» بانک کتاب
امروز چهار شنبه 30 مهر 1399
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
سیمای دانشگاه  
نویسنده: مهدی عباسی و علیرضا کلانتر مهرجردی
قیمت: 450000 ریال
نوبت چاپ: اول
جایگاه تشبثات کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی افغانستان  
نویسنده: دکتر سید یحیی اخلاقی
قیمت: 570000 ریال
نوبت چاپ:
سواد رسانه ای  
نویسنده: دبیلو.جیمز پاتر
قیمت: 1750000 ریال
نوبت چاپ: اول
جزئیات خانه های غیر فعال  
نویسنده: دونالد بی.کورنر _جین سی. فیلینگر _آلیسون جی.ووک
قیمت: 900000 ریال
نوبت چاپ: اول
نظریه های توسعه شهری و منطقه ای  
نویسنده: دکتر محمد علی فیروزی_دکتر سعید ملکی_دکتر هادی علیزاده
قیمت: 550000 ریال
نوبت چاپ: اول
Premium English : Book2  
نویسنده: مصطفی میرزایی و زهرا متقی
قیمت: 350000 ریال
نوبت چاپ: دوم
Premium English: Book 1  
نویسنده: مصطفی میرزایی و زهرا متقی
قیمت: 400000 ریال
نوبت چاپ: دوم
تکنسین داروخانه (مقدماتی_پبشرفته)  
نویسنده: جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
قیمت: 600000 ریال
نوبت چاپ: بیست و دوم
بهای حقیقت: چگونه پول بر هنجار های علم تاثیر می گذارد  
نویسنده: دیوید. بی. رسنیک
قیمت: 650000 ریال
نوبت چاپ: اول
راهنمای کارورزی و کارعملی در سازمان ها  
نویسنده: سید سعید حسینی
قیمت: 250000 ریال
نوبت چاپ: چهارم
دانش مهندسی سیمان، مواد دیرگداز و مصالح ساختمانی (جلد دوم)  
نویسنده: منوچهر بکائیان
قیمت: 3600000 ریال
نوبت چاپ: اول
دانش مهندسی سیمان، مواد دیرگداز و مصالح ساختمانی (جلد اول)  
نویسنده: منوچهر بکائیان
قیمت: 3600000 ریال
نوبت چاپ: اول
کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی  
نویسنده: دکتر تیمور مرجانی و محمدرضا عباسی
قیمت: 650000 ریال
نوبت چاپ: اول
کتاب چهل؛ چهل برگ از رویداد های فرهنگی جهاد دانشگاهی  
نویسنده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
قیمت: _ ریال
نوبت چاپ: اول
معماری پارامتریک؛ معماری خودتکثیر چارچوبی برای معماری  
نویسنده: پاتریک شوماخر
قیمت: 1400000 ریال
نوبت چاپ: اول
راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی  
نویسنده: فریبا عدلی_فاطمه مصدق
قیمت: 220000 ریال
نوبت چاپ: هفتم
سایکوفارماکالوژی و روان شناسی دارو‏‏های روان پزشکی  
نویسنده: منیژه فیروزی
قیمت: 400000 ریال
نوبت چاپ: اول
دانش فرهنگ و فرهنگ دانش  
نویسنده: الیاس جی.کاریانیس و علی پیرزاده
قیمت: 600000 ریال
نوبت چاپ: دوم
سیاست های فرهنگی در آسیای شرقی  
نویسنده: های کیونگ لی و لورین لیم
قیمت: 650000 ریال
نوبت چاپ: دوم
فرهنگ بحران : جستار هایی دربارِه نسبت فرهنگ و فاجعه  
نویسنده: آرش حیدری
قیمت: 370000 ریال
نوبت چاپ: دوم
راهنمای کارآفرینان : هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق  
نویسنده: استیو بلنک و باب دورف
قیمت: 870000 ریال
نوبت چاپ: دوم
1 از 45