تاج خروس: محصولی امیدوارکننده برای آینده
نویسنده:
سابهیک داس
مترجم:
غلامرضا نیازی پور - علی حیدرزاده
سال نشر:
1400
صفحه:
414
نوبت چاپ:
1

امروزه با توجه به توسعه کشاورزی نوین و تغییرات آب ‌و هوایی و همچنین تغییر الگوهای کشت و روش‌های زراعی تولید محصولات، چند دهه‌ای است که روی محصولات کم بهره‌برداری شده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان توجه ویژه‌ای صورت گرفته است. شبه غلاتی مثل کینوا و تاج خروس دسته‌ای از این محصولات هستند.

فصل اول: مقدمه   
1-1 کلیات   
1-2 امنیت جهانی غذا و توسعه کشاورزی   
1-3 محصولات بهره‌برداری نشده   
فصل دوم: شبه غلات یک غدذای کارآمد   
2-1 کلیات   
2-2 ترکیب فلوری هند   
2-3 شبه غلات: یک منبع غذایی جایگزین   
2-4 ارزش غذایی شبه غلات   
فصل سوم: تاج خروس: محصولی بزرگ   
چشم انداز   
3-1 کلیات   
3-2 دانه تاج خروس: یک مکمل غذایی برای غلات اصلی   
3-3 گونه‌های مختلف از تاج خروس دانه‌ای   
3-4 پتانسیل تاج خروس‌های ای به عنوان یک غذا   
3-5 تاج خروس به عنوان سبزی   
3-6 گونه‌های تاج خروس سبزی   
3-7 ارزش غذایی سبزی تاج خروس   
3-8 استفاده از تاج خروس   
3-8-1 استفاده از سبزیجات تاج خروس   
3-8-2 استفاده از دانه تاج خروس   
3-9 خواص دارویی و ترکیبات فعال بیولوژیکی   
3-10 تاج خروس علف هرز   
فصل چهارم: طبقه‌بندی زیر تیره‌ای تاج خروس   
4-1 کلیات   
4-2 خلاصه طبقه‌بندی زیرگونه‌ای تاج خروس   
4-2-1 تاج خروس زیرجنس آکنیده آئلن (Acnida Aellen)    
4-2-2 زیرجنس (آمارانتوس)   
4-2-3 زیرجنس آلبرزیا (Albersia)  گرینیر و گودرون   
4-3 طبقه‌بندی زیرجنس پس از اصلاح توسط موزیاکین و رابرتسون (1996)   
4-3-1 جنس فرعی تاج خروس (L.)Acnida آلن قبلا کی آر رابرتسون   
4-3-2 تاج خروس جنس فرعی Amaranthus   
4-3-3 Amaranthus  جنس فرعی Albersia   
فصل پنجم: طبقه‌بندی و تبارزایی تاج خروس دانه‌ای   
5-1 کلیات   
5-2 رویکرد مورفولوژیک در حل مباحث رده آرائی   
5-3 رویکرد زیست شیمیایی و مولکولی در شناخت دانش (علم) ......    
5-4 رویکرد سیتوژنتیکی در تشخیص وابستگی میان گونه‌ها   
5-5 تعیین حدود رده‌آرائی در تاج خروس‌های سبزی   
5-6 کلید واریته‌های A.tricolor L.   
5-7 تعیین حدود رده آرائی (تاکسونومی) در تاج خروس‌های هرز   
5-8 گمانه‌زنی‌های تبارزایی (فیلوزنی) گوناگون روی تاج خروس‌های دانه‌ای   
فصل ششم: علف‌های هرز و مقاومت به علف‌کش‌ها   
6-1 کلیات   
6-2 مقاومت در برابر انواع علف‌کش   
6-2-1 مقاومت در برابر بازدارنده‌های استولاکتات سنتاز (ALS)   
6-2-2 مقاومت در برابر بازدارنده‌های پروتوپورفیرینوژن اکسیداز (PPO)   
فصل هفتم: پراکنش و نگهداری از ژرم پلاسم جهانی تاج خروس   
7-1 کلیات   
7-2 مراکز گردآوری ژرم‌پلاسم در جهان   
7-3 توسعه منابع ژنوم تاج خروس   
فصل هشتم: اصلاح تاج خروس   
8-1 کلیات   
8-2 رفتار اصلاحی در تاج خروس   
8-3 اهداف اصلاح تاج خروس   
8-4 اصلاح سنتی از طریق انتخاب   
8-5 دورگ‌زایی و دگرگینگی(هتروزیس) در تاج خروس   
8-6 نر عقیمی در اصلاح تاج خروس   
8-7 اندوخته ژنی وحشی، توده‌ها و وارثت‌پذیری   
8-8 اصلاح جهش   
8-9 پلی‌پلوئیدی در اصلاح تاج خروس   
8-10 مهندسی ژنتیکی و رویکرد زیست‌فناوری در بهبود ژنتیکی   
8-11 تغییر ژنتیکی (تراریختگی) در اصلاح تاج خروس   
8-12 نشانگرهای مولکولی و مطالعات ژنتیکی برای بهره‌گیری    
8-13 اصلاح مولکولی در تاج خروس   
8-14 روش‌های کشت بافت در اصلاح تاج خروس    
فصل نهم: تکامل گشن‌گیری در تاج خروس   
9-1 کلیات   
9-2 روند تمایلات گشنی در گیاهان   
9-3 گرایش جنسی در تاج خروس   
فصل دهم: کشت و کار تاج خروس   
10-1 کلیات   
10-2 خواب و ماندگاری بذر تاج خروس   
10-3 شرایط آب و هوایی کشاورزی برای کشت تاج خروس   
10-3-1 آب و هوا   
10-3-2 خاک   
10-3-3 دما   
10-3-4 بارندگی    
10-3-5 بلندای روز   
10-4 روش‌های کاشت   
10-4-1 کاشت دانه‌ها   
10-4-2 رشد گیاهچه و کشت مخلوط (چند کشتی)   
10-4-3 کودپاشی   
10-4-4 موانع بر سر راه بهره‌وری تاج خروس‌های دانه‌ای   
10-4-5 برداشت   
10-4-6 آفات و بیماری‌ها   
فصل یازدهم : چشم انداز آینده در پژوهش‌های تاج خروس   
ضمائم: پیوست 1   
ضمائم: پیوست 2   
فهرست منابع    
تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved