دانستنیهای زبان فارسی
نویسنده:
عبدالحمید اسماعیل پناهی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
80
نوبت چاپ:
1

اماّ هدف نگارنده از این پژوهش، نگارش دستور  زبانی منظّم و جامع به شکل آثار مکتوب  نبوده است بلکه هدف پرداختن به نکته هایی مهم بوده که دانستن  آنها ازسوی دانشجویان و دوستداران زبان فارسی در خوانش و درک متن های کهن و نوین تأثیر بسزایی  دارد.
 به همین مناسبت   عنوان این اثر به جای «دستور زبان فارسی ،»«دانستنیهای زبان فارسی » نام گرفته است.براین پایه  راقم این سطور بسیار کوشیده
تا   تمام مطالب مزبور را از منابع گوناگون و پراکنده که فراهم آوردن و مطالعۀ آنها برای دانشجویان بسیار مشکل و گاهی نا ممکن بوده، در این کتاب با زبانی ساده ورسا و با توضیحات کافی و مثا لها و شواهد روشن و در حجمی کم که خرید آن برای مخاطبان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باش  گردآوری کند.

فصل اوّل: انواع ترکیب، چگونگی تمیز دادن ترکیب اضافی از ترکیب وصفی ، انواع ترکیب اضافی در زبان فارسی

فصل دوم: مُرَخَّم ، مصدر مُرَخَّم  

 

فصل سوم: انواع پسوندهای «ی » و «ان » از نظر معنی و پسوندهای صفت نسبی ساز و پسوند«اندر » در زبان فارسی

فصل چهارم: د ربارۀ برخی فعل ها در زبان فارسی

 

فصل پنجم: د ربارۀ برخی از حروف در زبان فارسی

 

فصل ششم: کوتا هنویسی برخی از واژه  های زبان فارسی

 

فهرست منابع و مَآخِذ

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی ادبیات

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved