانی کار آفرینانه در ذیل عنوان اصلی کتاب یعنی کار آفرینی سازمانی ،بایداشاره نمود که در میان عوامل موثر بر کار آفرینی سازمانی ، معماری سازمانی کار آفرینانه نقش تاثیر گذارتری داشته و به عنوان جلوه ای از کار آفرینی سازمانی رخ نمایی می کند. این کتاب دارای 8 فصل میباشد که در فصل اول به بیان چیستی کار آفرینی ، فصل دوم به ماهیت کارآفرینی سازمانی ، در فصل سوم به فرآیند و مدل های کار آفرینی سازمانی ،در فصل چهارم به محرک ها و موانع کار آفرینی سازمانی ، در فصل پنجم به استراتژی کار آفرینی سازمانی ، در فصل ششم به قلمرو کار آفرینی سازمانی از منظر فرصت و در فصل پایانی به کار آفرینی سازمانی پایدار پرداخته است . این کتاب 344 صفحه ای در شمارگان1000 نسخه و با قیمت 21000هزار تومان به بازار نشر ارائه شده است.