شماره‌های جدید «نوشتار فرهنگ» منتشر شد

شنبه, 27 اسفند,1401
شماره‌های جدید «نوشتار فرهنگ» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، فصلنامه نوشتار فرهنگ به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود و به تحلیل و بررسی رخدادها و تحولات حوزه کتاب، نشر و ترویج گفتمان علم می‌پردازد.

سرمقاله شماره‌های جدید (سه و چهار - پاییز و زمستان 1401) این فصلنامه با عنوان «تکنوپولی و وضعیت فرهنگی ما» شامل تأملاتی درباره نسبت و تأثیر متقابل فرهنگ و تکنولوژی است.

پرونده ویژه این فصلنامه نیز به آثار اندیشمندان معاصر اختصاص می‌یابد. موضوع پرونده‌ ویژه‌ نوشتار فرهنگ در شماره‌های جدید، آثار و فعالیت‌های دکتر احمد احمدی است.

«اسلامی‌سازی علوم و تفسیر داده‌های علمی»، «فقدان مرز مشخص بین کار اصیل و جعلی» و «دانشی که بین خطوط کهن نادیده گرفته می‌شود» از جمله عناوین گفت‌وگوهایی است که در فهرست مطالب نوشتار فرهنگ به چشم می‌خورد. در بخش «معرفی و نقد کتاب» این مجله نیز تعدادی از تازه‌ترین کتاب‌های ایران و جهان به تفصیل معرفی شده است. «پارادایم کپی و دانشگاه اخلاقی»، «تبدیل فرهنگ به کالا و ابزار سلطه»، «پرسش‌های بنیادی از صنعت نشر ایران» و «به بلندای کلیمانجارو» از جمله عناوین مقالات شماره‌های جدید نوشتار فرهنگ است.

«نوشتار فرهنگ» به صاحب‌امتیازی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، مدیرمسئولی حامد علی‌اکبرزاده و سردبیری توحید اسدی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.