کارورزی در قاب ساختار ارائه نمونه های اجرا شده برای درس کارورزی 3 در دانشگاه فرهنگیان
نویسنده:
مظهر بابایی-هدیه ازغ
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
299
نوبت چاپ:
1

از آنجا که در درس کارورزی 3، دانشجومعلّم تدریس نیمه مستقل در کلاس درس را شروع می‌کند و به طور مستقیم مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس را برعهده می‌گیرد و طرح یادگیری را برای آموزش مفاهیم/ مهارت‌ عملی ارائه شده در برنامه درسی تدوین می‌نماید، لذا دانشجومعلّم فرصت محک زدن دانش خود در محیط واقعی کلاس درس را می‌یابد و از استقلال در تصمیم‌گیری و مدیریت کلاس برخوردار خواهد شد. براین اساس، چگونگی گذراندن و ثبت روایت‌ها و تفکّر روی‌ آن‌ها در کارورزی سه از اهمیّت بخصوصی برخوردار است که لزوم توجّه به آن را دوچندان می‌کند.

امّا کيفيت پايين بسياري از گزارشات کارورزي سه، حاکي از وجود موانع و مشکلاتی در اجراي اين دوره از کارورزي مي‌باشد که فرايند آموزش و دست‌يابی دانشجومعلّمان به شايستگي‌هاي حرفه‌ای با چالش مواجه کرده است؛ به طوری که دانشجومعلّمان با آزمون و خطا اين دوره را پيش می‌برند و يا به دليل عدم آگاهی و سردرگم بودن از ساختار دوره کارورزی سه، به نمونه‌های اينترنت و يا دانشجومعلّمان سال‌هاي قبل، به عنوان الگو رجوع می‌کنند که خود دارای مشکلات متعدّد ديگری هستند و اين روند همچنان توسط دانشجومعلّمان دوره‌های بعدی تکرار می‌شوند.

بنابراین در کتاب حاضر به معرفی و ارائه‌ی نمونه‌های کارورزی سه در دانشگاه فرهنگیان به عنوان الگوهای اوّلیه پیشنهادی جهت چارچوب‌دار و ساختارمند کردن کارورزی‌های دانشجومعلّمان پرداخته شده است. براين اساس به معرفی 5 نمونه کارورزی سه که در قالب سه ساختار قرار گرفته‌اند، پرداخته شده است؛ کارورزی‌هایی که توسط اساتید و دانشجویان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان کردستان انجام شده است.

 
 
بخش اوّل: بیانیه من.. 35
 
بخش دوم: تحلیل موقعیت.. 36
 
بخش سوم: ایده پردازی من.. 38
 
تدوین طرح برای عمل.. 39
 
تدوین و اجرای طرح (1) 39
 
تأمل و بازاندیشی (قبل از عمل) 44
 
گزارش اجرا و نتیجه تأمل حین عمل.. 44
 
ثبت و واکاوی تجارب (تأمل بعد از عمل) 45
 
کسب تجربه و اصلاح بیانیه من.. 45
 
تدوین و اجرای طرح (2) 46
 
تأمل و بازاندیشی (قبل از عمل) 50
 
گزارش اجرا و نتیجه تأمل حین عمل.. 51
 
ثبت و واکاوی تجارب (تأمل بعد از عمل) 52
 
کسب تجربه و اصلاح بیانیه من.. 52
 
تدوین و اجرای طرح (3) 53
 
تأمل و بازاندیشی (قبل از عمل) 57
 
گزارش اجرا و نتیجه تأمل حین عمل.. 58
 
ثبت و واکاوی تجارب (تأمل بعد از عمل) 59
 
کسب تجربه و اصلاح بیانیه من.. 59
 
تدوین و اجرای طرح (4) 60
 
تأمل و بازاندیشی (قبل از عمل) 65
 
گزارش اجرا و نتیجه تأمل حین عمل.. 65
 
ثبت و واکاوی تجارب (تأمل بعد از عمل) 66
 
کسب تجربه و اصلاح بیانیه من.. 66
 
تحلیل تجارب کارورزی سه. 67
 
روایت من از کارورزی.. 67
 
کدگذاری گزارش‌های روایی.. 69
 
تحلیل و تفسیر یافته‌ها 75
 
 
 
فصل اوّل: گام اوّل کنش‌پژوهی.. 101
 
بخش اوّل: بیانیه‌ من.. 102
 
بخش دوم: تحلیل موقعیت.. 104
 
۱_ موقعیت فیزیکی.. 104
 
۲_ موقعیت عاطفی.. 105
 
۳_ موقعیت آموزشی.. 107
 
4_ موقعیت ساختاری.. 107
 
بخش سوم: اهداف و ایده‌ها 108
 
فصل دوم: گام دوم کنش‌پژوهی.. 110
 
مقدمه. 112
 
گزارش اجرای طرح اوّل. 113
 
گزارش اجرای طرح دوم. 119
 
گزارش اجرای طرح سوم. 125
 
گزارش اجرای طرح چهارم. 129
 
فصل سوم: گام سوم کنش‌پژوهی.. 135
 
بخش اوّل: روایت من از کارورزی سه. 136
 
بخش دوم: کدگذاری و مفهوم/ مضمون یابی.. 139
 
بخش سوم: تحلیل و تفسیر. 143
 
پیوست‌ها و ضمایم. 144
 
منابع. 156
 
نمونه 3 کارورزی سه. 157
 
ساختار سوم کارورزی‌ سه. 159
 
چگونه توانستم رابطه‌اي پويا و فعّال با دانش‌آموزان برقرار کنم؟ 161
 
چکیده 162
 
مقدمه. 164
 
فصل اوّل:  گام اوّل کنش‌پژوهی.. 165
 
بخش اوّل: بیانیه من (ویژگی‌های من) 166
 
بخش دوم: تحلیل موقعیت.. 168
 
بخش سوم: ایده پردازی.. 172
 
فصل دوم: گام دوم کنش‌پژوهی.. 173
 
گزارش اجرای طرح اوّل. 174
 
گزارش اجرای طرح دوم. 178
 
گزارش اجرای طرح سوم. 182
 
فصل سوم: گام سوم کنش‌پژوهی.. 186
 
بخش اوّل: روایت من از کارورزی سه. 187
 
بخش دوم: کدگذاری و مفهوم/ مضمون‌یابی.. 192
 
بخش سوم: تحلیل و تفسیر. 194
 
بحث و نتیجه‌گیری.. 196
 
منابع. 197
 
نمونه 4 کارورزی سه. 199
 
چگونه توانستم فنون کلاس‌داري را در کارورزي سه ياد بگيرم؟ 202
 
چکیده 204
 
مقدمه. 206
 
فصل اوّل: گام اوّل کنش‌پژوهی.. 208
 
بخش اوّل: بیانیه من (ویژگی‌های من) 209
 
بخش دوم: تحلیل موقعیت.. 211
 
بخش سوم: ایده پردازی.. 218
 
فصل دوم: گام دوم کنش‌پژوهی.. 220
 
گزارش اجرای طرح اوّل. 221
 
گزارش اجرای طرح دوم. 227
 
گزارش اجرای طرح سوم. 231
 
فصل سوم: گام سوم کنش‌پژوهی.. 236
 
بخش اوّل: روایت من از کارورزی سه. 237
 
بخش دوم: کدگذاری و مفهوم/ مضمون یابی.. 239
 
بخش سوم: تحلیل و تفسیر. 241
 
بحث و نتیجه‌گیری.. 242
 
نمونه 5 کارورزی سه. 245
 
معلّمي و خارج بودن از چارچوب‌هاي کليشه‌اي.. 248
 
چکیده 250
 
مقدمه. 252
 
 
 
فصل اوّل: گام اوّل کنش‌پژوهی.. 255
 
بخش اوّل: بیانیه من (ویژگی‌های من) 256
 
بخش دوم: تحلیل موقعیت.. 258
 
بخش سوم: اهداف و ایده‌های من.. 260
 
فصل دوم: گام دوم کنش‌پژوهی.. 262
 
روایت اجرای طرح اوّل. 263
 
روایت اجرای طرح دوم. 269
 
روایت اجرای طرح سوم. 276
 
فصل سوم: گام سوم کنش‌پژوهی.. 282
 
بخش اوّل: روایت من از تدریس در کارورزی سه. 283
 
بخش دوم: کدگذاري و مضمون يابي.. 285
 
بخش سوم: تحلیل و تفسیر. 289
 
منابع. 293
 
منابع پایانی.. 295
 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم تربیتی
علوم تربیتی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved