کارآفرینی دانشگاهی در ایران
نویسنده:
لیلا سنگی- رضا فریدزاده
مترجم:
.
سال نشر:
1400
صفحه:
174
نوبت چاپ:
1

در تقسیم بندی دانشگاه‌ها، غالبا به چهار نسل اشاره می‌گردد. نسل اول؛ آموزش محور، نسل دوم؛ پژوهش و تحقیق محور، نسل سوم؛ دانشگاه‌های کارآفرین و نسل چهارم دانشگاه‌های تأثیرگذار منطقه‌ای هستند. دانشگاه‌های کارآفرین مهمترین بازیگران در فرایند انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به صنعت قلمداد می‌شوند. بدین ترتیب، نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی کشور ملموس‌تر می‌شود. دانشگاه با حل مسائل جامعه، دولت و بنگاه‌های اقتصادی به شیوه‌ی علمی و بسترسازی برای توسعه نوآوری به روند توسعه بومی و درون زا خدمت می‌کند...

مقدمه 11

فصل اول: کلیات کارآفرینی دانشگاهی 17

مقدمه 19

کارآفرینی دانشگاهی 20

زیست بوم کارآفرینی 26

زیست بوم کارآفرینی نوآورانه 28

سطح فردی 28

سطح سازمانی 29

سطح محیطی(ملی) 29

بازیگران زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 30

پارک‌های علم و فناوری 31

سرمایه‏گذاران‏ خطر پذیر 32

فرشتگان کسب ‏وکار 34

شتاب دهنده‌های استارت آپ‌ها 34

مدل‌های اکوسیستم کارآفرینی 35

مدل کارآفرینی دانشگاهی عزیز 38

مدل کارآفرینی وندرسیج و همکاران 39

مدل کارآفرینی دانشگاهی روترمال و همکاران 40

مدل مارپیچ سه گانه 41

نهادگرایی و توسعه اقتصادی 46

نهادگرایی و کارآفرینی 48

نهادگرایی و کارآفرینی دانشگاهی 51

نهادگرایی و زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 52

نهادگرایی و زیست بوم اقتصادی کارآفرینی 53

عوامل اقتصادی  زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 54

نهادگرایی و زیست بوم فرهنگی کارآفرینی 55

عوامل فرهنگی کارآفرینی دانشگاهی 56

نهادگرایی و زیست بوم سیاسی کارآفرینی 57

عوامل سیاسی کارآفرینی دانشگاهی 58

نهادگرایی و سطح فردی در کارآفرینی دانشگاهی 58

نهادگرایی و زیست بوم کارآفرینی در سطح سازمانی 59

نهادگرایی و  زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی در سطح محیطی 60

ویژگی‌های زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 63

فصل دوم: کارآفرینی دانشگاهی در ایران 67

بخش اول 69

مقدمه 69

گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد 70

انجام نمونه برداری نظری 74

کدگذاری داده‏ها 75

کدگذاری باز 75

کدگذاری محوری 76

استفاده از کدگذاری انتخابی و خلق نظریه 77

نگارش و ارائه نظریه 78

اعتبار تحقیق 78

قابلیت اعتبار( اعتبار پذیری) 79

قابلیت انتقال( انتقال پذیری) 80

قابلیت تأیید( تأیید پذیری) 80

راهبردهای اعتباریابی 80

جامعه آماری و حجم نمونه 81

بخش دوم 83

مقدمه 83

ویژگی‌های جمعیتشناختی شرکت‌کنندگان 83

مراحل کدگذاری داده‌های گردآوری شده از طریق مصاحبه 83

کدگذاری محوری 88

پیش شرط‌های تحقق زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاهی 90

جایگاه پارک‌های علم و فناوری 96

انواع پارک‌های علم و فناوری 97

ویژگی‌های اصلی پارک‌های علم و فناوری 97

معیارهای مکان‌یابی پارک‌های علم و فناوری 98

خدمات قابل ارائه به مؤسسات مستقر در مرکز رشد 99

شاخص‌های سنجش شبکه‌های اجتماعی 102

نقش مشارکت و اعتماد در شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی 103

نقش دولت در ایجاد سرمایۀ‌‌ اجتماعی 104

راهبردهای نهادسازی 104

زمینه نهادی 105

استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی 106

- بازاریابی اینترنتی( E-Marketing) 107

1) سایت هایB2B 107

2) یلوپیج‌ها (Yellow Pages ) 108

- تبلیغات اینترنتی 108

- رایزنان تجاری 108

- دفاتر بازرگانی( سازمان توسعه تجارت) 110

- اتاق‌ها و شوراهای بازرگانی مشترك 111

-  اتحادیه‌ها 112

- بازارچه‌های مرزی 112

- شرکت در هیئت‌های اعزامی یا مشارکت در جلسات هیئت‌های تجاری در کشور 112

- نمایشگاه‌های بین‌المللی 113

- مطالعه میدانی – منطقه ای 113

پیامدهای توسعه نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 113

کدگذاری انتخابی 120

پیش شرط‌های تحقّق زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 132

پیامدهای مصرف گرایی 135

راهکار‌ها برای دوری از مصرف‌گرایی 135

- نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها 137

نهادهای زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 140

عوامل تشکیل دهندۀ سرمایۀ اجتماعی 145

راهبردهای نهادسازی 146

زمینه نهادی 149

مداخله دولت در تثبیت قیمت‌ها 151

- نواسانات ارزی 153

پیامدهای توسعه نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی 153

تطابق تولیدات دانشگاه با نیازهای صنعت 154

نتیجه گیری 156

نتیجهگیری 159

منابع 169


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved