نتایج یک نظرسنجی حاکی است؛ رمان و ادبیات در صدر موضوعات مورد علاقه دانشجویان برای مطالعه/ رفع نیازهای درسی و آکادمیک مهمترین شاخص خرید کتاب برای دانشجویان
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی طرح نظرسنجی را به منظور بررسی وضعیت مطالعه و کتابخوانی در میان دانشجویان، در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اجرا کرد.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، براساس داده های این نظرسنجی، 38 درصد دانشجویان اعلام کرده اند که به صورت روزانه و 37درصد نیز به صورت هفتگی وقت خود را به مطالعه اختصاص می دهند.

در میان کسانی که به صورت روزانه مطالعه می کنند، نزدیک به 27 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که بین 1-5 ساعت در روز مطالعه دارند.

از بین کسانی که به صورت هفتگی مطالعه می کنند،  24 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که بین 1-5 ساعت در هفته مطالعه دارند.

براساس این نظرسنجی ، کتاب های با موضوع «رمان و ادبیات» با 51.6 درصد در صدر علاقه مندی های مطالعاتی دانشجویان قرار دارد. در این بین  21 درصد به کتب سیاسی و اجتماعی ، 15 درصد به کتب تاریخی و 14.5 درصد به کتب دینی و مذهبی علاقه دارند.

نتایج این نظرسنجی حاکی است اغلب دانشجویان (نزدیک به 56 درصد) از دانشجویان از طریق فضای مجازی با جدیدترین کتاب های منتشر شده آشنا می شوند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از این نظرسنجی، نیاز آکادمیک و درسی با 46.5 درصد مهم‌ترین شاخصه برای خرید کتاب توسط دانشجویان محسوب می‌شود. موضوع کتاب محتوای کتاب و مؤلف شاخص هایی اند که در رتبه های بعدی قرار دارد.

این گزارش می افزاید، نزدیک به 87 درصد از پاسخ‌گویان کتاب کاغذی برای مطالعه را نسبت به کتاب‌های الکترونیک با قیمت پائین‌تر ترجیح می‌دهند.

 گفتنی است، هدف از اجرای این نظرسنجی آگاهی از علائق مطالعاتی دانشجویان، نحوه دسترسی آنها به کتب مورد نیاز،میزان آشنایی دانشجویان با رخ دادهای فرهنگی حوزه کتاب و کتابخوانی و آشنایی با نیازهای بازار کتاب های دانشگاهی بوده است.