نقشه برداری معدن
نویسنده:
رحمت ا... استوار
مترجم:
سال نشر:
1398
صفحه:
443
نوبت چاپ:
3

براي اجراي تمامي كارهاي آباداني وجود نقشه ضروري است. در مورد معادن نيز در تمامي مراحل معدن كاري همه كارها بايد با هدايت نقشه صورت بگيرد و آخرين اطلاعات بايد روي نقشه منتقل شود تا بتوان آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و براي ادامه كار نتيجه گيري كرد.

اگرچه اين كتاب يكي از مراجع آب هاي زيرزميني مي باشد اما 30 درصد كتاب به نقشه برداري اختصاص داشته و بخشي از آن نيز شامل نقشه برداري زيرزميني براي هدايت قنات است.

در كتاب حاضر كه ابتدا با كليات آغاز مي كند به مباحثي تحت عناوين خطاها، اندازه گيري متغير فاصله، اندازه گيري غيرمستقيم فاصله، اندازه گيري زاويه، اندازه گيري ارتفاع، برداشت، ترسيم نقشه، استفاده از نقشه و درنهايت به جداول مي پردازد.

در نقشه برداري زيرزميني دقت كار، بايد به مراتب بيش از نقشه برداري روي زمين باشد. يعني اندازه گيري فواصل و زوايا با دستگاه هاي بهتر و روش هاي دقيق تر صورت گيرد و پياده كردن نقشه و طراحي با استفاده از نقشه به كمك محاسبات انجام شود.

در نقشه برداري زيرزميني هم يكي از پارامترهايي كه دقت كار را معلوم مي كند هدفي است كه از تهيه نقشه داريم و بديهي است ابزار و روش مناسب هر هدف را نقشه بردار بايد تعيين كرده و درنظر داشته باشد.

در اين كتاب هم چنين تمرين ها و مسائل مربوط به هر فصل به همراه فهرست منابع نيز ارائه شده است.

كتاب حاضر در 443 صفحه و به قيمت 55 هزار ريال در اختيار علاقه مندان قرار دارد.

عنوان................................................................................................................. صفحه

 

فصل اول: كليات..................................................................................................... 3

فصل دوم: خطاها................................................................................................... 36

فصل سوم: اندازه گيري مستقيم فاصله...................................................................... 65

فصل چهارم: اندازه گيري زاويه................................................................................... 105

فصل پنجم: اندازه گيري غيرمستقيم فاصله................................................................. 155

فصل ششم: اندازه گيري ارتفاع (ترازيابي).................................................................. 174

فصل هفتم: برداشت.............................................................................................. 221

فصل هشتم: ترسيم نقشه..................................................................................... 268

فصل نهم: استفاده از نقشه..................................................................................... 302

فصل دهم: جدول ها............................................................................................... 427

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسی معدن

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved