درمانگری شناختی رفتاری اختلال های روانی شواهد اطلاعاتی پایه
نویسنده:
جولیان سومرز-متیوکرری
مترجم:
علیرضا پیرخائفی- اکبر محمدی
سال نشر:
1400
صفحه:
177
نوبت چاپ:
1

درمان‌شناختی رفتاری یک روان‌درمانی کوتاه‌مدت است که روان‌درمانگران از آن برای آموزش افراد استفاده کرده و احساسات و رفتارهای آنان را از طریق تغییر الگوهای فکری و باوری‌شان عوض می‌کنند. درمان‌شناختی رفتاری بر پایه این اصل قرار دارد که تفکر و تفسیرهای ما از موقعیت‌ها و شرایط می‌تواند بر احساس و رفتار‌های ما تاثیر بگذارد. در این درمان اعتقاد بر این است اگر رفتارهایی وجود داشته باشد که از طریق تفکر عقلانی کنترل‌پذیر نباشند، می‌بایست با "‌تمرکز بر حل مساله‌" بر آن تسلط پیدا کرد. در این حالت درمانگر تلاش می‌کند به درمانجو در انتخاب استراتژی مناسب برای رویارویی با مشکل کمک کند.

  فصل اول : مقدمه ای بر شواهد اطلاعاتی پایه 1

نیاز به شواهد اطلاعاتی پایه 1

منبعی برای خوانندگان مختلف 2

درمانگری‌شناختی رفتاری چیست؟ 3

انواع درمانگری‌شناختی رفتاری 4

چه کسی متخصص CBT است؟ 5

آموزش بالینی در CBT 5

  فصل دوم : درمانگری‌شناختی رفتاری (CBT) چیست؟ 7

1. تفکرکردن 8

2. رفتار 9

3. درمان 10

  فصل سوم : افسردگی 17

1. محتوای درمان 18

2. تاثیر بر علائم در جمعیت مختلف بیماران 20

3. تاثیر بر نرخ بازگشت 20

4. تاثیر بر اندازه‌گیری‌های کلی عملکرد 21

5. ترکیب CBT و معالجه دارویی 21

6. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگر درمان‌های روان‌شناختی  22

7. درمان کوتاه‌مدت و پاسخ‌دهندگان سریع 22

8. خودیاری و CBT 23

 

9. کدام پاسخ‌ها در افسردگی پیش‌بینی‌کننده بهتری برای CBT است. 23

10. نقش خانواده 24

11. خلاصه 24

  فصل چهارم : اختلال دو‌قطبی 27

1. محتوای درمان 27

2. تاثیرات CBT 30

3. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگردرمان‌های روان‌شناختی 30

4. کدام پاسخ‌ها در اختلال دوقطبی پیش‌بینی‌کننده بهتری برای CBT است‌. 31

5. نقش خانواده 31

6. خلاصه 33

  فصل پنجم : اختلالات مصرف مواد 35

1. محتوای درمان 36

2. تاثیر بر علائم در جمعیت‌های مختلف 39

3. تاثیر بر نرخ بازگشت 40

4. ترکیب CBT و معالجه دارویی 41

5. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگر درمان‌های روان‌شناختی 41

6. مداخلات کوتاه‌مدت، درمان کوتاه‌مدت و CBT 42

7. خودیاری و CBT 42

8. اختلالات همزمان و CBT 43

9. کدام پاسخ ها در اختلالات مصرف مواد پیش‌بینی‌کننده بهتری برای CBT است. 43

10. نقش خانواده 44

11.خلاصه 45

  فصل ششم : اختلال اضطراب فراگیر ((GAD 47

1. محتوای درمان 48

2. تاثیر بر علائم در جمعیت‌های مختلف 50

 

3. معالجات گروهی 51

4. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگر درمان‌های روان‌شناختی 51

5. مقایسه با مداخلات داروشناختی 52

6. خودیاری و CBT 52

7. کدام پاسخ پیش‌بین بهتری برای CBT است. 52

8. نقش خانواده 53

9. خلاصه 53

  فصل هفتم : اختلال هراس 55

1. محتوای درمان 56

2. تاثیر بر علائم در جمعیت‌های مختلف 59

3. معالجات گروهی 59

4. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگر درمان‌های روان‌شناختی 60

5. مقایسه با مداخلات داروشناختی 60

6. پیش‌بینی نتایج 61

7. حضور در اورژانس 61

8. خودیاری و CBT 61

9. نقش خانواده 62

10. خلاصه 62

  فصل هشتم : اختلال وسواس فکری عملی (OCD) 65

1. محتوای درمان 68

2. تاثیر بر علائم در جمعیت‌های مختلف 70

3. نتایج بلندمدت 71

4. گزینه‌های داروشناختی 71

5. ترکیب CBT و معالجه دارویی 72

6. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگر درمان‌های روان‌شناختی 72 

7. درمان کوتاه‌مدت و پاسخ‌دهندگان سریع 72

8. معالجه OCD مقاوم 73

9. خودیاری و CBT 73

10. کدام پاسخ پیش‌بین بهتری برای CBT است. 74

11. نقش خانواده 74

12. خلاصه 75

  فصل نهم : فوبیای خاص 77

1. محتوای درمان 77

2. تاثیر بر علائم در جمعیت‌های مختلف 79

3. معالجات گروهی 80

4. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگردرمان‌های روان‌شناختی 80

5. مقایسه با مداخلات داروشناختی 81

6. خودیاری و CBT 81

7. کدام پاسخ پیش‌بین بهتری برای CBT است 81

8. نقش خانواده 82

9. خلاصه 82

  فصل دهم :. اسکیزوفرنیا و روان‌پریشی 85

1. محتوای درمان 86

2. جمعیت های درمانی 87

3. تاثیر بر علائم 88

4. تاثیر بر نرخ بازگشت 88

5. تاثیر بر اندازه‌گیری‌های کلی عملکرد 88

6. تاثیر بر اضطراب اجتماعی 89

7. مداخله اولیه 89

8. آیا CBT بر مداخلات غیرتخصصی روان‌شناختی برتری دارد؟ 90 

9. کدام پاسخ پیش‌بین بهتری برای CBT است. 90

10. نقش خانواده 90

11. تعمیم به زمینه‌های بالینی و مراقبت مرحله‌ای 90

12. خلاصه 91

  فصل یازدهم: اختلالات خوردن 93

1. محتوای درمان 94

2. تاثیر بر علائم در جمعیت‌های مختلف بیماران 97 

3. تاثیر بر نرخ بازگشت 98

4. ترکیب CBT و معالجه داروشناختی 99

5. مقایسه با مداخلات غیرتخصصی و دیگر درمان‌های روان‌شناختی 100

6. CBT گروهی 100

7. کدام پاسخ در اختلالات خوردن پیش‌بین بهتری برای CBT است. 101

8. معالجه اختلالات خوردن مقاوم 101

9. خودیاری و CBT 102

10. نقش خانواده 103

11. خلاصه 103

  فصل دوازدهم:‌ رویکرد مرحله‌ای در مراقبت و راه‌های جایگزین برای اجرای CBT 105

فهرست منابع مفید 109

1. وب‌سایت‌ها 109

2. ویدئو، دی‌وی‌دی و نوارهای شنیداری 112

3. کارگاه‌های دوره‌های مهارت‌آموزی 113

4. نرم‌افزارهای ارزیابی شده کامپیوتری برای معالجه‌های CBT 114

5. کتاب‌ها و کتابچه‌های معالجه 115

فرهنگ‌نامه تخصصی 119

فهرست اسامی 127

منابع متن 129

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی روانشناسی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved