مشخصات کتاب

آموزش شبیه سازی و کاربرد فازی عصبی فازی خوشه‌بندی پردازش تصویر و سری زمانی
آموزش شبیه سازی و کاربرد فازی عصبی فازی خوشه‌بندی پردازش تصویر و سری زمانی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: شهرام نصیری- افسانه نورمندی پور
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786004600088
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 200
قیمت: 120000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

معرفی کتاب