پایان نامه، روش پیاده سازی و انجام آن
نویسنده:
سعید خردمند - مهرداد رسولی مقدم
مترجم:
سال نشر:
1399
صفحه:
210
نوبت چاپ:
1

اگرچه که انجام یک پژوهش کاری است خلاقانه و نیازمند ابتکار عمل، اما اصول، روش‌ها و ابزارهایی در انجام آن قابل آموزش می‌باشد. کتاب حاضر سعی در آموزش این اصول دارد. اندک تجربه نویسندگان در انجام و راهنمایی پایان‌نامه‌های دانشجویی  در مقاطع تحصیلی مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از دانشجویان در انجام پژوهش دچار سردرگمی شده و نیاز به راهنمایی و آشنایی با اصول و روش‌ها دارند. از این رو؛ مخاطب این کتاب، علاقه‌مندان و تازه واردین به عرصه پژوهش و تحقیق می‌باشند.

 

1-1 تعداد اساتید راهنما و مشاور در یک پایان¬نامه

1-2 مراتب علمی اساتید دانشگاه

1-3 تعامل دانشجو با استاد راهنما

1-4 تعامل دانشجو با استاد مشاور

فصل دوم : آشنایی با چرخه عمر محصولات صنعتی و نقش پژوهش در آن

2-1 مدیریت چرخه عمر محصول

2-1-1 سازماندهی تیم پروژه

2-1-2 نیازسنجی و تحلیل ماموریت محصول

2-1-3 امکان‌سنجی و تدوین الزامات سیستمی

2-1-4 طراحی مفهومی محصول و توسعه مدل‌های طراحی

2-1-5 طراحی اولیه محصول و توسعه مدل‌های آزمایشگاهی

2-1-6 طراحی دقیق محصول و توسعه مدل‌های مهندسی

2-1-7 ساخت، مونتاژ و یکپارچه‌سازی نمونه اولیه محصول

2-1-8 تست محصول

2-1-9 انتقال محصول

2-2 رمز موفقیت در پژوهش

فصل سوم : انتخاب موضوع پایان‌نامه و روش¬های انجام آن

3-1 گام اساسی در انتخاب موضوع پایان‌نامه 

3-2 ویژگی‌های پایان‌نامه

3-3 تفاوت میان "کاربردی بودن" و "جدیدبودن"

3-4 رویکردهای مختلف انجام موضوع پایان‌نامه

3-4-1 روش‌های تحلیلی و عددی

3-4-2 روش‌های آزمایشگاهی

فصل چهارم : روش جستجو و دستیابی به مراجع معتبر مرتبط با موضوع ...

4-1 روش جستجوی موضوع در منابع اینترنتی

4-1-1 روش جستجوی موضوع در مراکز علمی و دانشگاهی

4-1-2 روش جستجوی مقاله‌های علمی

4-1-3 روش جستجوی موضوع بر اساس Filetype

4-2 روش دسترسی به مراجع مرتبط موضوع

4-2-1 روش شناسایی مقالات مرجع یک مقاله

4-2-2 روش شناسایی مقالات ارجاع داده شده به یک مقاله

4-3 روش محدودکردن دامنه¬جستجوی مراجع مرتبط با موضوع

4-4 تقسیم‌بندی مراجع از نظر صحت محتوا

4-5 روش تشخیص اعتبار مراجع ( مقاله/مجله)

