درختان ميوه معتدله در اقليم هاي گرم
نویسنده:
آمنون ارز
مترجم:
مجيد راحمي
سال نشر:
1389
صفحه:
520
نوبت چاپ:
1

پيشگفتار............................................................................................................ 7

پيشگفتار مترجم................................................................................................. 9

 

1- رژيم نوري در باغ هاي درختان ميوه معتدله اي كه در عرض هاي جغرافيايي

پايين پرورش داده مي شوند. (جان اي. جكسن)................................................... 11

 

2- ركورد جوانه: پديده، مسايل و راه حل ها در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير..... 27

(آمنون ارز)

 

3- آبياري درختان ميوه معتدله در شرايط گرم خشك (بن – آمي براودو)................................... 59

 

4- كوددان درختان يوه معتدله در آب و هواي گرم و خشك

(ايساك كلين و استيون وينبوم)............................................................................ 85

 

5- گلدهي، تشكيل و رشد و نمو ميوه در شرايط گرم(فرانك جي.دنيس)................ 109

 

6- اثرات دماهاي بالا در ناحيه ريشه و محل پيوند بر رشد و نمو درختانميوه مناطق

معتدله (آري گور)................................................................................................ 129

 

7- ملاحظات فيزيولوژيكي براي كشت درختان ميوه معتدله در اقليم هاي گرم

(ميكلوس فاوست).............................................................................................. 141

 

8- ذخاير ژنتيكي ميوه هاي هسته دار و كشف آنها براي رشد در شرايط

زمستان گرم (ديويد اچ. بيرن، وايني ب. شرمن وتري آ. باكن)................................. 161

 

9- كاشت گونه هاي ميوه هسته دار در اقليم هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري

(آلان پي. جورج و آمنون ارز.................................................................................. 227

 

10- منابع ژنتيكي ميوه هاي دانه دار براي توليد در مناطق گرم

(ربرتو هوآجي و جيمز ان. كامينز.......................................................................... 259

 

11- توليد سيب در عرض هاي جغرافيايي پايين (جان اي. جكسون)....................... 301

 

12- رشد انگور و توانمندي در اقليم هاي گرم (شمون لاوي).................................. 337

 

13- ميوه كيوي (كارت اس. اسميت و اريك اف. والتن)........................................... 361

 

14- گردوي آمريكايي در اقليم گرم (دارل اسپاكس).............................................. 373

 

15- گردوها در اقليم هاي گرم مديترانه اي(دايگوف. توماس)................................. 397

 

16- ذغال اخته آبي (ربكال دارنل)........................................................................ 417

 

17- توت فرنگي (چيمز اف. هنكاك)...................................................................... 423

 

منابع.................................................................................................................. 441

نمايه.................................................................................................................. 515

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved