تاب آوری و امنیت در برابر بلایای شهری
نویسنده:
الکساندر فکیت، فرانک فیدریش
مترجم:
صدرالدین متولی، آزیتا رجبی
سال نشر:
1401
صفحه:
655
نوبت چاپ:
1

فصل اول: مقدمه ای بر مدیریت بحران شهری وامنیت  / 18

فصل دوم: نپال و آرمان شهر و تاب آوری شهری /32

فصل سوم: بررسی  نقش برنامه ریزی  در ارتقا تاب آوری شهری / 54

 فصل چهارم: به سوی انعطاف پذیری آب و هوا در آمریکا / 76

 فصل پنجم: افزایش تاب آوری / 96

فصل ششم: اندازه گیری تاب آوری شهری به بلایای طبیعی برای شهر های ایران: چالش ها و مفاهیم کلیدی / 120

فصل هفتم: تاریخچه تاب آوری و تمرکز در آمریکا / 146

فصل هشتم: یکپارچه کردن داوطلبان در واکنش اورژانسی /  174

فصل نهم: سهم ومشارکت بیمه سیل در ارتقای یافته های تاب آوری از آلمان / 197

فصل دهم: زنجیره های تامین اورژانسی مشارکتی برای خدمات و کالاهای ضروری / 221

فصل یازدهم: صلاحیت به عنوان توانمند کننده ارزیابی تاب آوری زیرساخت بحرانی شهری / /253

فصل دوازدهم: بازیابی تاب آوری پس از فاجعه: نقش ارزیابی تاثیر سلامت / 273

فصل سیزدهم: ارزیابی تاب آوری سیل شبکه زیرساخت در مقیاس همسایگی / 301

فصل چهاردهم: ارتقای تاب آوری سیل از طریق مدل سازی مشارکتی و تحلیل تصمیم چند معیاری / 320

فصل پانزدهم: روشی برای کمی کردن ماهیت چند بعدی مدیریت بلایا در زمینه پیش بینی خدمات شهری / 341

فصل شانزدهم: شبیه سازی مبتنی بر عامل آینده نگر برای بهبود مقاومت زیرساخت بحرانی  شهری / 372

فصل هفدهم: یک روش مبتنی بر شاخص برای ارزیابی قابلیت اعتماد زیرساخت های بحرانی هوشمند / 410

فصل هجدهم: سیستم های نظارت ویدیویی تایید شده برای جوامع شهری با تاب آوری بیشتر / 448

فصل نوزدهم: دیدگاه موقعیتی - دیدگاه شبکهای در مورد مقاومت در برابر جرم / 474

فصل بیستم: ابزار شهری -ابعاد فضایی و اجتماعی خطر در محیط های زیرساختی شهری / 495 

فصل بیست و پکم: تحقیق درمورد درک ویژه محیط خطرات،امنیت وآسیب پذیری یک روش مفهومی برای درک رابطه نابرابری وتفکیک در فضاهای شهری / 515 

فصل بیست و دوم: انعطاف پذیری و پیشرفت علی رغم وجود بلایا و مصیبت ها: مراحل روش تغییر / 543

فصل بیست و سوم: از پیش بینی تا بینش / 565

فصل بیست و چهارم: چگونه انعطاف پذیری را مشخص نماییم؟ / 589

فصل بیست و پنجم: چالش هایی در انعطاف پذیری میان مرزی / 609

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی جغرافیا

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved