اعضای شورای مرکزی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی منصوب شدند

دوشنبه, 02 مرداد,1402
اعضای شورای مرکزی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان ترویج مطالعه و نشرجهاد دانشگاهی، به استناد ماده 9 اساسنامه سازمان ترویج مطالعه و نشر، دکتر مسلمی نایینی در احکامی دکترعلیرضا کلانتر مهرجردی (عضو و نایب رئیس شورا)، دکتر حامد علی اکبرزاده )دبیر و عضو این شورا(، دکتر کیوان مجیدزاده( عضو و نماینده هیات امنا)، دکتر يعقوب فتح‌اللهی، دکتر عادل پیغامی، دكترمحمدحسين ظريفيان يگانه، دکتر جمال رحیمیان و دكترسعيد خديوی را برای مدت سه سال به‌عنوان اعضای شورای مرکزی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

 بر اساس اساسنامه سازمان ترویج مطالعه و نشر، اعضای شورای مرکزی این سازمان شامل ۱- رئیس جهاددانشگاهی(رئیس شورای مرکزی) ۲- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی(نایب رئیس شورا) ۳- نماینده هیات امنای جهاددانشگاهی 4-رئیس سازمان (دبیر شورا) ۵- معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ۶-دو نفر از معاونان‌ فرهنگی‌ واحدهای فعال در زمینه نشر و فرهنگ مکتوب  و ۷- دو نفر از صاحبنظران حوزه کتاب و نشر (با سوابق علمی و فرهنگی متناسب و اشتهار به آثار مکتوب) هستند.