مبانی آلودگی و منابع آلاینده آب های زیر زمینی
نویسنده:
رضا درخشانی- محمود علی پور- محمد مهدی ایزدی
مترجم:
سال نشر:
0
صفحه:
133
نوبت چاپ:
1

آب های زیر زمینی در تمامی نقاط دنیا از ارزش خاصی برخوردار می باشند. در مناطق خشک که دسترسی به آب های سطحی محدودو می باشد، آب های زیرزمینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. در بیشتر مناطق دنیا آب های زیر زمینی تنها منبع تأمین آب آشامیدنی بشمار می روند. آب های زیر زمینی در مقایسه با آب های سطحی نسبت به آلودگی از حساسیت کمتری برخوردار می باشند. در عوض بدلیل پیچیدگی مسائل مربوط به آب های زیر زمینی، ارزیابی و تعیین خطرات ناشی از آلودگید آب های زیر زمینی برای زندگی بشری مشکل تر می باشد. همچنین در صورت آلوده شدن منابع آب زیر زمینی، تصفیه آنها بسیار مشکل می باشد. در همین حال، در همین حال، اثرات آلودگی ممکن است برای سالیان متمادی باقی بماند.

در فصل اول کتاب علاوه بر ذکر اهمیت آب های زیر زمینی، به چگونگی تشکیل و گسترش آنها پرداخته شده است.

فصل دوم کتاب منابع آلاینده آب های زیر زمینی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. منابع آلاینده آب های زیر زمینی ممکن است براساس معیارهای مختلف تقسیم بندی شوند. در این کتاب منابع آلاینده آب های زیر زمینی براساس رده بندی ارائه شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا در سال 1977، رده بندی، تعداد رده ها را به 6 رده افزایش داده است. در واقع در بحث مربوط به منابع آلاینده، رده بندی سال 1984 مدنظر قرار گرفته است.

در فصل سوم به برخی از آلاینده های مهم آب های زیر زمینی اشاره شده است. در این فصل به خصوصیات و تأثیر این آلاینده ها بر کیفیت آب زیر زمینی و همچنین سلامت بشر پرداخته شده است.

در فصل چهارم فرایندها و خصوصیاتی که حرکت و سرنوشت آلاینده ها را متأثر می کنند مورد بررسی قرار گرفته اند. بعد از اینکه یک آلاینده در یک نقطه رها گردید (آلاینده ها ممکن است در سطح زمین، بالای سطح آب زیر زمینی، پایین تر از سطح آب زیر زمینی و یا بر روی سطح آب زیر زمینی رها شوند)، آلاینده پس از طی مسافتی ممکن است به نقطه هدف برسد. نقطه هدف مکانی است که آلودگی آب زیر زمینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آلاینده ها ممکن است در طول این مسیر دچار تغییراتی شوند. تغییرات ایجاد شده ممکن است باعث کاهش اثر مخرب آنها شده و یا برعکس تأثیر آنها را تشدید کند. 

فصل اول: تشکیل آب های زیر زمینی و اهمیت آن/ 1

مقدمه/ 1

کیفیت آب های زیر زمینی و اثرات آن بر زندگی بشر/ 4

تشکیل آب های زیر زمینی/ 8

خصوصیات آب های زیر زمینی/ 10

 

فصل دوم: منابع آلاینده آب های زیر زمینی/ 33

مقدمه/ 33

منابع آلاینده آب های زیر زمینی/ 33

 

فصل سوم: خصوصیات برخی از آلاینده های آب های زیر زمینی/ 73

مقدمه/ 73

فلزات غیر آلی/ 74

غیر فلزات غیر آلی/ 85

ترکیبات آلی/ 93

 

فصل چهارم: فرآیندها و خصوصیاتی که حرکت و سرنوشت آلاینده ها را متأثر می کنند/ 97

مقدمه/ 97

چگالی/ 101

تعویض یونی/ 105

هیدرولیزها/ 114

رقیق شدگی/ 116

گرانروی/ 120

فیلترهای مکانیکی/ 122

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مواد و متالوژی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved