اصول و طراحی ماشین های بزرگ آبیاری بارانی
نویسنده:
بهزاد قربانی- جمشید خیرابی
مترجم:
سال نشر:
1391
صفحه:
327
نوبت چاپ:
1

کمبود آب و لزوم بهره برداری بهینه از آن و افزایش بازده آبیاری یکی از دغدغه های مسئولین و مردم کشور ما است. برای نیل به این هدف یکی از شیوه های کاربردی استفاده از روش های مدرن آبیاری به ویژه سامانه های آبیاری باران است. این کتاب حاصل سال ها تدریس و تحقیق مؤلفین آن در دانشگاه ها می باشد. در این کتاب سعی شده از آخرین یافته های علمی کاربردی روز در زمینه آبیاری بارانی استفاده شود.

این کتاب مشتمل بر هفت فصل است. در فصل اول اصول و قوانین کلی حاکم بر آبیاری بارانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم روش های اندازه گیری نفوذ پذیری در شرایط آبیاری بارانی بیان شده است. در فصل سوم این کتاب به طراحی سامانه های کلاسیک ثابت و متحرک به عنوان پیش مقدمه ای بر طراحی سایر سامانه های بارانی اشاره شده است. در فصول چهار و پنج کتاب به شرح ماشین های بزرگ آبیاری نظیر سامانه های عقربه ای، خطیف آبپاش تفنگی و چرخ دار و طراحی آنها پرداخته شده است. فصل ششم این کتاب به روش های خودکار کردن سامانه های آبیاری بارانی می پردازد. آخرین فصل این کتاب نگاهی به قانون آب در جمهوری اسلامی ایران دارد. در بخش ضمائم به طرح نمونه سؤالات آزمون های داخلی، تکالیف و کنکور سراسری کارشناسی ارشد پرداخته شده است.

این کتاب به زبانی ساده، اصول کلی و طراحی سامانه های آبیاری بارانی را به طور علمی و کاربردی بیان نموده و قابل استفاده دانشجویان مهندسی آب و آبیاری، سایر دانشجویان کشاورزی و کارشناسان می باشد. 

فصل 1: نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری

مقدمه/ 1

روابط آب- خاک- گیاه- اتمسفر/ 3

روش های اندازه گیری و برآورد تبخیر تعرق/ 15

پیش بینی نیاز آبی گیاه/ 36

تعیین نیاز روزانه آبیاری طرح/ 44

برنامه ریزی آبیاری/ 51

کل ظرفیت آب قابل استحصال/ 60

منابع/ 70

 

فصل 2: نفوذپذیری خاک تحت شرایط آبیاری بارانی/

مقدمه/ 71

نفوذپذیری تحت شرایط آبیاری بارانی/ 78

روش محاسباتی/ 86

منابع/ 90

 

فصل 3: اصول حاکم بر روش های آبیاری بارانی

مقدمه/ 93

کاربردهای آبیاری بارانی/ 99

ماشین های بزرگ آبیاری/ 101

اجزاء سامانه آبیاری بارانی/ 117

انتخاب لوله ها/ 148

ضربه قوچ/ 160

نصب انواع شیر/ 169

بحث اقتصادی/ 173

منابع/ 179

 

فص 4: طراحی ماشین های آبیاری بارانی

مقدمه/ 181

طراحی سامانه آبیاری تراولر/ 192

طراحی سامانه سنترپیووت/ 199

طراحی سامانه متحرک خطی/ 211

انواع سنترپیووت و لینیر با لوله های آویزان/ 2169

منابع/ 219

 

فصل5: ارزیابی سامانه های آبیاری بارانی

مقدمه/ 221

راندمان ذخیره/ 226

تعیین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در مزرعه/ 229

منابع/ 242

 

فصل 6: خودکار کردن سامانه های آبیاری

مقدمه/ 243

سامانه اتوماسیون پیشرفته/ 244

منابع/ 249

 

فصل 7: قانون آب در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه/ 251

قانون توزیع عادلانه آب/ 253

منابع /272

 

پیوست ها/ 273

 

واژه نامه انگلیسی به فارسی- 297

 

نمایه/ 309

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved