تاریخ ایران از ایلام تاپایان عصر هخامنشی
نویسنده:
مرتضی تهامی /حسین محمدی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
328
نوبت چاپ:
1

در بارۀ این درس کتابهای ارزشمند و گرانسنگ متعددی بطور خاص و عام نوشته شده است که دانشجوی رشتۀ تاریخ باید این کتابها را مطالعه کند و دامنۀ اطلاعات و قدرت تحلیل خود را افزایش دهد
درس ایلام تا پایان هخامنشیان پایۀ آموزش و مطالعۀ تاریخ ایران است و شایسته است رخدادهای کلیدی این دوره به شکلی ارایه شود که چارچوب فکری منظمی را در ذهن دانشجو ایجاد کند. از این رو ما مطالب پیش رو را به کل درس  نامه با تکیه بر منابع به ویژه منابع و تحقیقات جدید نوشته ایم وتلاش شده است که به علل و نتایج حوادث و وقایع توجه شود و دیدگاه های جدید در برخی رخدادها بیان گردد.مطالبی که در این کتاب آمده است در چهار فصل بیان شده است: فصل اول: تاریخ ایلام، که به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول، تاریخ سیاسی ایلام؛ بخش دوم، اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایلام و چون تاریخ ایلام ارتباط تنگاتنگی با بین النهرین دارد و به دلیل اهمیت این منطقه در تاریخ ایران،بخش سومی با عنوان: تمدن های بین النهرین اضافه شده است.فصل دوم شامل اقوام آریایی و ورود آنها به ایران و زردشت و تعالیم او می شود که باختصار مطالب مربوط بیان شده است. فصل سوم به تاریخ مادها می پردازد. مباحث در دوبخش، بخش اول: تاریخ سیاسی ماد و بخش دوم اوضاع فرهنگی و اجتماعی مادها شرح داده شده است. فصل چهارم تاریخ هخامنشیان  است که به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول تاریخ سیاسی هخامنشیان. بخش دوم اوضاع فرهنگی و اجتماعی هخامنشیان در پایان هر فصل نکات مهم از مشخصات و ویژگی های آن سلسله بیان شده است. برخی مطالب ضروری در پاورقی ها و پیوست آخر آمده است..


کلیات

فصل اول : تاریخ ایلام

فصل دوم : آریایی ها و زردشتیان

فصل سوم : مادها

فصل چهارم : هخامنشیان

پیوست ها

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی تاریخ

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved