آرسنیک و برنج
نویسنده:
آندرو آ. مهراگ، دانشگاه آبردین، انگلستان
مترجم:
دکتر مسعود اصفهانی
سال نشر:
1400
صفحه:
247
نوبت چاپ:
1

کتاب ارزشمندترین گنجینه فرهنگی استحکام دهنده تمدن بشری و دریچه‌ای رو به دانایی بوده که همواره الهام بخش ذهن‌های مستعد است.

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با الهام از اسناد بالادستی از جمله سند نقشه جامع علمی کشور و با اعتقاد به نقش خطیر تشکل‌های علمی در پیشرفت علمی کشور، حمایت از کلیه فعالیت‌های مرتبط، از جمله انتشار آثار فاخر علمی را جزئی از رسالت انجمن محسوب کرده و در دستور کار خود دارد. بر اساس اهداف تشکیل انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مندرج در اساسنامه انجمن مبنی بر "گسترش، ارتقاء و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات" و بر اساس ماده پنجم اساسنامه مبنی بر "انتشار کتب و نشریات علمی و گاهنامه‌های خبری" و با عنایت به تصویب موضوع حمایت انجمن از انتشار کتب و نشریات علمی در هیات مدیره، حمایت از انتشار اثر علمی حاضر صورت گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه مترجمان. 2