فصل پنجم : فرآیند نگارش پیشنهادیه انجام کار

5-1 هدف از نگارش پیشنهادیه

5-2 دستورالعمل نگارش پیشنهادیه

5-3 دسته‌بندی مراجع مرتبط با موضوع

5-4 روش مطالعه مراجع مرتبط با موضوع

5-5 روش نوشتن بخش‌های مختلف پیشنهادیه

5-5-1 مسئله و اهداف اصلی پژوهش

5-5-2 تشریح و بیان موضوع

5-5-3 ضرورت انجام پژوهش

5-5-4 مروری بر کارهای گذشته

5-5-5 فرضیه‌های پژوهش

5-5-6 مراحل انجام پژوهش

5-5-7 نتایج مورد انتظار

5-5-8 نمودار گانت

5-6 مدت زمان نوشتن پیشنهادیه

فصل ششم : فرآیند نگارش پایان¬نامه و داوری آن

6-1 دستورالعمل نگارش پایان‌نامه

6-2 انتخاب عنوان پایان‌نامه

6-3 روش نوشتن فصل‌های مختلف پایان‌نامه

6-3-1 چکیده

6-3-2 فصل اول: مقدمه

6-3-3 فصل دوم: تشریح موضوع

6-3-4 فصل سوم: روش حل

6-3-5 فصل چهارم: نتایج

6-3-6 فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

6-4 بازخوانی پایان‌نامه

6-5 ارزش‌گذاری و داوری پایان‌نامه

فصل هفتم : فرآیند نگارش مقاله، ارسال و داوری آن

7-1 دستورالعمل نگارش و ارسال مقاله

7-2 انتخاب عنوان مقاله

7-3 روش نوشتن بخش‌های مختلف مقاله

7-3-1 چکیده

7-3-2 بخش اول: مقدمه

7-3-3 بخش دوم: روش حل

7-3-4 بخش سوم: نتایج

7-3-5 بخش چهارم: جمع‌بندی

7-4 بررسی سرقت علمی – ادبی مقاله

7-4-1 نرم‌افزارهای تشخیص  سرقت علمی – ادبی مقاله

7-4-2 گزارش نرم‌افزارهای تشخیص سرقت علمی – ادبی مقاله

7-4-3 روش برطرف کردن سرقت علمی – ادبی مقاله

7-5 روش انتخاب مجله علمی برای ارسال و چاپ مقاله

7-5-1 استناد به فهرست مراجع مقاله

7-5-2 استفاده از تارنمای مجله‌یاب ELSEVIER

7-5-3 استفاده از تارنمای پیشنهاد مجله Springer

7-6  فایل‌های اصلی مورد نیاز مقاله جهت ارسال به مجله علمی

7-6-1 فایل اصلی مقاله

7-6-2 فایل Cover Letter

7-6-3 فایل Highlight

7-7 بازخوانی مقاله

7-8 ارزش‌گذاری و داوری مقاله

7-9 اعلام نتیجه داوری مقاله

7-10 پاسخ نویسنده به داور مقاله

فصل هشتم : روش ارائه پیشنهادیه، پایان¬نامه و مقاله در جلسه دفاع

8-1 تهیه فایل ارائه

8-2 مدت زمان ارائه

8-3 نحوه سخن گفتن و اهمیت آن

8-4 نحوه پاسخگویی به سوالات

فصل نهم : روش مرجع¬گذاری پیشنهادیه، پایان¬نامه و مقاله

9-1 اهمیت مرجع‌دهی

9-2 روش مرجع‌دهی در متن

9-3 مدیریت مراجع با استفاده از نرم افزار Endnote

9-3-1 روش دریافت و نصب نرم‌افزار Endnote

9-3-2 روش ذخیره فایل مشخصات عمومی مقاله ...

9-3-3 روش وارد کردن فایل مشخصات عمومی و چکیده ...

9-3-4 روش وارد کردن مراجع از نرم‌افزار Endnoteبه ...

فصل دهم : روش تهیه و استفاده از اشکال، جداول، فرمول¬ها در متن ...

10-1 ابزار فرآیند نگارش

10-2 ادبیات فرآیند نگارش

10-3 کیفیت فرآیند نگارش

10-4 تنظیمات "صفحه" گزارش

10-5 تنظیمات "پاراگراف" متن گزارش

10-6 روش تهیه شکل‌ها، نمودارها،کانتورها و ارائه اطلاعات ...

10-7 اولویت استفاده از شکل‌ها، نمودارها، وکانتورها در متن ...

10-8  روش آوردن شکل‌ها، نمودارها و کانتورها در متن ...

10-9 روش تبدیل اطلاعات کاغذی یا فایلی به مستندات ...

10-10 روش تعیین وضوح کیفیت تصویر فایل‌های عکسی

10-11 روش افزایش وضوح کیفیت تصویر فایل‌های عکسی

10-12 روش تهیه و آوردن جداول در متن گزارش

10-13 روش آوردن روابط و فرمول‌ها در متن گزارش

10-14 روش پیاده‌سازی شماره‌گذای فصل‌ها، زیربخش¬ها، ...

فهرست مراجع

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved