مشخصات کتاب

ارائه اطلاعات مکانی روی شبکه جهانی اینترنت web Making
ارائه اطلاعات مکانی روی شبکه جهانی اینترنت web Making
موضوع: جغرافيا ، مردم شناسي ، غيره
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دکتر حسنعلی فرجی سبکبار عبدالعلی رضایی دکتر بهروز بادکو
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 500
شابک: 97860001024429
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 208
قیمت: 150000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

معرفی کتاب