پروبیوتیک و کاربرد آن در صنایع آبزی پروری
نویسنده:
دکتر سیدرضا مرتضوی باباحیدری
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
102
نوبت چاپ:
1

کتاب « پروبیوتیک و کاربرد آن در صنایع آبزی پروری» يک اثر گردآوری است که به قلم دکتر سیدرضا مرتضوی باباحیدری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در 102صفحه در قطع رقعی، گردآوری و به همت انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است. 

در بخشی از کتاب آمده است صنعت آبزی پروری همواره با مشکلات متعددی روبرو بوده است که از آن جمله می‌‌توان به کنترل کیفیت آب و شیوع بیماری‌ها اشاره نمود. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها در زمینه کنترل بیماری‌ها مطرح گردیده است که پس از سال‌ها، این داروها خود مشکلات عدیده‌ای از جمله مقاوم شدن پاتوژن‌ها و مسائل زیست محیطی را به دنبال داشته‌‌اند. در سال‌های اخیر استفاده از پروبیوتیک‌ها به عنوان جایگزینی برای روش‌‌های درمان قبلی مطرح گردیده است که به نظر می‌رسد می‌‌تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد. پروبیوتیـــک‌‌هـــا میکروارگانیسم‌‌های مکملی نظیر باکتری‌‌هـا، قـارچ‌‌هـا و مخمرهـا مـی‌‌باشـند که از طریـق بهبـود تعـادل میکروبـی روده، اثـــرات ســـودمندی را بر روي میزبـــان مـــی‌‌گذارنـــد. استفاده از پروبیوتیک‌ها، تکنولوژی جدید آبزی پروری همگام با محیط زیست به شمار می‌رود. با استفاده از پروبیوتیک‌ها  هم می‌توان تولید را افزایش داد و هم کیفیت آب را اصلاح نمود. همچنین می‌توان آنها را به عنوان مبارز بیولوژیک با میکروارگانیسم‌‌های آبزی مورد استفاده قرار داد. اثرات مثبت استفاده ازپروبیوتیک‌ها موجب شده است که شرکت‌های تجاری بزرگی به تهیه و ساخت پروبیوتیک‌ها بپردازند، به طوری که امروزه بسته‌های تجاری این محصولات توسط شرکت‌های بزرگ تهیه می‌‌شود. پروبیوتیک‌‌ها به عنوان یک استراتژی مهم برای تولید محصولات قابل تجدید از طریق کنترل بیولوژیکی و افزایش عملکرد رشد در سیستم‌‌های پرورشی پیشنهاد می‌‌گردند. استفاده از باکتری‌‌های پروبیوتیک و یا ترکیبات تولید شده توسط آنها با اثرات مفید بر میزبان، در آبزی پروری برای کنترل بیماری‌‌ها و همچنین به عنوان مکمل‌‌هایی برای بهبود رشد لاروهای ماهی و سایر آبزیان استفاده شده است. در مزارع پرورش آبزیان شامل نرمتنان، سخت پوستان و ماهیان از پروبیوتیک‌‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست آبزی و برای افزایش میکروفلورهای مفید در لوله گوارش از نظر تغذیه‌‌ای در جهت بهبود جذب غذا با تولید آنزیم‌‌های خارج سلولی و ویتامین‌‌ها استفاده شده است. تأثیر مهم دیگر پروبیوتیک‌‌ها کاهش میزان بروز و دوره بیماری‌‌ها، تقویت سیستم ایمنی و فعالیت‌‌های ضد ویروسی است. با توجه به مطالعات متعدد انجام گرفته و اهمیت این موضوع جهت بهبود شرایط زیستی و محیط زیست آبزیان، توجه بیشتر به مبحث پروبیوتیک امری ضروری بوده و نیازمند مطالعات بیشتری می باشد.

 

 

فصل اول: تعریف پروبیوتیک

فصل دوم: انتخاب میکروارگانیسم به منظور تولید پروبیوتیک

فصل سوم: تأثیر پروبیوتیک ها بر عملکرد آبزیان

فصل چهارم: پیشینه پژوهش های انجام شده آبزیان

 

فصل پنجم: نتیجه گیری


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved