عربستان (مجموعه کشورهای اسلامی)
نویسنده:
سیده حمزه صفوی
مترجم:
-
سال نشر:
1394
صفحه:
416
نوبت چاپ:
1

 مقدمه / 21

فصل اول: جغرافیای طبیعی و انسانی عربستان / 21

موقعیت جغرافیایی / 21

وضعیت توپوگرافی و طبیعی / 24

جغرافیای انسانی عربستان / 29

فصل دوم: ساختار اقتصادی عربستان سعودی / 41

اقتصاد سیاسی نفت و ساختا اقتصادی عربستان / 43

منابع و ذخایر گاز طبیعی / 85

صنایع گاز / 88

بخش صنعت / 97

شاخص‌های مهم اقتصادی / 116

عضویت در اتحادیه‌های گمرکی شورای همکاری خلیج فار / 127

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد در عربستان / 129

محیط قانونی / 138

زیرساختهای موجود در عربستان / 147

فصل سوم: سیاست و حکومت در عربستان سعودی / 163

عربستان در دوره حکومت ملک سلمان / 180

گروه‌های فشار / 195

سازمان‌های شیعیان / 204

سیاست خارجی عربستان سعودی / 206

قدرت نظامی عربستان / 212

فصل چهارم: وضعیت اجتماعی، آموزشی و فرهنگی / 231

ارکان فرهنگی و اجتماعی / 231

تشکیلات مذهبی / 233

آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی / 244

بهداشت و درمان / 250

رسانه‌های گروهی / 251

فصل پنجم: صنعت گردشگری عربستان / 257

استراتژی صنعت گردشگری در عربستان صعودی / 264

مولفه‌های استراتژی صنعت گردشگری مذهبی عربستان / 266

نهادها و سازمان‌های گردشگری موثر در توسعه صنعت گردشگری عربستان صعودی / 288

فصل ششم: تحلیل وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی عربستان / 319

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات امنیتی پیش روی عربستان صعودی / 319

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات سیاسی پیش روی عربستان صعودی / 319

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات اقتصادی پیش روی عربستان صعودی / 319

ضمیمه: شاخص های آماری عربستان سعودی / 403

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی تاریخ

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved