اصول و مبانی سازمان و مدیریت
نویسنده:
محمدرضا زین الدینی- الهام غفاری
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
3390
نوبت چاپ:
1

امروزه مدیریت از مهم ترین فعالیت های زندگی اجتماعی بشر است. در عصر حاضر به کمک این فعالیت است که ماموریت ها و اهداف سازمانها تحقق می‌یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می‌شود، و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می‌آید. مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می‌کند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباملات، هدایت و تصمیم گیری است. مجموعه این فعالیت هاست که مدیریت را شکل می‌دهد و هماهنگی و نیل به هدف ها را میسر می‌سازد.

مدیریت به عنوان یکی از فعالیتهای اجتماعی انسان سابقه بسیار دیرینه ای دارد. برخی از پژوهشگران، سابقة مدیریت را به آغاز پیدایش انسان نسبت می‌دهند و بر این باورند که هنر مدیریت، با شکل گیری نهاد خانواده مطرح شده است. به هر حال، تحول عمده در مدیریت در جریان انقلاب صنعتی به وقوع پیوست. آغاز طرح نظریه های مدیریت و سازمان را نیز می‌توان سال های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم دانست، یعنی زمانی که تیلور، فایول و وبر نظریات خود را مطرح کردند. بیشتر مردم عضو یک سازمان هستند، مثل دانشکده، تیم ورزشی، یک گروه موسیقی، یک گروه نمایش، یک سازمان مذهبی، شاخه‌ای از نیروهای مسلح با یک بنگاه اقتصادی.

 

 

فصل اول: سازمان و  مدیریت

1-1- پیشینه مدیریت1

1-2- تعریف مدیریت2

1-3- مدیریت به عنوان یک پدیده ویژه برای دست یازیدن به مسئله زمان و روابط انسانی     2

1-4- فرآیند مدیریت3

1-5- برنامه ریزی3

1-6- سازماندهی4

1-7- کنترل4

1-8- فرآیند مدیریت در مرحله عمل4

1-9- مدیریت به منزله علم، هنر و حرفه5

1-10- اهمیت مدیران7

1-11- اثربخشی و کارآیی 7

1-12- طبقه بندی مدیران8

1-14- شایستگی های مدیریت10

1-15- خوشه های شایستگی مدیران10

1-16- روش های تحقیق در مدیریت11

1-17- انواع مدیران درسازمان11

1-18- سازمان چیست12

1-19- اجزای تعریف سازمان12

1-20-  فلسفه وجودی سازمان‌ها13

1-21- نوع شناسی سازمان‌ها13

1-22- ساختار سازمان14

1-23- تئوری سازمان14

1-24- مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتار سازمانی...... 14

1-25- دیدگاه (نگرش) سیستمی14

1-26- برخی از مفاهیم کلیدی15

1-27- ویژگی های یک سیستم باز17

1-28- اهمیت دیدگاه سیستمی18

1-29- دیدگاه چرخه حیات19

1-30- اهمیت اثربخشی سازمانی19

1-31- تعاریف مرتبط با اثربخشی19

1-32- رویکرد نیل به هدف21

1-33- فایده عملی رویکرد نیل به هدف برای مدیران22

1-34- رویکرد سیستمی23

1-35- مفروضات رویکرد سیستمی23

1-36- رویکرد سیستمی در عمل23

1-37- ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران24

1-38- رویکرد عوامل استراتژیک25

1-39- مسائل و مشکلات رویکرد عوامل استراتژیک25

1-40- فایده عملی رویکرد عوامل استراتژیک برای مدیران.. 26

1-41- رویکرد ارزش های رقابتی26

1-42- محیط سازمانی28

1-43- عواملی که به صورت مستقیم بر سازمان اثر می‌گذارند. 29

1-44- عواملی که به صورت  غیر مستقیم بر سازمان اثر می‌گذارند  31

1-45- کنترل عوامل غیر مستقیم33

1-46- محیط طبیعی33

1-47- جنبش حفظ محیط زیست33

1-48- مسائل جاری در رابطه با حفظ محیط زیست33

 

1-49- چارچوبی برای اندیشیدن درباره محیط طبیعی33

1-50- سبز نگه داشتن سازمان‌ها34

1-51- مدیریت بر محیط سازمانی و محیط طبیعی35

1-52- سازمان‌های یادگیرنده35

1-53- مدل سازمان یادگیرنده36

1-54- سازمان‌ها در آینده37

1-55- تبعات انقلاب حاصله در تکنولوژی اطلاعات37

1-56- مدیریت نوآوری در سازمان‌های بزرگ38

1-57- تئوری سازمان در عرصه بین المللی38

1-58- ترکیب تئوری سازمان با دیگر رشته های بازرگانی38

1-59- نظام های هوشمند با سیستم های متخصص39

1-60- تعریف سیستم متخصص40 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی مدیریت
مديريت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved