مشخصات کتاب

سرباز ماهر: مهارت های عهمومی اشتغال و کارآفرینی
سرباز ماهر: مهارت های عهمومی اشتغال و کارآفرینی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: گروه مولفان
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786004604086
سال نشر: 1399
تعداد صفحه: 148
قیمت: 250000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 

فصل اول: کلیات آشنایی با برنامه ریزی و زندگی شغلی

فصل دوم: اصول رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

فصل سوم: آشنایی با مراحل راه اندازی کسب و کار

فصل چهارم: آشنایی با مراکز و ساختار های حمایت از کسب و کار

فصل پنجم: قوانین و مقررات کسب وکار

معرفی کتاب