تغذیه ورزشی پیشرفته
نویسنده:
دن بناردت
مترجم:
دکتر اکبر اعظمیان جزی - دکتر رضا نوری - دکتر محمد فرامرزی - ندا آقایی
سال نشر:
1390
صفحه:
436
نوبت چاپ:
1

 دیباچه/11

بخش اول: منابع تغذیه‌ای برای ورزشکاران

فصل اول: مواد مغذی حاوی انرژی/17

فصل دوم: ویتامین‌ها و مواد معدنی/60

فصل سوم: مایعات و الکترولیت‌ها/115

فصل چهارم: کمک‌های نیروزا/152

بخش دوم: جنبه‌های تغذیه‌ای عملکرد بهینه

فصل پنجم: هضم و جذب/181

فصل ششم: زمان‌بندی دریافت انرژی و مایع/194

فصل هفتم: انتقال مؤثر اکسیژن/226

فصل هشتم: مهارکننده‌های مصرف سوخت و مواد مغذی/239

بخش سوم: سازه‌های مؤثر بر نیازهای تغذیه‌ای

فصل نهم: ورزشکاران در سفر/254

فصل دهم: ارتفاع/265

فصل یازدهم: جنس و سن/277

فصل دوازدهم: ترکیب بدن و وزن/295

بخش چهارم: راهبردهای تغذیه‌ای برای دستگاه‌های انرژی ویژه

فصل سیزدهم: متابولیسم‌های بی‌هوازی فعالیت‌های شدید انفجاری و توانی/327

فصل چهاردهم: متابولیسم هوازی در ورزش‌های استقامتی/361

فصل پانزدهم:نیازهای متابولیک رشته‌های ورزشی توانی_استقامتی/386

بخش پنجم: طرح‌های تغذیه‌ای برای رشته‌های ورزشی مختلف

فصل شانزدهم: رشته‌های ورزشی سرعتی_توانی/408

فصل هفدهم: رشته‌های ورزشی استقامتی/416

فصل هجدهم: رشته‌های ورزشی توانی_ استقامتی (ترکیبی)/424

پیوست‌ها/431

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved