افتخارات و دستاوردها

 عنوان کتاب: خیال دیو

نویسنده:  ابراهیم تقوی

ناشر: انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

رتبه: برگزیده سومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1363.

  

عنوان کتاب: پتروشیمی

نويسنده : حسن دبیری‌اصفهانی

ناشر : انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

رتبه: برگزیده چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1364.

 

عنوان کتاب: جغرافیای اجتماعی شهرها( اکولوژی اجتماعی شهر)

نویسنده: حسین شکوهی تهران

ناشر: انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

رتبه: برگزیده پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1365.

 

 عنوان کتاب: اصول مقدماتی بیماری های روماتیسمی

نویسنده: رادنون جرالد،  اسکومکر اچ. رالف و زویفلر ج. ناپتان     مترجم: جعفر فرقانی زاده

ناشر: انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

رتبه: برگزیده ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1366.

 

 عنوان کتاب: جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم

مترجم: غلامحسین سرمدنیا و عوض کوچکی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: برگزیده ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1366.

 

 عنوان کتاب: تحلیل سازه ها

نویسنده: محمدرضا اخوان لیل آبادی و شاپور طاحونی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه امیرکبیر

رتبه: برگزیده  ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1366.

 

عنوان کتاب: استدلال آماری در علوم رفتاری

نویسنده: ریچارد شیولسون   مترجم: علیرضا کیامنش

ناشر: انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

رتبه: برگزیده هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1367.

 

عنوان کتاب: بتن شناسی ( خواص بتن)

نویسنده: آدام نوبل    مترجم: هرمز فامیلی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه علم و صنعت

رتبه: برگزیده هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1368.

 

عنوان کتاب: دینامیک سازه ها

نویسنده:  ری کلاف جوزف پنزین    مترجم: علی اکبر گل افشانی - سهیل مهری

ناشر: انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

رتبه: برگزیده نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1369.

 

عنوان کتاب: استخوان شناسی

نویسنده: حسین حکمت ، فاطمه فدائی و محسن نوروزیان

ناشر: موسسه نشر جهاد

رتبه: برگزیده یازدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1371.

 

عنوان کتاب: ایمونولوژی سلولی و مولکولی

مترجم: رضا فرید حسینی، حسن برادران، سیدعبدالرحیم رضایی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه صنعتی اصفهان

رتبه: برگزیده پانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1375.

 

عنوان کتاب: متالوژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ‌نزن

نویسنده: جان لیپولد، دامیان کوتکی       مترجم: مرتضی شمعانیان، محمد رحمتی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه صنعتی اصفهان

رتبه: برگزیده بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1387.

 

عنوان کتاب: بوم شناسی مطالعه تجربی توزیع و فراوانی

نویسنده: چارلز جی. کربز       مترجم: سید عبدالحسین وهاب زاده مرتضوی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: برگزیده بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1389.

 

عنوان کتاب: تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

 نويسنده : جیمز موریس   مترجم : راضیه رضازاده  

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه علم و صنعت

رتبه: شایسته تقدیر هشتمین  دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1368.

 

عنوان کتاب: اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی به انضمام مباحث آنتی ژن، آنتی بادی، کمپلمان و تستهای پوستی

نويسنده : پرویز پاکزاد

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1369

 

عنوان کتاب: بیماریهای گوش از دیدگاه نشانه‌شناسی و تشخیص

نويسنده : نعمت‌الله مختاری‌، امیرمجدی

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1369

 

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر تکنولوژی ROBOT

نويسنده : محمد هاشمی

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه صنعتی شریف

رتبه: شایسته تقدیر یازدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1371

 

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار

مترجم : عبدالحسین وهابزاده

ناشر : موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)

رتبه: شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1373

 

عنوان کتاب: آتش‌کاری در معادن

نويسنده : رحمت‌الله استوار

ناشر : موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)

رتبه: شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1373

 

عنوان کتاب: مقاومت مصالح

مترجم : محمدرضا افضلی ؛ مجید ملکان

 نويسنده : فردیناندپیر بیر ؛ الوود‌راسل جانستون

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه صنعتی شریف

رتبه: شایسته تقدیر چهاردهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1374

 

عنوان کتاب: ویروس‌شناسی دامپزشکی

نويسنده : احمد شیمی

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر پانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1375

 

عنوان کتاب: تاریخ تشیع

نويسنده : محمدکاظم خواجویان

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر شانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1376

 

عنوان کتاب: زراعت و اصلاح لوبیا

 نويسنده : ون شونهوون     مترجم : فرخ‌دین قزلی ؛ علی‌اکبر محمودی؛  عبدالرضا باقری  

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر بیستمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1380

 

عنوان کتاب: سوسیوبیولوژی (زیست‌شناسی اجتماعی)

 نويسنده : ادوارد ویلسون    مترجم : عبدالحسین وهابزاده

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1384

 

عنوان کتاب: مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

نويسنده : محمدعماد محمودی‌مهریزی ؛ متین جلالی‌مقدم

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه امیرکبیر

رتبه: شایسته تقدیر بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1384

 

عنوان کتاب: از ارسطو تا حماسه: هفت گفتار در شاهنامه پژوهی

نويسنده : سجاد آیدنلو

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر بیست و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1386

 

عنوان کتاب: ژئوتکنیک دریایی

نويسنده : اچ.جی. پولوس     مترجم : محمدعلی روشن‌ضمیر

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه صنعتی اصفهان

رتبه: شایسته تقدیر بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1387

 

عنوان کتاب: پارادایم‌های پردیس: درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی

نويسنده : آزاده شاهچراغی

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1390

 

  عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر اخترفیزیک جدید

مترجم: دکتر جمشید قنبری و سعیده حسابی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر سی‌وسومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، بهمن 1394.

 

عنوان کتاب: توسعه دانش‌بنیان کشاورزی: مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در کشاورزی

نويسنده : محمود حسینی ؛ ابوالقاسم شریف‌زاده

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر سی و سومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1394

 

عنوان کتاب: ارگونومی در جنگلداری و صنایع چوب

نويسنده : باریس مجنونیان ؛ محبوبه فسحت ؛ احسان عبدی

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1395

 

عنوان کتاب: روش‌شناسی در بیوسیستماتیک جانوری: اصول مطالعات میدانی و آزمایشگاهی

نويسنده : جمشید درویش

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1395

 

عنوان کتاب: سیماژنتیک: مفاهیم، روش‌ها و کاربردها

  نويسنده : نیکو بالکنهول ؛ ساموئل کاشمن ؛ اندرو استورفر ؛ لستی وایت

مترجم : منصوره ملکیان ؛ رسول خسروی       

ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: شایسته تقدیر سی و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1398

 

عنوان کتاب: حمل و نقل و لجستیک پایدار: مروری بر مدل‌های بهینه‌سازی و الگوریتم‌های ...

مترجم : میرسامان پیشوایی ؛ مرتضی قمی‌ ؛ متینه زیاری

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر سی و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1399

 

عنوان کتاب: هورمون‌های گیاهی تحت عوامل محیطی تنش‌زا

 نويسنده : جینگ ‌چوان یو - غلام‌جلال احمد

مترجم : مجید قربانی‌جاوید ؛ ایرج اله‌دادی ؛ لاله رحیمی‌میلاشی ؛ سیاوش حشمتی ؛ شیوا اکبری

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: شایسته تقدیر سی و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، 1399

 

عنوان کتاب: بیماری‌های دستگاه گوارش در اسب‌های ایران

نویسنده: دکتر فریدون رضازاده

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

 رتبه: شایسته تقدیر سی‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1401

 

عنوان کتاب: مرجع دندانپزشکی نظامی

نویسنده: دکتر رضا فکرآزاد

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

 رتبه: شایسته تقدیر سی‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1401

  

عنوان کتاب: مدیریت پایدار اراضی،

مترجم: علی اکبر زارعی و عبدالله باقری

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: برگزیده سیزدهمین دوره جایزه کتاب فصل، بهار 1389.

 

عنوان کتاب: حيات هامون

نویسنده: شايان شا‌ه محمدي و سعيده ملكي

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي

رتبه: برگزيده هفدهمین دوره جایزه کتاب فصل، بهار سال 1390.

 

عنوان کتاب: واقع گرایی در قصه‌های قرآنی

نویسنده: خانم نجمه قربانی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

رتبه: برگزیده پنجمین دوره جایزه گام اول، سال 1390.

 

عنوان کتاب: الکتروسرامیک ها، مواد، خواص و کاربردها

نویسنده: اثر ای. جی. مولسن و جی. ام. هربرت

مترجم: سعید باغشاهی و همکارانش

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

رتبه: شایسته تقدیر  بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل ، تابستان 1391.

 

عنوان کتاب: بررسی تحلیلی سنت اندرزنامه نویسی سیاسی در تاریخ میانه ایران

مترجم: دکتر سینا فروزش

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

رتبه: شایسته تقدیر بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل ، تابستان 1391.

 

عنوان کتاب: نجات محیط زیست

نویسنده: لستر براوند    مترجم: دکتر حمید طراوتی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه : کتاب برتر نخستین جشنواره کتاب‌سال محیط زیست، آبان 1393

 

عنوان کتاب: بوم‌شناسی‌گیاهی

نویسنده :دکتر منصور مصداقی (ویراست دوم)

ناشر:  سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: رتبه دوم تألیف از نخستین جشنواره کتاب‌سال محیط زیست، 1393

 

عنوان کتاب: کتاب کودک و طبیعت،

مترجم: عبدالحسین وهاب‌زاده و آرش حسینیان

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: رتبه اول ترجمه نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست، 1393

 

عنوان کتاب: ادبیات داستانی جنگ

نویسنده: دکتر مهدی سعیدی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

رتبه: کتاب ّبرتر هجدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس ، سال 1399

 

 عنوان کتاب: کتاب شیمی خاک

نویسنده: گریسون اسپوزیتو        مترجم: ارژنگ فتحی گردلیدانی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه(دانشگاه) تهران

رتبه: کتاب برتر دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان، 1400

 

عنوان کتاب: کتاب مبانی الکتروشیمی در خوردگی

نویسنده: توشیاکی اوتسوکا   مترجم: سوگند عباسپور و علی اشرفی

ناشر: انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

رتبه: کتاب برتر دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان، 1400

  

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

رتبه: ناشر برگزیده بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سال 1390.

 

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

رتبه: ناشر برگزیده حوزه سلامت، سال 1393.

 

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی شعبه خراسان رضوی

رتبه: رتبه دوم ناشران زیست‌محیطی در نخستین جشنواره کتاب‌سال محیط زیست، سال 1393.


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved