معرفی کتاب "ماکروارگونومی (ارگونومی سازمانی)؛ تئوری، روش‌ها و کاربردها" شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
آشنایی با کتاب "ماکروارگونومی (ارگونومی سازمانی)؛ تئوری، روش‌ها و کاربردها" اثر احد خلجی شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی.

 
Alternate Text

 

آشنایی با کتاب "ماکروارگونومی (ارگونومی سازمانی)؛ تئوری، روش‌ها و کاربردها" اثراحد خلجی شایسته تقدیر معرفی شد.

در ادامه به معرفی اجمالی این کتاب می پردازیم:

اين كتاب يك دوره‌ مهم از توسعه و انتشار دانش در زيرشاخه‌‌ نوين فاكتورهاي انساني يا ارگونومي است كه به‌عنوان ماكروارگونومي شناخته مي‌شود و به‌طور مقايسه‌اي و تفصيلي آن را ارائه مي‌كند. اين كتاب مي‌تواند به‌ عنوان يك كتاب درسي در جايگاهي دانشگاهي يا به‌عنوان يك مرجع اساسي براي متخصصين ماكروارگونومي يا عموم ارگونوميست‌ها مورد استفاده قرار گيرد. هركسي به‌طور واقعي و بالقوه براي ايفاي نقش در مداخله سازماني در سطوح فردي، سيستمي يا  سازماني مي‌تواند از فوايد به‌كارگيري دانش ماكروارگونومي بهره‌مند شود. اين اميد براي ويراستاران وجود دارد كه از طريق اين كتاب، سيستم‌هاي كاري بهينه شده و سازمان‌هايي با رفاه و بهره‌وري بهبوديافته را به ثمر بنشاند. اين كتاب به‌طور موثر نقشه راهي را با مفاهيم، تئوري‌ها و روش‌هاي ماكروارگونومي ارائه مي‌دهد. از اين‌رو، اين كتاب مي‌تواند هم به‌عنوان يك كتاب درسي و به‌عنوان يك راهنما براي پياده‌سازي اثربخش ماكروارگونومي در محل كار مورد استفاده قرار گيرد. هر يك از فصول اين كتاب، خود به تنهايي يك مطالعه به‌خصوص راجع رويكردهاي مختلف ماكروارگونومي به موضوعات متنوع و درخور توجه در زمينه‌هاي مختلف صنعتي، سازماني و اجتماعي امروز ماست.