» بانک کتاب
امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1397
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
تغییر سازمان  
نویسنده: وانر بورک
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: اول
The 8 Engilsh series (A2)  
نویسنده:
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ: اول
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت  
نویسنده: روی بیلینتون - رونالد ان آلن
قیمت: 450000 ریال
نوبت چاپ: پنجم
راهنمای حل مسائل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم ها قدرت  
نویسنده: روی بیلینتون - رونالد آلن
قیمت: 180000 ریال
نوبت چاپ: دوم
قارچ شناسی پزشکی(جلدپنجم)  
نویسنده: سید امیر یزدان پرست، فاطمه حیدری، فرزاد اسماعیلی
قیمت: 400000 ریال
نوبت چاپ: اول
کاربردهای صنعتی مواد فعال سطحی  
نویسنده: بهاره وفاکیش
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ: اول
شناخت فرهنگ و اقوام ايران زمين  
نویسنده: حمید عامریان
قیمت: 275000 ریال
نوبت چاپ: دهم
مستشرقان و قرآن  
نویسنده: علی رضا حیدری
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
طراحی خیابان ها  
نویسنده: منوچهر طیبیان -کیانا جاسم پور
قیمت: 250000 ریال
نوبت چاپ: اول
شهر اسلامی از اندیشه تا ظهور  
نویسنده: دکتر محمد نبی زاده
قیمت: 255000 ریال
نوبت چاپ: اول
منافقان و فتنه ها ازمنظر آیات قرآن  
نویسنده: علی رضا حیدری- طاهره اسلامی علی آبادی
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان  
نویسنده: محمدجواد نائیجی و فرهاد پناهی فر
قیمت: 230000 ریال
نوبت چاپ: اول
بستر انگیزه ، خاستگاه اندیشه  
نویسنده: مرتضی دررودی جوان
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ: اول
برند سازی داخلی مبانی نظری الگوها و نمونه‌های موفق  
نویسنده: سعید شفیعی
قیمت: 65000 ریال
نوبت چاپ: اول
سیاست گذاری توسعه کار آفرینی شهری  
نویسنده: ابراهیم جعفری – احمد طالب نژاد – علی داوری
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ: اول
فرهنگ دو سویه و مصور مهندسی مبلمان  
نویسنده: اصغر طارمیان
قیمت: 185000 ریال
نوبت چاپ: اول
 دینامیک سازه ها و ارتعاشات مکانیکی  
نویسنده: بهنام ادهمی - آرش رستمی - مرتضی عسکری زیارتی
قیمت: 370000 ریال
نوبت چاپ: اول
هند فرهنگی  
نویسنده: دکتر محمد مهدی توسلی
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: اول
رهبری منابع انسانی در شرکت های فناوری اطلاعات  
نویسنده: لازلوباک
قیمت: 250000 ریال
نوبت چاپ: اول
ارائه اطلاعات مکانی روی شبکه جهانی اینترنت web Making  
نویسنده: دکتر حسنعلی فرجی سبکبار عبدالعلی رضایی دکتر بهروز بادکو
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
آموزش شبیه سازی و کاربرد فازی عصبی فازی خوشه‌بندی پردازش تصویر و سری زمانی  
نویسنده: شهرام نصیری- افسانه نورمندی پور
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ: اول
1 از 41