شهرهای سبز، رشد شهری و محیط زیست
نویسنده:
ماتیو کان
مترجم:
احمد پور احمد - بهزاد عمران زاده -علی مهدی
سال نشر:
1394
صفحه:
164
نوبت چاپ:
1

 

سخن مترجمان/11
فصل اول: مقدمه/13
فصل دوم: اندازه‌گیری میزان پایداری محیط زیست شهری / 21
فصل سوم: منحنی محیط زیست شهری کوزنتس / 43
فصل چهارم: رشد درآمد و محیط زیست شهری؛ نقش بازار /63
فصل پنجم: رشد درآمد، دولت و شیوه حکومت سبزتر / 79
فصل ششم:  رشد جمعیت و محیط زیست شهری / 107
فصل هفتم:  رشد فضایی؛ هزینه‌های زیست محیطی رشد پراکنده در امریکا / 127
فصل هشتم:  دست‌یابی به توسعه پایدار شهری و جهانی / 149
کلید واژگان / 157

منابع و مآخذ / 159

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسي نساجي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved