» بانک کتاب
امروز سه شنبه 30 شهریور 1400
جستجو در: موضوع: زیر موضوع: نام ناشر: جستجو بر حسب:
عنوان:      
کمک پرستاری یکساله (جلد2)  
نویسنده: صدیقه سالمی_مرضیه شبان و سعید لک
قیمت: قیمت دوره 2جلدی: 1700000 ریال
نوبت چاپ: ششم
کمک پرستاری یکساله (جلد1)  
نویسنده: صدیقه سالمی_مرضیه شبان و سعید لک
قیمت: قیمت دوره دوجلدی: 1700000 ریال
نوبت چاپ: ششم
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح (دوره امدادگری)  
نویسنده: منیژه ملازینل، معصومه نظری، سپیده پیکان، سپیده حسینیان، ساناز فرهاد و منیره سهرابی
قیمت: 580000 ریال
نوبت چاپ: بیست و پنجم
تعاونی تولد تا تعالی  
نویسنده: سیدرضی آقاسیدی، حسام الدین خامکی
قیمت: 850000 ریال
نوبت چاپ: اول
eight students book:2B  
نویسنده: علیرضا عبداللهی جوبنه
قیمت: 900000 ریال
نوبت چاپ: چهارم
eight students book:6A  
نویسنده: علیرضا عبداللهی جوبنه
قیمت: 900000 ریال
نوبت چاپ: دوم
درسنامه ی جامع دستیار کنار دندانپزشک  
نویسنده: سولماز میرزایی چتابی، منیژه ملازینل
قیمت: 1100000 ریال
نوبت چاپ: دوم
درسنامه جامع داروخانه (دارویار)  
نویسنده: شیما کفعمی خراسانی_وحیده موحدی
قیمت: 700000 ریال
نوبت چاپ: دوم
نوآوری در گردشگری؛ فناوری، پایداری و خلاقیت  
نویسنده: ونسا راتن و همکاران
قیمت: 700000 ریال
نوبت چاپ: اول
کتاب جامع آموزش آزمون یوس (ریاضی)  
نویسنده: الهه آقازاده خویی
قیمت: 1800000 ریال
نوبت چاپ: اول
گردشگری باز: نوآوری باز، جمع سپاری و خلق مشترک، صنعت گردشگری را به چالش می کشند  
نویسنده: رومن اگر، ایگور گولا، دومینیک والکر
قیمت: 800000 ریال
نوبت چاپ:
راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی  
نویسنده: فریبا عدلی_ فاطمه مصدق
قیمت: 290000 ریال
نوبت چاپ: نهم
پیشگیری محلی از آسیب ها  
نویسنده: مرجان جعفری روشن
قیمت: 550000 ریال
نوبت چاپ: دوم
پایان بانک ها  
نویسنده: جاناتان مک میلان
قیمت: 1100000 ریال
نوبت چاپ: اول
مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پبشگیری محله مدار  
نویسنده: مرجان جعفری روشن
قیمت: 900000 ریال
نوبت چاپ: دوم
اخلاق تدریس  
نویسنده: محبوبه خسروی
قیمت: 550000 ریال
نوبت چاپ: دوم
درسنامه ی جامع دستیار کنار دندانپزشک  
نویسنده: سولماز میرزایی چتابی، منیژه ملازینل
قیمت: 850000 ریال
نوبت چاپ: اول
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح (دوره امدادگری)  
نویسنده: جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
قیمت: 500000 ریال
نوبت چاپ: بیست و چهارم
درسنامه جامع داروخانه (دارویار)  
نویسنده: شیما کفعمی خراسانی_وحیده موحدی
قیمت: 640000 ریال
نوبت چاپ: اول
ویدیو آرت  
نویسنده: سیلویا مارتین
قیمت: 350000 ریال
نوبت چاپ: اول
سرباز ماهر: آشنایی با مهارت های زندگی  
نویسنده: گروه مولفان
قیمت: 450000 ریال
نوبت چاپ: اول
1 از 47