نانوتكنولوژي در پزشكي و دامپزشكي
نویسنده:
دكتر حامد اهري - دكتررضا پيكان - دكتر فرهاد دستمالچي - دكتر ياشار قزللو - مهندس جعفر وطن خواه دولت سرا
مترجم:
سال نشر:
1388
صفحه:
99
نوبت چاپ:
2

با توجه به گستره وسيع كاربري اين پديده يا فن آوري جديد، داشتن تعريفي دقيق و جامع از نانوتكنولوژي كه بتواند به تمام ابعاد كاربردي و تخصصي آن بپردازد بسيار دشوار است.

به علت اين كه نانوتكنولوژي يك دانش چند موضوعي و ميان رشته اي است و با رشته هايي چون فيزيك كاربردي، مهندسي مواد، نيمه هادي ها، شيمي ابر مولكول ها و حتي پزشكي، مهندسي مكانيك و برق نيز مرتبط مي باشد، داشتن تعريفي دقيق از اين علم را، دشوارتر مي كند.

نانوتكنولوژي مي تواند ادامه دانش كنوني در ابعاد نانو، يا طرح ريزي دانش امروزي بر پايه ها و ساختارهاي جديدتر باشد كه البته اين ساختارها با اندازه كنترل شده در مقياس 1 تا 100 نانومتر مي باشد. نانو از كلمه يوناني به معني «كوتوله» گرفته شده است و در مقياس متريك، يك نانومتر معادل يك ميلياردم متر مي باشد.

نانوتكنولوژي ابعاد گسترده اي را شامل مي شود كه در فصل اول اين كتاب به طور جامع به توصيف گرايش هاي مرتبط با آن پرداخته شده، در فصل دوم به دستاوردهاي حاصل از نانوتكنولوژي و در فصل سوم به كاربرد فصلي و آتيه اين علم در عرصه دامپزشكي و پزشكي پرداخته مي شود. در نگارش اين كتاب سعي شده كه از زياده نگاري خودداري و مباحث به طور مفيد و جامع مطرح شود، همچنين در استفاده از متون گردآوري شده سعي بر انتقال ساده مفاهيم شده و در پايان فهرست مراجع مورد استفاده ارايه شده تا خواننده در صورت نياز به توضيحات بيشتر به آنها رجوع كند.

كتاب حاضر مي تواند براي تمامي محققين حوزه نانوتكنولوژي پزشكان و دامپزشكان علاقه مند به علم نوين نانو مفيد باشد.

كتاب «نانوتكنولوژي در پزشكي و دامپزشكي» در ۱۰۰صفحه و به قيمت ۲۰هزار ريال به چاپ رسيده است.

 

 

مقدمه............................................................................................................. 7

ديباچه........................................................................................................... 9

 

فصل اول: نانوتكنولوژي و گرايش هاي مرتبط

نانوتكنولوژي چيست؟...................................................................................... 17

پيشينه نانوتكنولوژي........................................................................................ 20

سهم سرمايه گذاري جهاني.............................................................................. 21

شركت هاي اروپايي در زمينه نانوتكنولوژي........................................................... 23

شركت هاي حوزه اقيانوس آرام در زمينه نانوتكنولوژي............................................. 23

شاخه هاي اصلي نانوتكنولوژي.......................................................................... 24

نانو روكش ها................................................................................................. 24

نانو مواد Nano materials و................................................................................ 26

   نانو مواد چه نوع موادي هستند؟..................................................................... 26

روش هاي ساخت نانومواد:Nano materials.......................................................... 27

   قوس پلاسما............................................................................................... 27

رسوب گذاري شيميايي فاز بخار......................................................................... 28

به دام افتادن از طريق سل ژل ها..................................................................... 28

رسوب گذاري الكتريكي..................................................................................... 30

سايش از طريق آسياب هاي گلوله اي، ساچمه اي يا فلزي..................................... 31

استفاده از نانو ذرات طبيعي.............................................................................. 31

نانو مواد خود به چندين زير ساختار تقسيم بندي مي شود..................................... 31

3- نانو لوله ها: Nano tube و............................................................................. 33

نانو لوله هاي كربني Carbon Nano tube....................................... 34

نانو لوله هاي پپتيدي Peptide Nanotube و.................................................... 36

انواع روش هاي توليد نانوتيوب ها....................................................................... 36

   قوس الكتريكي در حضور كبالت........................................................................ 36

تبخير از طريق ليزر پالس شده دوتايي................................................................. 37

روش رسوب گذاري شيميايي فاز بخار (CVD) و..................................................... 37

روش سايش گلوله اي و عمليات حرارتي متوالي......................................................... 38

خواص نانولوله ها............................................................................................ 38

   قابليت هدايت الكتريكي..................................................................................... 38

استحكام و انعطاف پذيري.................................................................................. 38

كاربردهاي نانوتيوب ها...................................................................................... 38

   الكترونيك.................................................................................................... 38

ذخيره هيدروژن............................................................................................... 39

ماشين هاي مكانيكي.......................................................................................... 39

   نانو كامپوزيت ها: Nano composites و........................................................ 40

توپ هاي كربني چند وجهي يا باكيبال: Buckyball و.............................................. ...41

مهندسي مولكولي............................................................................................. 42

نانو الكترونيك................................................................................................ 43

نانوسيم ها.................................................................................................... 44

انواع نانوسيم ................................................................................................ 45

   1- نانوسيم هاي فلزي..................................................................................... 45

   2- نانوسيم هاي آلي....................................................................................... 45

   3- نانوسيم هاي هادي و نيمه هادي..................................................................... 45

   4- نانوسيم هاي سيليكوني................................................................................ 45

 

فصل دوم: دستاوردهاي نانوتكنولوژي

انواع روش هاي ساخت در فن آوري نانو................................................................. 49

   روش هاي ساخت در نانو فن آوري...................................................................... 49

سنتز فاز بخار نانو ذرات..................................................................................... 50

فتوليز يا روش پرتو كافت گاما.............................................................................. 50

سنتز نانو ذرات نقره از طريق كاهش شيميايي........................................................... 51

مواد مقاوم در برابر فرسودگي............................................................................. 53

   نانو مواد كريستالي Crystal Nano Material و............................................. 53

فسفرها يا مواد تابنده........................................................................................ 56

 

فصل سوم: كاربرد نانوتكنولوژي در پزشكي

مقدمه........................................................................................................... 69

DNA به عنوان يك چسب طبيعي و هوشمند......................................................... .......72

نقش نانو فن آوري در ساخت ميكروسكوپ هاي پيشرفته.................................................. 79

   ميكروسكوپ هاي الكترونيكي............................................................................... 79

   ميكروسكوپ الكتروني پيمايشي يا پويشي (SEM) و........................................... ............79

ميكروسكوپ هاي نوين....................................................................................... 82

   ميكروسكوپ تونل زني پويشي (STM) و............................................................... 83

 

فصل چهارم: كاربرد نانوتكنولوژي در دامپزشكي

معرفي نقره.................................................................................................... 87

تاريخچه كاربردهاي اوليه................................................................................... 89

كاربرد نقره در قديم.......................................................................................... 89

مكانيسم عمل................................................................................................ 90

كاربرد نانوسيد (نانوسيلور) در دامپزشكي............................................................ 91

   - موارد مصرف نانوسيد در بخش طيور............................................................... 91

   - موارد مصرف نانوسيد در صنعت دامداري.......................................................... 91

   - معرفي عنصر تيتان..................................................................................... 93

   - نانو زئوليت ها........................................................................................... 94

   - مكانيسم اثر:............................................................................................ 94

   - مصارف عمومي......................................................................................... 95

كاربرد نانوسيد در پليمر و صنايع بسته بندي مواد غذايي و لبني............................... 95

كاربرد نانوسيد در رنگ و سراميك سالن هاي پرورشي دام، طيور و آبزيان/. 96

كاربرد نانوسيد در نساجي و لباسهاي فرم دامپزشكان و كاركنان مزارع پرورشي/96

   1- روش padding و/ 97

   2- روش Dipping و/ 97

   3- Spraying / 97

   4- استفاده از  Masterbatchو پودر نانو نقره/ 98

منابع / 99 

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي پزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved