چینه نگاری سکانسی عملی
نویسنده:
اشتون امبری
مترجم:
دکتر مصطفی یوسفی راد
سال نشر:
1393
صفحه:
270
نوبت چاپ:
1

فصل اول : کلیات / 11

فصل دوم: تاریخچه توسعه چینه نگاری سکانسی / 21

فصل سوم:  روند توسعه چینه نگاری سکانسی در 20 ساب اخیر / 35
فصل چهارم:  سطوح مبتنی بر خواص فیزیکی در چینه نگاری سکانسی / 51
فصل پنجم:  سطوح مبتنی بر خواص فیزیکی در پینه نگاری سکانسی / 67
فصل ششم:  سطوح مبتنی بر خواص فیزیکی در چینه نگاری سکانسی/51
فصل هفتم: مدل تغییر تراز برای سطوح چینه نگاری سکانسی مبتنی بر خواص فیزیکی / 105
فصل هشتم:  سطوح مبتنی بر زمان در چینه نگاری سکانسی / 125
فصل نهم:  واحدهای چینه نگاری سکانسی – سکانسی های رسوبی مبتنی بر زمان/ 143
فصل دهم:  واحدهای چینه نگاری سکانسی – سکانس های رسوبی مبتنی بر زمان/ 163
فصل یازدهم:  واحدهای چینه نگاری سکانسی- بسته های رسوبی / 175
فصل دوازدهم: واحدهای چینه نگاری سکانسی – پاراسکانس ها / 193
فصل سیزدهم:  سلسله مراتب چینه نگاری سکانسی / 209
فصل چهاردهم:  تطابق / 225

فصل پانزدهم:  تکتونیک، نوسانات سطح دریا و کاربردها در کاوش های نفتی / 247


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved