اصول طراحي بندر
نویسنده:
مهندس نعيم نوري سميع
مترجم:
سال نشر:
1388
صفحه:
464
نوبت چاپ:
1

در ده الي بيست سال گذشته طراحي و ساخت سازه هاي بندري پيشرفت چشمگيري داشته است. هدف اين كتاب توضيح كامل جنبه هاي مختلف طراحي و ساخت بندر نيست بلكه به ارايه توصيه ها و خطوط كلي در بعضي موارد اصلي جانمايي، طرح و اجراي سازه هاي جديد بندري و نيروهاي وارد بر آنها اكتفا مي كند. استفاده از بتن در سازه هاي دريايي با جزئيات بيشتري به همراه حالت هاي خرابي و روش هاي تعمير آنها بيان مي شود.

كتاب حاضر در 5 فصل مباحث طراحي بندر، لنگرگاه، سازه هاي بندري، ضربه گيرها و بتن ريزي در آب دريا را مورد بررسي قرار مي دهد.

كتاب «اصول طراحي بندر» در 464 صفحه و به قيمت 6 هزار تومان در اختيار مهندسين طراح سازه هاي بندري قرار دارد.

 

پیشگفتار نگارنده .....................................................................................................  9

پیشگفتار ...................................................................................................  11

 

فصل اول- طراحی بندر

1-1 تعاريف........................................................................................... 13

2-1- رویه طراحی................................................................................... 15

3-1 ابعاد کشتی.................................................................................... 35

پيوست‌هاي فصل 1................................................................................ 44

 

فصل 2: لنگرگاه

1-2 شرايط عملياتي............................................................................... 55

2-2 راههای آبی.................................................................................... 97

3-2 حوضچه لنگرگاه.............................................................................. 101

پیوست های فصل دوم.......................................................................... 110

 

فصل 3- سازه های بندری

1-3- ایمنی......................................................................................... 237

2-3- نیروهای طراحی........................................................................... 243

3-3- مقاومت طرح مصالح...................................................................... 268

4-3 انواع سازه های پهلوگیری................................................................ 270

5-3 سازه های پهلوگیری توپر................................................................. 284

6-3 سازه های پهلوگیری عرشه ای......................................................... 312

پیوست فصل 3.................................................................................... 336

 

فصل 4 ضربه گیرها

1-4 مقدمه......................................................................................... 347

2-4ضوابط ضربه گیری............................................................................ 348

3-4 ضربه گیرهای جذب کننده انرژی و محافظ سطح.................................... 349

4-4 انواع ضربه گیرها............................................................................ 355

5-4 اثر فشرده شدن ضربه گیر................................................................ 357

6-4 مشخصات الاستومرهای ضربه گیر..................................................... 362

7-4 ضربه گیرهای تکی و جفتی.............................................................. 366

8-4 دیواره ضربه گیر.............................................................................. 367

9-4 فاصله ضربه گیرها........................................................................... 370

10-4 هزینه ضربه گیرها......................................................................... 371

11-4 مثال طراحی................................................................................ 372

12-4 صدمه به سازه ضربه گیر................................................................ 376

پیوست فصل 4- پهلوگيري...................................................................... 378

1- ضربه‌گيرها............................................................................. 378

2- سازه پهلوگيري....................................................................... 379

3- شناور................................................................................... 381

4- محاسبه انرژي پهلوگيري.......................................................... 395

 

فصل 5- بتن ریزی در آب دریا

1-5 بتن ریزی زیر آب............................................................................. 409

2-5 انواع خرابی ها.............................................................................. 427

3-5 روش های تعمیر............................................................................. 438

 

فهرست مراجع........................................................................................... 453

واژه نامه.................................................................................................... 457


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved