درآمدی بر زیباشناسی دینی
نویسنده:
دکتر محسن دادمهر
مترجم:
سال نشر:
1397
صفحه:
172
نوبت چاپ:
1

در دنیای کنونی به جهت رشد تکنولوژی و فاصله گرفتن جوامع بشری از دین و معنویت، انسانها روز به روز ولحظه به لحظه، از خداگرایی فاصله گرفته و به انسانگرایی و خودگرایی میپردازند. یکی از جلوه های بارز اینامر نیز خودآرایی و اهمیت دادن به ظاهر و چهره به شکل افراطی و خارج از عرف است.

آن چه در این میان مهم میباشد این است که به مفهوم زیبایی و حقیقت آن پرداخته شود تا بشریت از اینمنجلاب بیرون بیاید و راه حقیقی زیبایی را از نازیباییها تشخیص دهد.این جانب با اینکه در پیشرفتهترین کشورها و معتبرترین دانشگاههای جهان، مانند دانشگاه جورج واشنگتن،دانشگاه جورج تاون و همچنین دانشگاه ایلینویز دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی زیبایی راگذراندهام، معتقدم که جنبه اصلی و واقعی زیبایی، همان جمال مطلق الهی و هر آن چه به او متصل است،میباشد، اما متاسفانه امروزه به جای اینکه انسانها در راستای خودسازی و درونسازی حرکت کنند، همهفکر و ذهن خود را معطوف زیبایی چهره و ظاهر خود میکنند تا جایی که هزینههای هنگفتی برای آن صرفمی نمایند.لذا بر آن شدم تا زیباییهای الهی و حقیقی را که منتزع از ذات خداوند است، در رسالهای گرد آورم و تقدیمعلاقه مندان نمایم.

مطالب مطرح شده درباره زیباییهای ظاهری و مراقبتهای آن و انجام هرگونه تکنیکهای جراحی نیز لازماست به طور وسیع و فوق تخصصی مورد بحث قرار گیرد. ولی تاکید بنده همیشه این است که جمال ظاهردون ارتباط با جمال مطلق الهی، نه تنها زیبا نخواهد بود بلکه زشت و نازیبا جلوه خواهد کرد.نه تنها بیمار بلکه پزشک هم اگر در انجام وظایف پزشکی خود تقدس یابد و با خالق و مربی عالم و آدم ارتباط عملی داشته باشد، این تقدس به اذن الهی باعث شفای بیماران نیز خواهد شد و آثار و برکات فراوانی در فرد و جامعه خواهد داشت.

 

 مقدمه

تاریخچه زیبایی

معنا، مفهوم و تعریف زیبایی

واژه شناسی زیبایی

دانش زیباییشناسی

زیبایی و مفهوم های مشابه با آن

الف( زیبایی و خوبی

ب( زیبایی و مطبوع

ج( زیبایی و تمایلات جنسی

تعریف زیبایی

دیدگاه دوم

الف( تعریف مستقل از زیبایی

ب( سنجش زیبایی با امور دیگر

ج( تعریف زیبایی از نگاه سایر علوم

تعریف برگزیده زیبایی

علل گرایش به زیبایی

اقسام زیبایی

دیدگاه برگزیده در تقسیم زیبایی

مراتب زیبایی

الف( زیبایی ظاهری

ب( زیبایی خیالی

ج( زیبایی و جمال معنوی

د(زیبایی و جمال معقول

زیبایی امری نسبی است یا مطلق

زیبایی عینی است یا ذهنی

الف( ذهنی گرایی

6 درآمدی بر زیباییشناسی دینی

ب( عینی گرایی

ج( هم عینی، هم ذهنی

فصل دوم: زیبایی در نگاه قرآن و کلام ائمه )علیهم السلام(

نسبت دین با زیبایی

زیباییشناسی اسلامی

تفاوت مبانی زیباییشناسی در اسلام و مکاتب غربی

زیبایی در منابع اسلامی

قرآن و زیباییشناسی

مقدمه

پیشینه زیباییشناسی قرآن

مفهوم زیبایی در قرآن

ُالف( حسن

ب( جمال

ج( زینت

د( طیب

ه( زخرف

ویژگیهای منحصر به فرد زیباییشناسی قرآنی

منشا زیبایی در قرآن

قرآن و بیان زیباییها

الف( زیباییهای محسوس

زیبایی خلقت انسان

زیبایی آسمانها و ستارگان

زیبایی طبیعت

زیبایی گیاهان

زیبایی جانداران

زیبایی رنگها

زیبایی دریاها

زیبایی بهشت و بهشتیان

ب( زیباییهای معنوی و اخلاقی

زیبایی ایمان

عفو و گذشت زیبا

بردباری زیبا

گفتار و کردار زیبا

جدایی و مفارقت

زیبایی رنگ خدا

زیبایی خلود و ابدیت

ِزیبایی خود قرآن

آفریدن زیبایی

عینی یا ذهنی بودن زیبایی در قرآن

مولفههای زیبایی در قرآن

1- کامل بودن اجزای

2- تعادل و تناسب

3- هدفمندی

4- چینش منظم

هدف در زیباییهای وجودی

هدف از بیان زیباییهای معنوی و اخلاقی

زیبایی در کلام اهل بیت و روایات معصومین

الف( زیبایی و آراستگیهای ظاهری

خداوند زیباست و دوستدار زیبایی

دعای خمس عشر

دعای مجیر

دعای جوشن کبیر

دعای سحر

دعای ابوحمزه ثمالی

صورت زیبا

خوشرویی و نیکویی چهره

خودآرایی و آراستن ظاهر

موی زیبا

پوشش و لباس زیبا

ب( زیباییهای باطنی )رفتاری-معنوی(

زینت ایمان

زینت مصیبت و بلا

8 درآمدی بر زیباییشناسی دینی

بهترین زینتهای دنیا

زیبایی شرافت و مقام

زیبایی بخشش

زیبایی یقین

زیبایی قناعت

زیبایی خوف از خدا

زینت همهی نعمتها

زیبایی اخلاق

زیبایی پرهیزکاران

جمال باطن

زیبایی مصاحبت

زیبایی بندگی

زیبایی نیکوکاری

زینت مرد

زینت اعیاد

رفتار زیبا

زیباترین یادگار

عدالت، زینت حکومت

زینت فقر و غنا

زیبایی رزق و درآمد

زندگی زیبا

زینت اسلام

زیبایی قلبها

وقار، زینت گرانبها

زیباترین لباس

زینت دین

زیبایی دو دنیا

زیبایی نماز و قرآن

علم، زینت اهل دنیا

زینت پارسایی

جمال عقل

ادب، زینت عقل

زیبایی سخن

حلم، منشا زیبایی

سخاوت، گوهر زیبایی

عفت و زیبایی

آفت زیبایی

زیبایی عقل

زیبایی اهل فضیلت

زیبایی اطاعت و بندگی

نتیجه

فصل سوم: زیبایی در کلام اندیشمندان و متفکران

مقدمه

زیبایی از دیدگاه اندیشمندان غربی

فیثاغورثیان

سقراط

افلاطون

ارسطو

فلوطین

قدیس آگوستین

توماس آمویناس

رنه دکارت

اریک نیوتن

الکساندر بومگارتن

فرانسیس هاچیسون

دیوید هیوم

امانوئل کانت

فردریش هگل

لئوتولستوی

بندتو کروچه

فیلیسین شاله

ویل دورانت

10 درآمدی بر زیباییشناسی دینی

لودویگ ویتگنشتاین

تئودور آدورنو

هربرت رید

زیبایی از دیدگاه متفکران مسلمان

ابو نصر فارابی

ابوعلی سینا

ابن هیثم

ابوعثمان جاحظ

ابوحیان توحیدی

شیخ اشراق سهروردی

ابو محمد غزالی

ابن عربی

ملاصدرا

حافظ شیرازی

مولوی

علامه طباطبایی

زیباییشناسی در تفسیر المیزان

انتقال از زیبایی های محسوس به زیبایی های اخلاقی

ُمفهوم ح ّسن و قبح و حسنه و سیئه در قرآن

منشا زیبایی ها در قرآن

علامه جعفری

شهید مطهری

آیت الله جوادی آملی

آیت الله مصباح یزدی

نتیجهگیری

منابع

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی دین

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved