مهندسی جوش (فرآیندها، طراحی، بازرسی وعلایم )
نویسنده:
دکتر ناصر نهضت - مهندس حامد فداء
مترجم:
-
سال نشر:
1393
صفحه:
310
نوبت چاپ:
1
فصل اول : مقدمه ایبر فرایندهای اتصال /. 1
فصل دوم: جوشکاری و برشکاری با گاز / 17
فصل سوم: جوشکاری قوس الکتریکی / 35
فصل چهارم: جوشکاری مقاومتی / 99
فصل پنجم: دیگر فرایندهی جوشکاری / 117
فصل ششم: طراحی جوش / 131
فصل هفتم: طراحی برایمونتاژ دستی / 171
فصل هشتم: بازرسیجوش / 179
فصل نهم: علایم جوشکاری / 219
واژه نامه فارسیبه انگلیسی/ 277
واژه یاب/ 291

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved