مشخصات کتاب

جغرافیایی اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر
جغرافیایی اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دکتر حسین شکوهی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: هشتم
تیراژ: 3000
شابک: 978-600-102-157-2
سال نشر: 1392
تعداد صفحه: 220
قیمت: 70000 ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

مقدمه/9

 

فصل اول: مفاهيم و سابقه كار در اكولوژي شهري/11

مفاهيم و ارزش‌هاي اكولوژي شهري/11

اكولوژي انساني سنتي/12

نگرش‌هاي مشترك اكولوژي شهري و جغرافياي شهري/13

نظام اكولوژيكي/15

جمعيت/16

محيط/17

تكنولوژي/18

سازمان يا ساخت نظام/19

عوامل اجتماعي ـ رواني/20

سابقه كار در اكولوژي شهري/21

محيط گرايي در مطالعات شهري/28

منابع/30

 

فصل دوم: جدائي گزيني اكولوژيكي/31

جدايي گزيني اكولوژيكي چيست؟/31

هجوم و جايگزيني اكولوژيكي/32

هجوم اكولوژيكي اختياري و اجباري/33

عوامل موثر در جايگزيني اكولوژيكي/35

مراحل هجوم و توالی اکولوژیکی/36

شرایط و زمینه‌های توالی اکولوژیکی/37

حوزه‌های اجتماعی در شهرها/38

شناخت حوزه‌های اجتماعی/39

شناخت فاصله‌ی اجتماعی/41

شاخص‌های انتخابی و حوزه‌های اجتماعی/42

منزلت اجتماعی و انتخاب محله مسکونی/43

جبر محیط شهری در انتخاب منطقه مسکونی/45

عوامل موثر در جابجايي و انتخاب واحد مسكوني/48

مفاهيم محله/50

محله و گروههاي قومي/52

ضعف مفاهيم محله‌اي/53

طرح محله‌هاي جديد/54

نقش خانه/55

توسعه شهر و جابجايي طبقات شهري/57

جابجايي بازار كار/59

 

فصل سوم: گتوهاي شهري و جدائي گزيني اكولوژيكي/63

تعریف و مفهوم گتو/63

شناخت گتوها بر پايه‌ي آماري/64

سابقه تاريخي گتونشيني/65

گتوهاي اجباري/66

امتیازات گتوها/67

گتوها، آزمایشگاه اکولوژی شهری/68

ساخت و توسعه فیزیکی گتوها/69

کیفیت واحدهای مسکونی در گتوها/70

گتوها و حمل و نقل شهری/72

فرصت‌های اشتغال و گتوها/73

خیابان‌نشینی در گتوها/75

گتوهای فقر و طرز نگرش به زندگی/76

گتوهای نژادی/78

جدایی گزینی اکولوژیکی در شهرهای نفت‌خیز خاورمیانه/80

منابع/85

 

فصل چهارم: اکولوژی تطبیقی و آسیب‌شناسی شهری/87

اکولوژی تطبیقی/87

اکولوژی تطبیقی و آسیب‌شناسی شهری/91

آسیب‌شناسی شهری/93

شهر و کیفیت تغذیه/93

شهر و رشد جسمی/94

وزن و وزن افراد شهری و روستایی/96

شهر و مواد جدید غذایی/97

تغذیه کودکان/98

شهر و سالمندان/99

نظریات اکولوژیکی جرائم شهری/100

اکولوژی اجتماعی خشونت‌های شهری/101

شهر و ناآرامی‌ها/104

اکولوژی شهری و امراض/106

عوامل فیزیکی و امراض شهری/107

عوامل اجتماعی و امراض شهری/109

شهر و امراض قلبي/112

شهر و خودكشي/113

شهر و اتومبيل/114

آمد و شد روزانه مردم به شهرها/115

شهر و تلويزيون/118

معیارهای یک جامعه سالم شهری/120

 

فصل پنجم: شرایط اقتصادی، برنامه‌ریز ي و اکولوژی شهری/123

شهرها کانون همه‌ی ایدوئولوژی‌ها/123

شهر و استعمار/124

شهر در جامعه فئودالی/129

انقلاب الجزایر و نظام سکونتگاهی/132

انقلاب چین و شهرها/139

آپارتاید و شهر/148

ساخت اکولوژیکی شهرهای اروپائی/149

اقتصاد آمریکا و اکولوژی اجتماعی شهرها/153

شهر نامرئی/157

جمعیت و جامعه فراوانی/158

شهرهای اروپای شرقی و شوروی/161

عوامل اكولوژيكي و مهاجرت/171

مهاجرت‌های روستائی و پژوهش‌های موردی/175

منابع/179

 

فصل ششم: ساخت اکولوژیکی شهرهای اسلامی/181

عوامل جغرافیائی و شهرهای اسلامی/181

اروپائیان و شهرهای اسلامی/185

تعادل‌های اکولوژیکی و شهرهای اسلامی/186

شهرهای اسلامی سنتی/191

منابع/195

 

فصل هفتم: آینده‌ی شهرها و توسعه‌ی شهری/197

افزایش جمعیت شهری/197

هدناپلیس (عشرت آباد)/201

مفاهیم فاصله و شهرهای آینده/206

شهرهای جامعه‌ی انبوه آگاهی/207

اکیومناپلیس/211

منابع/212

 

 

 

معرفی کتاب

کتاب «جغرافیای اجتماعی شهرها» تالیف حسین شکویی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی روانه بازار کتاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، «جغرافیای اجتماعی شهرها» در تلاش است تا کمبودهای جامعه شهری، در رابطه با ساخت فیزیکی شهرها را نشان دهد و ساخت فیزیکی شهرها منطبق و سازگار با شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهرها سامان گیرد. مولف کتاب معتقد است، شهر کانون همه جاذبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. از این رو باید در کنار بررسی ساخت فیزیکی شهر، ترافیک سنگین شهر و یا سود رسانی برق به سلسله مراتب اجتماعی که میان ساختمان های شهری نیزدیده می شود، توجه شود.

کتاب«جغرافیای اجتماعی شهرها» در 7 فصل نوشته شده است. مفاهیم و سابقه کار در اکولوژی شهری، جدایی گزینی اکولوژیکی گتوهای شهری و جدایی اکولوژیکی، اکولوژی تطبیقی و آسیب شناسی شهری، شرایط اقتصادی، برنامه ریزی و اکولوژی شهری،ساخت اکولوژیکی شهرهای اسلامی، آینده ی شهرها و توسعه شهری از جمله عناوین این کتاب هستند.

دکتر شکوهی در این کتاب می کوشد ضمن تعریف مفاهیم و ارزش های اکولوژی شهری به هجوم اکولوژی اختیاری و اجباری و عوامل موثر در جایگزینی اکولوژی پرداخته و آسیب های شهری را مورد بررسی قراردهد. همچنین نگاه مؤلف بر روی عوامل مهاجرت روستایی و پژوهش های موردی و بررسی شهرهای اسلامی سنتی قابل توجه است.

در تالیف این کتاب، آخرین تحقیقات و مسیرهای اکولوژی شهری در چند سال اخیر با استفاده از 80 منبع معتبر علمی به کارگرفته شده است و مولف سعی کرده است ضمن بررسی مطالب اکولوژی اجتماعی، به روش کار نیز اشاره شود تا انطباق ساخت فیزیکی شهر با شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی آن به روشنی نشان داده شود.

کتاب «جغرافیای اجتماعی شهرها» تالیف دکتر حسین شکویی در 220صفحه و شمارگان 3 هزار نسخه و به قیمت 7 هزار تومان توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشرشده است.