اصول کاربردی آب و خاک
نویسنده:
حمیدرضا فولادمند
مترجم:
سال نشر:
1399
صفحه:
511
نوبت چاپ:
1

. كليه مطالب كتاب به زبان بسيار ساده‌اي بيان شده و براي هر مورد نيز مثال‌هاي مناسبي ارائه شده است. اين كتاب در چهارده فصل تنظیم شده است که شامل خصوصیات باران، تبخیرتعرق، روش‌های اندازه‌گیری دبی جریان، بافت، سطح ویژه و منحنی دانه‌بندی خاک، منحنی مشخصه آب خاک، روابط اساسی آب و خاک، تنش‌های رطوبتی و شوری، نفوذ و رواناب، هیدروگراف، زهکشی، انتقال آب، مقایسه آماری مدل‌ها، پهنه‌بندی‌های مکانی در GIS و پرسش‌نامه‌های آماری مي‌باشد. از این‌رو کتاب حاضر برای دروس آبیاری عمومی، فیزیک خاک، زهکشی، هیدرولوژی و مکانیک سیالات رشته مهندسی آبیاری و دروس هیدرولوژی، زهکشی و GIS رشته‌ مهندسي عمران و همچنین برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت انجام مقایسه‌های آماری مفید می‌باشد

فصل اول: باران

1-1 مقدار، شدت و مدت بارندگی  

1-2 zزسازی داده‌های غیرموجود ماهانه باران 

1-3 بازسازی داده‌های غيرموجود سالانه باران  

1-4 بررسی آماری داده‌های باران  

1-5- تعيين اقليم برمبنای داده‌های باران و دما  

فصل دوم: تشعشع و تبخیر تعرق

2-1-  تبخیر  

2-2- تبخيرتعرق  

2-3- روش‌هاي غيرمستقيم محاسباتي تبخيرتعرق پتانسيل  

2-4- مقايسه روش‌های مختلف تخمين تبخيرتعرق  

2-5- تشعشع  

2-6- نياز آبی  

2-7- باران مؤثر  

2-8- نياز آبياري  

2-9- تعيين نياز آبي و نياز آبياري با استفاده از داده‌هاي طولاني مدت  

2-10- اصلاح داده‌هاي دما  

فصل سوم: روش‌های اندازه‌گیری دبی جریان

3-1-  روزنه  

3-2- سرريز  

3-3- مولينه  

3-4- پارشال‌فلوم  

3-5- گونيا  

3-6- منحني دبي- اشل  

3-7- سيفون و اسپايل  

3-8- جسم شناور  

3-9- تأمين مقدار آب مورد نياز  

فصل چهارم: بافت، سطح ویژه و منحنی دانه‌بندی خاک

4-1-  بافت خاک  

4-2- سطح ويژه ذرات خاک  

4-3- منحنی دانه‌بندی خاک  

فصل پنجم: رابطه‌های فیزیکی خاک و آبیاری

5-1-  روابط اولیه و ثانویه آب خاک  

5-2- پتانسيل آب خاك  

5-3-  اندازه‌گيري رطوبت خاك  

5-4- نقاط پتانسيلي مهم آب خاك  

5-5- رطوبت سهل‌الوصول خاك  

5-6- مقدار كل آب قابل استفاده و آب سهل‌الوصول  

5-7- استفاده از تانسيومتر براي تعيين مقدار و زمان آبياري  

5-8- استفاده از روش بيلان آبي براي تعيين زمان آبياري  

5-9- خاك‌هاي چند لايه‌اي  

فصل ششم: منحنی مشخصه آب خاک

6-1- اندازه‌گیری منحنی مشخصه آب خاک  

6-2- برازش يک رابطه رياضی بر منحنی مشخصه آب خاک  

6-3- تخمين منحنی مشخصه آب خاک  

فصل هفتم: تنش رطوبتی و شوری

7-1- تابع تولید گیاه  

7-2- كارايي مصرف آب  

7-3- تأثير كم آبي بر عملكرد  

7-4- تأثير شوري بر عملكرد  

7-5- كنترل شوري با استفاده از آبياري  

7-6- ضريب تنش  

7-7- تفکيک تبخير و تعرق از يکديگر  

فصل هشتم: نفوذ و رواناب

8-1- نفوذ  

8-2- اندازه‌گيري نفوذ آب در خاك  

8-3- معادله‌هاي نفوذ آب در خاك  

8-4- نمايه‌های نفوذ  

8-5- رواناب  

8-6- روش شماره منحنی (CN) برای محاسبه رواناب  

8-7- برآورد CN از روی داده‌های اندازه‌گیری شده بارش و رواناب  

فصل نهم: هیدروگراف

9-1- زمان تمرکز  

9-2- زمان تأخیر  

9-3- هیدروگراف واحد t ساعته  

9-4- اندازه‌گيری هيدروگراف واحد t ساعته  

9-5- هيدروگراف‌های واحد مصنوعی  

9-6- تبديل هيدروگراف‌ها به يکديگر  

9-7- کاربرد هیدروگراف‌ها  

فصل دهم: انتقال آب

10-1- سازه‌های انتقال آب  

10-2- خصوصیات مهم آب  

10-3- قانون پيوستگی جريان  

10-4- اصل انرژی و رابطه برنولی در لوله‌ها  

10-5- جريان‌های آرام و متلاطم در لوله‌ها  

10-6- افت جريان در لوله‌ها  

10-7- حالت‌های مختلف مسأله‌های جريان آب در لوله‌ها  

10-8- تركيب لوله‌هاي انتقال آب  

10-9- کانال‌های انتقال آب  

فصل یازدهم: زهکشی

11-1- زهکشی و اهمیت آن  

11-2- ضريب زهکشی  

11-3- تخلخل قابل زهکشی  

11-4- هدايت هيدروليکي اشباع خاک  

11-5- روش‌های اندازه‌گيری هدايت هيدروليکي اشباع خاک  

11-6- هدايت هيدروليکي غير اشباع خاک  

11-7- عمق زهکش و عمق تثبيت سطح ايستابی بين دو زهکش  

11-8- فاصله زهکش‌ها  

11-9- تغييرات سطح ايستابي بين دو زهکش  

11-10- ارزيابي يک سيستم زهکشی  

11-11- قطر لوله‌های زهکش  

11-12- کانال‌های زهکش  

11-13- پوشش‌های زهکشی  

فصل دوازدهم: مقایسه آماری مدل‌ها

12-1- واسنجی، ارزیابی و آنالیز حساسیت مدل‌ها  

12-2- فرمول‌های ساده مقایسه آماری  

12-3- ترکیب فرمول‌های مقایسه‌ای آماری و همبستگی خطی  

12-4- خط یک به یک  

فصل سیزدهم: پهنه‌بندی‌های مکانی در GIS

13-1- برتری GIS بر نقشه‌های کاغذی  

13-2- داده‌های مکانی در GIS  

13-3- مدل‌های داده‌های جغرافیایی  

13-4- روش‌های درون‌یابی و پهنه‌بندی در GIS  

13-5- محاسبات و همپوشانی لایه‌های مختلف در GIS  

13-6- بررسی تغییرات زمانی در GIS  

13-7- نمونه‌هایی واقعی از پهنه‌بندی و همپوشانی در GIS  

13-8- همپوشانی وزن‌دار در GIS  

فصل چهاردهم: پرسش‌نامه‌های آماری

14-1- انواع متغیرهای پرسش‌نامه  

14-2- روایی و پایایی پرسش‌نامه  

14-3- مقایسه میانگین‌ها  

کتابنامه  

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved