رفتار شهروند سازمانی
نویسنده:
حمید تابلی- مهدی جعفرپور- ابراهیم زراع پور- محمد رضا حصاری
مترجم:
سال نشر:
1391
صفحه:
94
نوبت چاپ:
1

امروزه رفتار شهروند سازمانی به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای سازمانی مورد توجه مدیران و تئوری پردازان حوزه مدیریت قرار گرفته است. رفتار شهروند سازمانی به رفتارهای داوطلبانه ای اطلاق می شود که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با وجود این باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود. هدف از نگارش این کتاب ارائه مفهوم روشنی از رفتار شهروندی سازمانی و نهادینه شدن این مفهوم در سازمان های امروزی است.

تاریخچه مطالعات رفتار شهروند سازمانی نشان می دهد که رفتار شهروند سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی همچون رضایت شعلی، نگهداری سیستم و بهره برداری سازمانی ارتباط دارد.

این مجموعه تلاشی است در جهت معرفی رفتار شهروند سازمانی. در فصل اول به معرفی رفتار شهروند سازمانی پرداخته شده است. در فصل دوم کتاب ابعاد رفتار شهروند سازمانی تبیین شده و در فصل سوم نیز به تعاملات رفتار شهروند سازمانی پرداخته شده است.

همچنین مجموعه تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی می تواند باعث افزایش وفاداری مشتریان گردد و نیز این گونه رفتارها می توانند بر ادراک مشتری و رضایت مشتری تأثیر مبتنی داشته باشد.  

 

 

فصل اول: معرفی رفتار شهروند سازمانی/ 1

رفتار شهروند سازمانی چیست؟/ 3

مشکلات و مسائل ساختاری تعریف رفتار شهروندی سازمانی/ 6

ویژگی ها و پارامترهای اصلی رفتار شهروند سازمانی/ 11

ساختار رفتار شهروندی سازمانی/ 18

عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی/ 23

جنبه های منفی رفتار شهروندی/ 29

هسته اصلی شهروندی/ 34

 

فصل دوم: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی/ 39

رفتار شهروندی و انصاف در زمینه های خدمات مشتری/ 42

عوامل بروز رفتار شهروند گروهی/ 47

پیامدهای فردی و سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی/ 54

فرسودگی شغلی و رفتار شهروند سازمانی/ 59

 

فصل سوم: تعاملات رفتار شهروند سازمانی/ 63

بررسی اخلاقی رفتارهای سازمانی/ 64

حالات مختلف تعادل دو فرد/ 68

دلایل تبیین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر مدیریت دانش/ 72

 

منابع/ 77

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved