» كتاب هاي در دست چاپ
امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1397
سه شنبه 26 بهمن 1395
 بررسي تأثیر افزودنی‌ها بر تشکیل کک در Steam Cracking
نويسنده: امیر سراج مهدی سیف الهی محمد حسین شیری اشکان فروتن
نوبت چاپ: 1
توضيحات بيشتر...
سه شنبه 26 بهمن 1395
 میراث و گردشگردی فرهنگی
نويسنده: رحیم‌یعقوب‌زاده زهرا مناف‌زاده
نوبت چاپ: 1
توضيحات بيشتر...
سه شنبه 26 بهمن 1395
 حقوق معماری
نويسنده: دکتر هانیه اخوت
نوبت چاپ: 1
توضيحات بيشتر...
سه شنبه 26 بهمن 1395
 کاربرد کامپیوتر در مدیریت
نويسنده: دکتر مریم اخوان خرازیان دکتر یاسر سبحانی‌فرد
نوبت چاپ: 1
توضيحات بيشتر...
سه شنبه 26 بهمن 1395
 اپیدمیولوژی تغذیه
نويسنده: سوانا دانغیان معصومه تهرانی دکتر مجید کاراندیش
نوبت چاپ: 1
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 20 مرداد 1395
 نقش ذهن در تغییر سرنوشت
نويسنده: صباح فرشاد
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 20 مرداد 1395
 برنامه¬ریزی استراتژيک و عملياتي در سازمان تامین¬اجتماعی
نويسنده: حسین امیری گنجه
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
123