پیشگفتار انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 3

فصل اول. 1

............................ 1

پیشگفتار. 1

1-1- آرسنیک، انسان و برنج. 1

2-1- زمینه تاریخی.. 4

3-1- ژئوشیمی- زیستی (بیو ژئوشیمی) خاک‌های شالیزاری.. 6

4-1- فیزیولوژی گیاهی.. 9

5-1- چکیده 10

فصل دوم. 1

2-2- اندازه‌گیری میزان آرسنیک در دانه برنج. 1

1-2-2- تجزیه و تحلیل آرسنیک کل. 2

1-1-2-2- هضم دانه. 2

2-1-2-2- اندازه‌گیری آرسنیک کل. 3

2-2-2- تعیین انواع آرسنیک با استفاده از روش طیف سنجی (کروماتوگرافی). 5

1-2-2-2-عصاره گیری شیمیایی انواع آرسنیک... 6

2-2-2-2- تعیین کمیت انواع آرسنیک... 7

3-2-2- ترکیبات مرجع گواهی شده (CRMs). 10

3-2- تعیین انواع آرسنیک در دانه برنج. 10

4-2- آرسنیک کل دانه. 17

5-2- فرآورده‌های برنج. 22

فصل سوم. 1

............................ 1

خطرات ناشی از وجود آرسنیک در دانه برنج. 1

1-3- مصرف برنج. 1

2-3- تحقیقات مربوط به مصرف کلی آرسنیک معدنی.. 8

3-3- برنج به‌عنوان یک منبع آرسنیک در تحقیقات اپیدمیولوژیک (همه‌گیرشناسی). 13

4-3- اثرات پختن بر محتوای آرسنیک برنج. 14

5-3- فراهمی زیستی آرسنیک برنج برای انسان. 16

6-3- ارزیابی خطر (ریسک) آرسنیک برنج. 18

7-3- استانداردهای غذایی آرسنیک... 21

8-3- محدود کردن قرار گرفتن در معرض آرسنیک برنج. 23

1-4- منابع و راههای ورود آرسنیک به اراضی شالیزاری.. 1

2-4- منابع آرسنیک ورودی به اکوسیستم های شالیزاری.. 2

1-2-4- منابع طبیعی آرسنیک... 2

2-2-4- آلودگی ناشی از واحدهای پراکنده صنعتی/شهری.. 7

3-2-4- کودهای شیمیایی و کودهای آلی آلوده به آرسنیک... 8

4-2-4- آلودگی ناشی از مراکز صنعتی.. 10

1-4-2-4- استخراج معادن و فرآوری کانیها 10

2-4-2-4- تولید مواد حاوی آرسنیک (مواد آرسنیکال). 12

5-2-4- آفت‌کش‌های حاوی آرسنیک... 13

6-2-4- آلودگی آب آبیاری به آرسنیک... 14

1-6-2-4- دورنمای وضعیت آرسنیک در آبهای زیرزمینی جنوب شرقی آسیا 15

2-6-2-4- تجمع آرسنیک در چاههای آب در خاکهای دلتایی بنگال. 17

3-4- مفهوم هیدرولوژیکی چرخه آرسنیک در شالیزار. 21

فصل پنجم. 1

پیشگفتار بیوشیمی آرسنیک در محیط شالیزار. 1

1-5 – مروری بر بیوشیمی خاک شالیزار. 1

2-5- تغییر شکل آرسنیک در خاک شالیزار. 6

1-2-5- اکسیداسیون و احیای آرسنیک... 6

1-1-2-5- تحرک آرسنیک بر اثر غرقاب شدن خاک.. 6

2-1-2-5- سازوکار تحرک آرسنیک در اثر غرقاب‌سازی خاک.. 10

3-1-2-5- احیای آرسنات.. 13

4-1-2-5- اکسیداسیون آرسنیت.. 14

5-1-2-5- اثر غرقاب شدن خاک بر فراهمی زیستی آرسنیک برای برنج. 15

2-2-5- جذب و دفع آرسنیک... 17

1-2-2-5- سازوکار جذب.. 17

2-2-2-5- اثر لیگاندهای رقابتی.. 21

3-2-5- متیله شدن زیستی، تبخیر و دمتیله شدن آرسنیک... 25

1-3-2-5- انواع آرسنیک آلی در خاک.. 25

2-3-2-5- مسیر متیله شدن زیستی آرسنیک... 27

3-3-2-5- متصاعد شدن آرسنیک... 30

4-3-2-5- دمتیله شدن. 32

4-2-5- پیش‌بینی میزان آرسنیک قابل دسترس در خاک‌های شالیزاری.. 33

3-5- اثر آبیاری با آب زیرزمینی بر پویایی آرسنیک در اراضی شالیزاری.. 35

فصل ششم. 1

1-6 - فیزیولوژی آرسنیک در برنج. 1

2-6- سازوکارهای جذب آرسنیک توسط ریشه گیاه 1

1-2-6- جذب آرسنات.. 3

2-2-6- جذب آرسنیت.. 6

3-2-6- جذب انواع متیله شده آرسنیک... 13

3-6- تغییر شکل انواع آرسنیک در گیاهان. 17

1-3-6- احیای آرسنات.. 17

2-3-6- تشکیل کمپلکس آرسنیت.. 18

3-3-6- متیله شدن آرسنیک... 20

4-6- حبس (سکوستره کردن) آرسنیک در گیاهان. 23

1-4-6- تشکیل پلاک آهن. 23

2-4-6- حبس (سکوستره کردن)آرسنیک در واکوئل‌ها 27

5-6- انتقال آرسنیک در مسیرهای طولانی و تخلیه در دانه برنج. 29

1-5-6- انتقال در آوند چوبی.. 29

2-5-6- انتقال در آوند آبکش.. 31

3-5-6- انتقال آرسنیک به دانه برنج. 32

6-6- سمیت آرسنیک و عارضه خوشه‌قائم (Straighthead). 35

1-6-6- سمیت آرسنیک معدنی.. 35

2-6-6- عارضه خوشه‌قائم (Straighthead). 37

1-2-6-6- وقوع عارضه خوشه‌قائم. 38

2-2-6-6- فیزیولوژی عارضه خوشه‌قائم. 40

3-2-6-6- ژنتیک... 41

4-2-6-6- ارزیابی مجدد نقش آرسنیک در عارضه خوشه‌قائم. 42

فصل هفتم. 1

1-7- راهکارهای تولید برنج کم‌آرسنیک... 1

2-7- مدیریت آب در شالیزار. 1

1-2-7- برنج هوازی.. 4

2-2-7- آبیاری تناوبی (مرطوب سازی و خشکاندن متناوب). 4

3-2-7- کشت روی پشته. 6

4-2-7- اثر مدیریت آب بر تجمع سایر عناصر. 7

3-7- گزینش و اصلاح ارقام برنج کم آرسنیک... 9

1-3-7- تنوع ارقام در انباشت آرسنیک... 9

2-3-7- مکان‌یابی ژن‌های کمی کنترل کننده تجمع آرسنیک... 12

4-7- کوددهی و اصلاح خاک.. 13

فصل هشتم. 1

1-8-آرسنیک در سایر محصولات کشاورزی.. 1

2-8- گندم. 2

3-8- ذرت.. 2

4-8- سیب زمینی.. 3

5-8- حبوبات.. 4

6-8- سبزیجات.. 5

فصل هشتم. 15

آرسنیک در سایر محصولات کشاورزی.. 15

 

 

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved