آموزش پزشکی در بخش سرپایی
نویسنده:
دکتر آفاق زارعی - دکتر بتول سادات سجادی‌نژاد
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
89
نوبت چاپ:
1

هر چقدر امروزه، پزشکی بیشتر در محیط سرپایی انجام می‌گیرد، به همان میزان باعث می‌شود که محیط بستری نسبت به قبل، کمتر نمایانگر عملکرد واقعی پزشکی باشد. محیطی مطلوب برای دستیابی به اصول مراقبت از بیمار و حل مساله.

افزايش تعداد دانشجويان پزشکی و تغييرات در سيستم ارائه‌ی خدمات و مراقبت بيمار، فشارهای اقتصادی و پیشرفت در نظام ارائه‌ی سلامت، بيمارستان‌ها و بخش‌های بستری را برای آموزش دانشجویان از حالت ايده‌آل خارج كرده و به سمت محيط سرپايي سوق داده ‌است.  مراقبت سرپايي به مراقبت بيماران در تمام جاهايي اشاره دارد كه بيماران بدون نياز به بستري شدن در آنجا ديده مي‌شوند. این بخش‌ها برای آموزش دانشجویان و دستیاران پزشکی به خصوص دستیاران پزشکی خانواده بسیار مناسب هستند.

در بخش بستری یک دانشجو یا دستیار پزشکی، بیمار را چه به صورت انتخابی و چه به صورت اورژانسی پذیرش می‌نماید، شرح‌حال می‌گیرد، معاینه فیزیکی می‌کند و تشخیص‌های افتراقی و برنامه‌ی درمانی ارائه می‌دهد. در این محیط، در یک زمان مشخص بحث با دانشجویان سال بالاتر و نیز راندهایی با استاد بالینی اتفاق می‌افتد. در این بخش، تمام آموزش‌ها اغلب اوقات مستقیما بعد از ویزیت هر بیمار اتفاق می‌افتد. یعنی آموزش، همزمان با مراقبت از بیمار رخ می‌دهد. بیماران سرپایی برای مدت محدودی در درمانگاه هستند زیرا دارای بیماری حادی نیستند و به همین دلیل در این بخش ویزیت بیماران فشار قابل توجهی بر روی اساتید و دانشجویان پزشکی و یا دستیاران وارد می‌کند. زیرا آنها باید با سرعت بیشتری بیماران را با دانشجویان مرور کنند.  

این کتاب، به معرفی بخش سرپایی؛ راهبردها، روش‌ها و فنون تدریس در این بخش؛ و مزایا و چالش‌های آموزش در آن می‌پردازد. امید است که اعضای محترم هیات‌علمی بالینی پزشکی، متخصصان، دستیاران و دانشجویان پزشکی، با مراجعه با این کتاب، بتوانند نیازهای آموزشی خود را برای تدریس و یادگیری در این بخش مرتفع سازند. همچنین این محتوای این کتاب می‌تواند برای دانشجویان آموزش پزشکی و اساتید پرستاری و مامایی نیز مفید باشد.

پیشگفتار/أ‌

نویسندگان راهنمای مطالعه کتاب/ب‌

فهرست مطالب/ت

مقدمه/1

فصل اول: آموزش سرپایی، مزایا و چالش‌های آن /1

اهداف یادگیری/1

مقدمه/2

مزاياي خاص محيط سرپائي از نظر دانشجو/4

مزاياي خاص محيط سرپائي از نظر بيماران/4

مزايا و چالش‌هاي آموزش سرپایی در بخش  سرپائي از نظر اساتید بالینی/4

خلاصه فصل/7

چند پرسش و تمرین به منظور خودآزمایی و یادگیری بهتر مطالب فصل/7

فصل دوم: آمادگی‌های قبل از ورود دانشجویان به بخش سرپایی/ 9

اهداف یادگیری/9

مقدمه/10

آمادگی‌های قبل از ورود دانشجویان به بخش سرپایی/10

جهت‌يابي شخصي/11

معرفی تجارب قبلی/11

آشنايي با محيط/12

آمادگي ادراکی/12

مرور پرونده/12

شركت در مديريت بيمار/13

تشریح دقيق برنامه‌ی درمانی/13

درخواست بازخورد/13

بارخورد به موقع/14

تعميم يادگيري/14

بازانديشي/14

خلاصه فصل/16

چند پرسش و تمرین به منظور خودآزمایی و یادگیری بهتر مطالب فصل/16

فصل سوم: یادگیری و تدریس در بخش سرپایی/17

اهداف یادگیری/17

مقدمه/18

مفاهیمی در باب فرایند یاددهی-یادگیری/18

یادگیری/18

تدریس/21

بازاندیشی یا تامل/23

حوزههای یادگیری/23

قرارداد یادگیری/24

تدریس و یادگیری در بخش سرپایی/26

مرحله آمادگي (قبل از شروع ویزیت):/26

مرحله عمل (ویزیت بیمار):/27

مرحله ارزشیابی و بازخورد (حین ویزیت)/30

مرحله ترکیب و تحلیل (بعد از ويزيت)/32

مدل آموزش سه مرحله‌ای/33

مرحله اول: شناسایی نیازهای یادگیری دانشجویان/33

مرحله دوم:  آموزش بر اساس نیازهای دانشجویان/34

مرحله سوم: ارائه بازخورد/34

چرخه آموزش سه مرحله‌ای شولمان/34

خلاصه فصل/40

چند پرسش و تمرین به منظور خودآزمایی و یادگیری بهتر مطالب فصل/41

فصل چهارم: مدل‌های آموزشی مبتنی بر مورد در بخش سرپایی /43

اهداف یادگیری/43

مقدمه/44

تدريس در حضور بيمار/44

تدريس در حضور بيمار یا /TIPP44

مدل معلم يك‌دقيقه‌اي/45

مدل /SNAPPS51

یادگیری مبتنی بر حل مساله/54

مدل مشاهدهکننده‌ی یکدقیقهای/54

مدل آموزشگری دانشجو-محور/55

مدل بازاندیشی/56

مدل نمایش فعال یا مدل مشاهده فعال/57

مدل ایفای نقش بازاندیشانه/57

بازشناسی الگو/58

خلاصه فصل/61

چند پرسش و تمرین به منظور خودآزمایی و یادگیری بهتر مطالب فصل/62

فصل پنجم: ابزارهای آموزشی در محیط سرپایی/63

اهداف یادگیری/63

مقدمه/64

لاگ بوك /EPITOME64

راهنماي مطالعه/65

خلاصه فصل/66

چند پرسش و تمرین به منظور خودآزمایی و یادگیری بهتر مطالب فصل/66

فصل ششم: مدل‌های سازماندهی ارتباط استاد، دانشجو و بیمار در درمانگاه/67

اهداف یادگیری/67

مقدمه/68

مدلهای یک استاد-یک دانشجو/68

مدل نشستنی/68

مدل استاد-شاگردی/68

مدل عضو گروه/69

مدلهای یک استاد چند دانشجو/69

مدل تماشاچیان/69

مدل پخش شدن/70

مدل نظارتی/71

مدل گزارش دادن/71

مدلهای چند استاد- چند دانشجو/72

مدل رفت و آمدی/72

مدل تقسیم/72

مدل تغییر وضعیتی/73

مدل معلم خصوصی/73

خلاصه فصل/74

چند پرسش و تمرین به منظور خودآزمایی و یادگیری بهتر مطالب فصل/74

منابع/75

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پزشكي پزشكي
پرستاري

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved