مشخصات کتاب

تکنسین داروخانه (مقدماتی – پیشرفته )
تکنسین داروخانه (مقدماتی – پیشرفته )
موضوع: پزشكي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: مهران ملکی
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: چهاردهم
تیراژ: 3000
شابک: 9786001024474
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 208
قیمت: 220000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

فصل اول اخلاق کاری2

فصل دوم اصول نسخه پیچی و نسخه خوانی ۱۱

فصل سوم آشنایی با مفاهیم دارویی ۵۱

فصل چهارم داروشناسی ۶۳

فصل پنجم داروهای خارجی ۲۰۱

فصل ششم داروهای مکمل رژیم غذایی ۲۱۲

فصل هفتم فرآورده های آرایشی و بهداشتی ۲۲۹

فصل هشتم داروهای ترکیبی و جالینوسی ۲۵۱

فصل نهم داروهای گیاهی ۲۶۵

فصل دهم تجهیزات ارتوپدی ۲۷۱

فصل یازدهم ضمائم ۲۸۵

معرفی کتاب