کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول طراحی جلد» برگزار می‌شود
کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول طراحی جلد» به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی یکشنبه 23 خرداد ماه جاری برگزار می‌شود.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات، این کارگاه تخصصی با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران و کارشناسان حوزه نشر جهاددانشگاهی، روز یکشنبه 23 خرداد ماه ساعت 10 تا 12  به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در این گارگاه،  مجتبی مجلسی دبیر مجمع طراحان انقلاب اسلامی و مجید کیانی مدیر مرکز نشر الکترونیک سازمان انتشارات جهاددانشگاهی تدریس خواهند کرد.

گفتنی است این کارگاه سومین کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی حوزه نشر جهاددانشگاهی است.