» بانک کتاب
امروز سه شنبه 1 اسفند 1396
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
مدیریت آبیاری باغ های میوه و خشکبار با فناوری های نوین  
نویسنده: سمیر عمادی- علی اکبر کامگار حقیقی – علیرضا سپاسخواه –علی قرقانی-
قیمت: 90000 ریال
نوبت چاپ: اول
مدیریت آبیاری باغ های میوه و خشکبار با فناوری های نوین  
نویسنده: سمیر عمادی- علی اکبر کامگار حقیقی – علیرضا سپاسخواه –علی قرقانی-
قیمت: 90000 ریال
نوبت چاپ: اول
مدیریت تحول گرا در دانشگاه  
نویسنده: سید احمد ساویز
قیمت: 235000 ریال
نوبت چاپ:
مروری بر روش های سنجش فعالیت های بیولوژیکی پپتیدهای ضد میکروبی  
نویسنده: محمدرضا مخبردزفولی و زهره افتخاری
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ: اول
پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات  
نویسنده: حمیدصفاری-نوید نصیر
قیمت: 200000 ریال
نوبت چاپ: اول
درآمدی بر زیباشناسی دینی  
نویسنده: محسن دادمهر
قیمت: 150000 ریال
نوبت چاپ: اول
درایوهای الکتریکی پیشرفته  
نویسنده: ند موهان
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ:
محمدرضا مخبردزفولی و زهره افتخاری  
نویسنده: محمدرضا مخبردزفولی و زهره افتخاری
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ: اول
مبانی نظری تحولات توسعه منطقه ای  
نویسنده: دکتر آزاده عظیمی و سید محمود میر ابوالقاسمی بهابادی
قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول
تکنولوژی غشا و کاربردهای آن   
نویسنده: ریچارد بیکر
قیمت: 320000 ریال
نوبت چاپ:
The 8 Engilsh series  
نویسنده:
قیمت: 155000 ریال
نوبت چاپ: اول
مبانی شناسایی پلی فازیک گونه های میکروبی  
نویسنده: محدثه رمضانی ، مهدی مشتاقی ، شراره حریرچی
قیمت: 70000 ریال
نوبت چاپ:
تجزیه و تحلیل آماری داده ها  
نویسنده: فرشته شعبانی مقدم و زهرا سادات شهرآبادی
قیمت: 125000 ریال
نوبت چاپ: اول
بازار و مدیریت چوب  
نویسنده: دکتر مجید عزیزی
قیمت: 165000 ریال
نوبت چاپ:
شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری  
نویسنده: دکتر محمد ذاکری - دکتراسماعیل اسدی
قیمت: 130000 ریال
نوبت چاپ:
کتاب مقدمه‌ای بر مکانیک مهندسی " استاتیک جلد یک "  
نویسنده: علیرضا کامروز
قیمت: 170000 ریال
نوبت چاپ:
شهر اسلامی از اندیشه تا ظهور  
نویسنده: دکتر محمد نبی زاده
قیمت: 255000 ریال
نوبت چاپ:
کلید شناسایی قارچ های مولد سفیدک پودریErysiphales در ایران  
نویسنده: دکتر مهرداد عباسی، دکتر عباس صلاحی اردکانی
قیمت: 50000 ریال
نوبت چاپ:
سموم میکروبی   
نویسنده: فرزانه حسینی- دکتر طیبه اکبری
قیمت: 155000 ریال
نوبت چاپ:
مکانیسم مولکولی سرطان روده بزرگ" سرطان بافت کلورکتال "  
نویسنده: دکتر سید محمود عرب نجفی
قیمت: 185000 ریال
نوبت چاپ:
1 از 40