» كتاب هاي در دست چاپ
امروز یکشنبه 25 آذر 1397
چهار شنبه 17 مرداد 1397
 زيست بوم كارآفريني مؤسسه فناوري ماساچوست (ام.آي.تي)
نويسنده: مهدي عباسي احسان كردي تمنداني
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 17 مرداد 1397
 درك زبان از ديدگاه فرضية برجستگي تدريجي
نويسنده: ليلا عرفانيان قونسولي شهلا شريفي
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 17 مرداد 1397
 بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت در محيط تجديدساختار يافته
نويسنده: مجيد اجلي
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...
چهار شنبه 17 مرداد 1397
 نماهاي پايدار روش هاي طراحي پوسته ساختمان ها با عملكرد پيشرفته
نويسنده: رزا وكيلي نژاد- نرگس دهقان
نوبت چاپ: اول
توضيحات بيشتر...