اصول تجارت الکترونیک
نویسنده:
مهندس حسين اطرج - دكتر ناصر موحدي نيا
مترجم:
سال نشر:
1393
صفحه:
200
نوبت چاپ:
3

اين كتاب مطابق با سرفصل درس تجارت الكترونيك رشته فناوري اطلاعات، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با پوشش نيازهاي علمي و فني اين درس و منطبق با مباحث روز تأليف شده است. در تدوين اين كتاب ابتدا موضوعات و موارد مرتبط به هر فصل تحليل و بررسي و سپس با استفاده از مراجع و مواخذ مختلف به خصوص كتب مرجع و سايت هاي معتبر اينترنتي، مطالب، انتخاب و دسته بندي متناسب با روند كتاب تأليف شده است.

كتاب حاضر در پنج فصل تحت عناوين پديد ينترنت و توسعه، كسب و كار مبتني بر دانش، تجارت الكترونيكي، پول الكترونيكي و پرداخت الكترونيكي و مدل هاي كسب درآمد در اينترنت تهيه شده است.

 مخاطبان اين كتاب در درجه اول دانشجويان درس تجارت الكترونيك رشته فن آوري اطلاعات و تمامي علاقه مندان به رشته هاي كامپيوتر، مديريت بازرگاني، اقتصاد و نيز مديران واحدهاي بازاريابي و فروش و مديران اجرايي شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي هستند.

 

فصل اول: پديده اينترنت و توسعه

اهداف آموزشي..................................................................................................... 9

1-1- اينترنت پديده ارتباطات................................................................................... 9

1-2- روند توسعه اينترنت....................................................................................... 11

1-3- جايگاه فعلي اينترنت در جهان............................................................................ 14

1-4- شكاف ديجيتال.............................................................................................. 19

1-5- زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري........................................................... 21

1-6- مرور مطالب فصل.......................................................................................... 34

1-7- تمرينات...................................................................................................... 34

1-8- فهرست مراجع.............................................................................................. 37

 

فصل دوم: كسب و كار مبتني بر دانش

2-1- اقتصاد نوين و اينترنت.................................................................................... 39

2-2- اقتصاد ديجيتالي و دانش محور........................................................................... 42

2-3- ويژگي هاي اقتصاد دانش محور.......................................................................... 42

2-4- كسب و كار الكترونيكي..................................................................................... 45

2-5- زير بخش هاي كسب و كار الكترونيكي................................................................... 47

2-6- مدلهاي كلي ارتباطات در كسب و كار الكترونيكي....................................................... 51

2-7- مراحل ايجاد و توسعه كسب و كار الكترونيكي........................................................... 53

2-8- مرور مطالب فصل............................................................................................. 57

2-9- تمرينات......................................................................................................... 57

2-10- فهرست مراجع.............................................................................................. 59

 

فصل سوم: تجارت الكترونيكي

اهداف آموزشي..................................................................................................... ...63

3-1- رويكرد تجاري اينترنت و خريد اينترنتي.................................................................. 64

3-2- تجارت الكترونيكي............................................................................................ 67

3-3- مزاياي تجارت الكترونيك و دلايل استراتژيك داد و ستد اينترنتي................................... 71

3-4- محدوديت هاي تجارت الكترونيكي.......................................................................... 78

3-5- عوامل موفقيت در تجارت الكترونيكي..................................................................... 80

3-6- نقش عامل ها در تجارت الكترونيك........................................................................ 86

3-7- راهبردهاي جستجو در تجارت الكترونيك............................................................... ...89

3-8- قوانين تجارت الكترونيك..................................................................................... 93

3-9- مرور مطالب فصل.............................................................................................. 98

3-10- تمرينات........................................................................................................ 99

3-11- فهرست مراجع............................................................................................... 103

 

فصل چهارم: پول الكترونيكي و پرداخت الكترونيكي

اهداف آموزشي..................................................................................................... 108

4-1- روشهاي پرداخت وجه....................................................................................... 108

4-2- روشهاي پرداخت الكترونيكي............................................................................. 110

4-3- اجزاي شبكه پرداخت الكترونيكي......................................................................... 117

4-4- فرآيندهاي پرداخت الكترونيكي.......................................................................... 120

4-5- امنيت پرداخت در تجارت الكترونيك.................................................................... 125

4-6- مرور مطالب فصل........................................................................................... 143

4-7- تمرينات....................................................................................................... 144

4-8- فهرست مراجع.............................................................................................. 146

 

فصل پنجم: مدلهاي كسب درآمد در اينترنت

اهداف آموزشي..................................................................................................... 149

5-1- طرح ريزي استراتژيك و فرآيند داد و ستد (مدل كسب درآمد)................................... 150

5-2- مدل هاي كسب درآمد در اينترنت..................................................................... 151

5-3- مرورمطالب فصل.......................................................................................... 196

5-4- تمرينات..................................................................................................... 197

5-5- فهرست مراجع.............................................................................................. 199


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved