توليد ساختار و خواص نخ هاي ريسندگي رينگ و مدرن
نویسنده:
دكتر علي اكبر مرآتي - مهندس سعيد فتحي - مهندس امير حايري - مهندس حميدرضا خانميرزا
مترجم:
سال نشر:
1387
صفحه:
217
نوبت چاپ:
1

گستره وسيعي از سيستم هاي مختلف ريسندگي وجود دارد كه همگي آنها به طور تجاري مورد مصرف نيستند. بسياري از اين سيستم ها هنوز در مرحله آزمايشي و دسته اي ديگر در حال رسيدن به مرحله تجاري شدن بوده و بسياري نيز در بازار تجارت موجود مي باشند.

تكنيك ريسندگي رينگ، سيستمي است كه به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد و بر طبق آمار ارائه شده 90 درصد فروش جهاني ماشين هاي ريسندگي را به خود اختصاص داده است.

در اين كتاب، از جمله به مباحث سيستم هاي ريسندگي، ماشين ريسندگي رينگ، نخ پارگي در ريسندگي، مزايا و اشكالات سيستم ريسندگي رينگ، ريسندگي اصطكاكي، سيستم هاي ريسندگي دو پيچ، سيستم هاي ريسندگي بدون تاب، ريسندگي نخ مغزي و ويژگي هاي سطحي و خواص هندسي مي پردازد.

همچنين چگونگي شكل گيري ساختارهاي مختلف در نخ ريسيده، چگونگي مهاجرت الياف، شكل گيري ساختار نخ اصطكاكي، چگونگي ساختار نخ ريسيده دور پيچ، تأثير خواص الياف و آماده سازي مواد، مخلوط كردن الياف و كيفيت پارچه بررسي مي شود.

كتاب «توليد ساختار و خواص نخ هاي ريسندگي رينگ و مدرن» در 217 صفحه و به قيمت 35 هزار ريال در اختيار علاقه مندان قرار دارد.

1- سيستم هاي ريسندگي.................................................................................. 5

1-1- سيستم هاي رسيندگي رينگ و شيطانك...................................................... 6

1-1-1- ماشين ريسندگي رينگ............................................................................ 7

1-1-2 تنش ريسندگي......................................................................................... 10

1-1-3- تاب دادن و پيچش نخ بر روي بويين............................................................ 12

1-1-3-1- نخ پارگي در ريسندگي......................................................................... 18

1-1-4- ريسندگي فشرده و ريسندگي سولو........................................................ 19

1-1-5- ريسندگي سايرو...................................................................................... 25

1-1-6- مزايا و اشكالات سيستم ريسندگي رينگ.................................................. 30

 

1-2 سيستم هاي ريسندگي OE و........................................................................ 32

1-2-1- ريسندگي چرخانه اي.............................................................................. 34

1-2-1-1- نفوذ تاب............................................................................................... 36

1-2-1-2- نخ پارگي در حين ريسندگي.................................................................. 39

1-2-2- ريسندگي اصطلكاكي.............................................................................. 39

1-2-3- سيستم ريسندگي خودتاب...................................................................... 44

1-2-4- سيستم هاي ريسندگي دورپيچ................................................................ 52

1-2-4-1- دورپيچي با استفاده از الياف سطحي.................................................... 52

1-2-5- سيستم هاي ريسندگي بدون تاب............................................................. 62

1-2-5-1- سيستم ريسندگي نمدي سازي (روش ريسندگي Periloc) و................... 63

1-2-5-2- ريسندگي با استفاده از چسب: سيستم ريسندگي بابتكس.................... 65

1-2-6- ريسندگي نخ مغزي................................................................................. 66

1-3- دولاكني..................................................................................................... 68

1-3-1- تاب دهنده رينگي..................................................................................... 70

1-3-2- دولاتابيTWO-for-ONE و........................................................................... 70

1-4- ملاحظات اقتصادي...................................................................................... 71

 

2- مقدمه............................................................................................................ 77

2-1- ساختار نخ................................................................................................... 78

2-1-1- ويژگي هاي سطحي و خواص هندسي.................................................... 79

2-1-2- مهاجرت الياف و مدل مارپيچ ساختارهاي نخ.............................................. 83

2-2- چگونگي شكل گيري ساختارهاي مختلف در نخ  ريسنده............................... 88

2-2-1- نخ هاي رينگ........................................................................................... 88

2-2-1-1- چگونگي مهاجرت الياف........................................................................ 89

2-2-2- نخ هاي ريسندگي فشرده....................................................................... 93

2-2-3- تشكيل ساختار نخ چرخانه....................................................................... 93

2-2-3-1- تجمع دوره اي...................................................................................... 94

2-2-3-2- فرضيه الياف در ساختار نخ ريسيده شده............................................... 104

2-2-4- شكل گيري ساختار نخ اصطكاكي............................................................. 109

2-2-5- چگونگي ساختار نخ ريسيده دورپيچ.......................................................... 120

2-2-5-1- نخ هاي ريسيده جت هوا...................................................................... 120

2-2-5-2- نخ هاي ريسيده دورپيچ دوك توخالي..................................................... 123

 

3- خواص نخ ها................................................................................................... 127

3-1- فشردگي (تراكم)....................................................................................... 131

3-2- مقاومت خمشي......................................................................................... 137

3-3- خواص كششي.......................................................................................... 142

3-3-1- اثر تاب..................................................................................................... 147

3-3-2- تأثير خواص الياف و آماده سازي مواد........................................................ 155

3-3-3- مخلوط الياف............................................................................................ 164

3-3-4- اثر متغيرهاي ماشين ريسندگي............................................................... 165

3-4- شاخص هاي نايكنواختي............................................................................. 171

3-4-1- تأثير خواص الياف و آماده سازي مواد........................................................ 178

3-4-2- اثرات متغيرهاي ماشين ريسندگي........................................................... 182

3-4-3- مخلوط كردن الياف................................................................................... 190

3-4-4- مخلوط ايده آل......................................................................................... 191

3-5- پرزينگي...................................................................................................... 194

3-6- انتقال رطوبت.............................................................................................. 199

3-7- اصطكاك..................................................................................................... 203

3-8- شاخص كيفي............................................................................................. 204

3-8-1- معيار فرآيند پذير بودن نخ در مراحل پس از ريسندگي................................. 205

3-8-1-1- بافندگي حلقوي................................................................................... 205

3-8-1-2- بافندگي تاري – پودي........................................................................... 205

3-8-1-3- كيفيت پارچه........................................................................................ 206

مراجع................................................................................................................ 209

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي نساجي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved