پژوهش روایی روشی در مطالعه تجربیات زیسته
نویسنده:
علیرضا صادقی- علی بهادری
مترجم:
.
سال نشر:
1401
صفحه:
196
نوبت چاپ:
1

پژوهش‌های کیفی انواع مختلفی دارند که یکی از رویکردهای پژوهش کیفی، پژوهش روایی است. اصطلاح پژوهش روایی ابتدا توسط کسانی چون کانلی و کلندینین (1990)، به‌کار گرفته شد. از نگاه آن‌ها، پژوهش روایی عبارت است از مطالعه تجربه افراد با اتکا بر داستان‌هایی که خود آن افراد روایت می‌کنند. به واقع، پژوهش روایی در اندیشۀ عمل‌گرایانی چون جان دیویی، آیزنز، برونر، شوآب، شون، کانلی و کلندینین ریشه دارد. این طیف از صاحبنظران، ضمن اینکه به یادگیری از طریق تجربه اهمیت زیادی می‌دهند، روایت نویسی و پژوهش روایی را رویکردی مفید برای پژوهش در تجربه‌های خود یا دیگران می‌دانند. در حقیقت به دلیل تمرکز روایات بر تجربیات انسانی و کل‌نگر بودن آن‌ها، امروزه روایت‌ها، جایگاه مهمی در رشته‌های مختلف علمی پیدا کرده و متأثر از این قاعده، پژوهشگران و اندیشمندان علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی از پژوهش روایی برای تأمل در تجربیات انسانی بهره جسته‌اند. 

 

 

 

پیشگفتار 1

فصل اول: کلیات 5

هدف‌های فصل اول 5

1-1- مقدمه 5

1-2- مفهوم روایت 6

1-3- عناصر روایت 11

1-4- پژوهش روایی 14

1-5- ماهیت تجربه و یادگیری از تجربه 19

1-6- روایت‌نویسی و پژوهش روایی وسیله‌ای برای پژوهش در عمل و شناخت تجربه 21

1-7- اهداف و ویژگی‌های پژوهش روایی وکاربردهای آن 23

1-8- چگونه روایت دانش ضمنی و آشکار را به هم پیوند می‌دهد 26

1-9- پژوهش روایی و شناخت تجربیات حرفه‌ای در حوزه آموزش و پرورش 28

1-10- پژوهش روایی روشی برای تأمل در «دانش شخصی عملی» معلمان و فهم زندگی کلاسی 30

1-11- پژوهش روایی در خدمت رشد حرفه‌ای دانشجومعلمان 32

1-12- مروری بر فصل 36

1-13- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 38

فصل دوم: انتخاب موضوع و بیان مسئله در پژوهش روایی 41

هدف‌های فصل دوم 41

2-1- مقدمه 41

2-2- مراحل انجام پژوهش روایی 42

2-3- انتخاب موضوع و بیان مسئله پژوهش 44

2-4- بررسی و مرور پیشینه تحقیق 48

2-5- بیان اهداف و سوالات پژوهش 50

2-5-1- مشخص کردن اهداف تحقیق 50

2-5-2- نوشتن سوالات پژوهش 53

2-6- مروری بر فصل 56

2-7- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 57

فصل سوم: گردآوری اطلاعات در پژوهش روایی 59

هدف‌های فصل سوم 59

3-1- مقدمه 59

3-2- انتخاب فرد یا افراد شرکت‌کننده در پژوهش روایی 60

3-3- جمع‌آوری داده‌های روایی 62

3-4- ارتباط و همکاری پژوهشگر با فرد یا افراد شرکت‌کننده در پژوهش 72

3-5- مروری بر فصل 74

3-6- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 76

فصل چهارم: تحلیل و تفسیر داده‌های روایی با روش کدگذاری 77

هدف‌های فصل چهارم 77

4-1- مقدمه 77

4-2- مهم‌ترین روش‌های تحلیل و تفسیر داده‌های روایی 78

4-3- تحلیل داده‌های روایی با کمک فرایند کدگذاری 78

4-4- مثال برای روش کدگذاری 84

4-5- مروری بر فصل 88

4-6- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 89

فصل پنجم: تحلیل و تفسیر داده‌های روایی با روش «پژوهش روایی سه بعدی» 91

هدف‌های فصل پنجم 91

5-1- مقدمه 91

5-2- رویکرد «فضای پژوهش روایی سه بعدی» 91

5-3- فلسفه پشتیبان دیدگاه روایی سه بعدی کلندینین و کانلی 92

5-4- اصطلاحات متداول در دیدگاه فضای سه بعدی کلندینین و کانلی 92

5-5- متدولوژی فضای پژوهش روایی سه بعدی 97

5-6- طرح یک مثال برای شناخت «پژوهش روایی سه بعدی» 100

5-6-1- بازگویی داستان زیسته اشلی 102

5-6-1-1- برخوردها و تنش‌ها 102

5-6-1-2- تغییر داستان‌ها در کنار روایت غالب 103

5-6-1-3- داستان سکوت و داستان مخالف 104

5-6-2- باززیستی داستان اشلی 106

5-6-2-1- تصور داستان‌های جدید در مورد برنامه‌درسی آموزش تربیت بدنی 107

5-6-2-2- برنامه درسی زنده 108

5-7- مروری بر فصل 109

5-8- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 110

فصل ششم: تحلیل ساختاری روایت 111

هدف‌های فصل ششم 111

6-1- مقدمه 111

6-2- روایت‌شناسی ساختارگرا 112

6-3- روش مطالعاتی ولادیمیر پراپ 113

6-4- ایرادات و اشکالات روش پراپ 117

6-5- مدل ویلیام لابوف در تحلیل روایت‌های شفاهی 118

6-6- معرفی دیدگاه روایت‌شناسی تودوروف 122

6-7- مروری بر فصل 124

6-8- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 125

فصل هفتم: اعتبارسنجی در پژوهش روایی 127

هدف‌های فصل هفتم 127

7-1- مقدمه 127

7-2- روایی و پایایی در تحقیقات کیفی 128

7-3- تکنیک‌های رسیدن به روایی یا اعتبار در پژوهش روایی 131

7-4- تکنیک های رسیدن به پایایی در پژوهش روایی 135

7-5- اصل بی‌طرفی در پژوهش روایی 135

7-6- مسائل مهم حل نشده در پژوهش روایی 137

7-7- مروری بر فصل 139

7-8- پرسش ها و فعالیت های عملکردی 140

فصل هشتم: ویژگی‌ها و اصول گزارش‌نویسی در تحقیقات روایی 143

هدف‌های فصل هشتم 143

8-1- مقدمه 143

8-2- معیارهای خاص نوشتن گزارش‌های پژوهش روایی 144

8-3- چکیده و بایدها و نبایدهای ضروری در چکیده‌نویسی 145

8-3-1- بایدها در چکیده‌نویسی 147

8-3-2- نبایدها در چکیده‌نویسی 147

8-4- واژگان کلیدی 148

8-5- مقدمه و مقدمه‌نویسی 149

8-6- نتیجه و نتیجه‌نویسی در پژوهش روایی 150

8-7- طرح یک مثال برای آشنایی بیشتر خوانندگان با نحوه نوشتن نتایج پژوهش روایی 152

8-8- زیرنویس‌ها و ضمائم 154

8-9- ارجاعات و رفرنس‌ها 154

8-10- نمونه‌هایی از نحوه ارجاع دادن 155

8-11- مروری بر فصل 156

8-12- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 158

فصل نهم: جغرافیا، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل داده‌های روایی 161

هدف‌های فصل نهم 161

9-1- مقدمه 161

9-2- داده‌ها و روش‌های کیفی در جغرافیا 162

9-3- GIS، روایت و تحقیقات جغرافیای کیفی 164

9-4- GIS کیفی و تصویرسازی داده‌های «فضای فعالیت» 168

9-5- طرح یک مثال: داده‌های «فضای فعالیت» کیفی جوانان شهری 171

9-5-1- اجرا و نحوه تلفیق داده‌ها در محیط GIS 172

9-5-2- طراحی نمادسازی و تعامل 175

9-6- مروری بر فصل 179

9-7- پرسش‌ها و فعالیت‌های عملکردی 180

کتابنامه 181

واژه¬نامه 193

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی روانشناسی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved