مقدمه ای برحساب دیفرانسیل و انتگرال فازی -
نویسنده:
مسعود صالحی سوستانی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
184
نوبت چاپ:
1

این کتاب در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مجموعه اعداد فازی معرفی و در این خصوص مثالهای متنوعی بیان شده است. در فصل دوم به معرفی اعداد فازی اختصاص داده شده است و روش های مختلفی برای ایجاد و تشخیص یک عدد فازی بیان و اثبات می کند. در فصل سوم که شامل یک حساب مبتنی بر اصل گسترش زا است به این معنی که  ضرب اسکالر اعداد حقیقی در اعداد فازی و جمع اعداد فازی بر پایه جمع و ضرب روی اعداد حقیقی تعریف می شود. اما برای تفاضل، شیوه ای دیگر اتخاذ شده و از مفهوم تفاضل زیرمجموعه های محدب و فشرده Rn استفاده می شود. در فصل چهارم ، انتگرال و مشتق توابع فازی - مقدار، که مبتنی بر مفهوم انتگرال و مشتق توابع مجموعه- مقدار است، معرفی می شود. در فصل پنجم راه های مختلفی برای تعمیم و گسترش مشتق توابع فازی- مقدار معرفی می شود تا از این طریق بعضی از کاستی ها ی مشتق مرتفع گردد. فصل های این کتاب باید به صورت متوالی دنبال شودو هر فصل نیازمند مرور مطالب فصل های قبل است. 

 

فصل اول: مجموعه های فازی / 11

فصل دوم: اعداد فازی / 25

فصل سوم: حساب اعداد فازی / 47

فصل چهارم: انتگرال و مشتق توابع فازی - مقدار/ 85

فصل پنجم: تعمیم مشتق توابع فازی - مقدار / 145

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه رياضی و آمار

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved