نظریه پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
نویسنده:
عباس افرادی
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
122
نوبت چاپ:
1

پیشگفتار. 7

مقدمه. 9

بخش اول: مفاهیم پایه. 10

1-1- مقدمه. 11

1-2- انسان و نیازها 12

1-2-1) سلسله مراتب نیازها 12

1-2-2) انسان و نیازهای اجتماعی- محیطی.. 14

1-3- مسکن.. 15

1-3-1) سکونت... 16

1-3-2) مکان.. 17

1-3-3) فضا 19

1-3-4) فرهنگ و معماری.. 21

1-3-5) نگرش فرهنگی- اجتماعی به مسکن.. 23

1-3-6) مسکن و آسایش.... 26

1-3-7) مجتمع مسکونی.. 29

1-3-8) هویّت... 37

1-3-9) حس تعلّق.. 40

1-3-10) رضایتمندی.. 43

1-3-11) امنیت... 50

1-3-12) مشارکت... 52

1-3-13) تعاملات اجتماعی.. 54

1-3-14) فضای باز. 57

1-3-15) عرصه بندی و کیفیّت فضایی.. 59

1-3-16) ورودی.. 62

1-3-17) دسترسی پیاده. 63

بخش دوّم: پایداری اجتماعی.. 65

2-1) پایداری اجتماعی.. 66

2-1-1) توسعه. 67

2-1-2) توسعه پایدار. 68

2-1-3) اصول توسعه پایدار. 70

2-1-4) معماری پایدار. 74

2-1-5) پایداری در حوزه مسکن.. 82

2-1-6) پایداری در ساختمان های بلندمرتبه. 82

2-1-7) پایداری اجتماعی.. 86

2-1-8) نظريات جامعه شناسانه. 92

2-2) اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی.. 93

عامل اوّل: آسایش درون خانه. 97

عامل دوّم: بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان.. 98

عامل سوّم: هویّت اجتماعی.. 100

عامل چهارم: نظم اجتماعی.. 101

نتيجه گيري.. 103

منابع. 105

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved