مشخصات کتاب

جامعه شناسی سیاسی ایران چالش های هویت ملی در ایران معاصر
جامعه شناسی سیاسی ایران چالش های هویت ملی در ایران معاصر
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: اصغر پرتویی
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786001029479
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 260
قیمت: 180000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 فصل اول: سیر تاریخی

فصل دوم : بنیان چالش در هویت ایران در قرن 19

فصل سوم:بحران هویت ملی در ایران قرن 20

فصل چهارم: دوره پهلوی

فصل پنجم: انقلاب اسلامیک : جدال برای احیای هویت دینی

معرفی کتاب