» بانک کتاب
امروز شنبه 1 مهر 1396
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
کاربردهای صنعتی  مواد فعال سطحی  
نویسنده: بهاره وفاکیش
قیمت: 120000 ریال
نوبت چاپ:
منظرصوتی شهر (تعاریف ،مدل و نمونه آزمایشی)  
نویسنده: شیما باچ - احسان درستکار
قیمت: 65000 ریال
نوبت چاپ: اول
آنچه که مدرسه را به یک سازمان یادگیریرنده تبدیل می کند  
نویسنده: مارکو کولز - لوییس استول
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
منطقه خلاق و پایداری (نگاهی به شکل گیری علمی )  
نویسنده: احسان درستکار
قیمت: 135000 ریال
نوبت چاپ: اول
توسعه گردشگری (رویکردی تحلیلی بر ابعاد و فرصت های آن)  
نویسنده: حسین کلانتری خلیل آبادی –زهرا خدائی
قیمت: 155000 ریال
نوبت چاپ: اول
اپیدمیولوژی تغذیه  
نویسنده: سوانا دانغیان – معصومه تهرانی – مجید کاراندیش
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ:
مدیریت رسانه و هویت اجتماعی  
نویسنده: سیده زهرا موسوی - قربانعلی گنجی - مسعود مطلبی
قیمت: 80000 ریال
نوبت چاپ:
مربیگری و ارشاد در سازمان ها  
نویسنده: ناهید نادری بنی
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: اول
درآمدی برمبانی برنامه ریزی شهری  
نویسنده: سعید ملکی
قیمت: 220000 ریال
نوبت چاپ: اول
مهندسی ژئوتکنیک فرا ساحلی (مبانی و کاربرد )  
نویسنده: e.t.r.dean
قیمت: 360000 ریال
نوبت چاپ: اول
امنیت ملی پایدار در عصر جهانی شدن  
نویسنده: مهدی عباسی
قیمت: 110000 ریال
نوبت چاپ: اول
شبیه سازی و طراحی فرآیند های نفت ،گاز و شیمیایی با aspen plus قابل نصب بر روی کلیه ویندزهای 32 و 64 بیتی  
نویسنده: اسمائیل کوهستانیان - جعفر صادقی - داود محبی کلهری
قیمت: 270000 ریال
نوبت چاپ: اول
مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم افزار (lisrel  
نویسنده: آرش حبیبی - مریم عدن ور
قیمت: 75000 ریال
نوبت چاپ: اول
آموزش اخلاق محیط زیست  
نویسنده: جمعی از نویسندگان ویراسته کلرپالمر
قیمت: 165000 ریال
نوبت چاپ: اول
آنچه که مدرسه را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می کند  
نویسنده: مارکو کولز
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
شاخص های کلیدی عملکرد  
نویسنده: دیوید پارمنتر
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: دوم
ایپیدمیولوژی تغذیه  
نویسنده: سوانا دانغیان
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
بررسی تاثیر افزودنی ها بر تشکیل کک در Steam Cracking  
نویسنده: jidong wang
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: 1396
مربیگری و ارشاد در سازمان ها  
نویسنده: ناهید نادری بنی
قیمت: 140000 ریال
نوبت چاپ: 1396
مدیریت رسانه و هویت اجتماعی  
نویسنده: سیده زهرا موسوی
قیمت: 80000 ریال
نوبت چاپ: اول
مهندسی ژئوتکنیک فراساحلی  
نویسنده: E.T.DEAN
قیمت: 360000 ریال
نوبت چاپ: اول
1 از 38