جریان مثبت
نویسنده:
علی رضائی
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
160
نوبت چاپ:
1

یکی از مهم ترین مسائلی که جریان مثبت به آن می‌پردازد نوع مدیریت هر کس برای خودش است. چگونگی مدیریت و تغییر بسیار مهم است. اما مهم تر این است که با مدیریت خودتان تغییر کنید.

فصل اول: وارونگی فکری
خستگی فکری   
آشوب فکری   
دل درد فکری   
ذلت فکری   
طوفان فکری   
زلزله فکری   
فریب فکری   
حرف آخر   
فصل دوم: نشانه‌ها
دلم شکست   
قوطی کنسرو   
فریادهای پسرم   
دختر روی ویلچر   
اخراج شدم   
آدمهای پر توقع   
آدمهای عجول   
آدمهای تنبل   
آدمهای مغرور   
آدمهای خسیس   
آدمهای متعصب   
راهحل   
اپلیکیشن جریان مثبت   
فصل سوم: با گوش‌هایت آشتی کن
آدمهای با لباس سفید   
راهحل   
سطح اول   
سطح دوم   
سطح سوم   
دریادل   
فصل چهارم: با زبانت آشتی کن
آشتی   
فصل پنجم: نقاشی ذهن
ادامه داستان آدمهای با لباس سفید   
فصل ششم: با قلبت آشتی کن
داستان «دلتنگی عشق برای قلب»   
فصل هفتم: با ذهنت آشتی کن
ادامه داستان آدمهای با لباس سفید   
فصل هشتم: ثبات فکری
بیژن فوتبالیست   
راننده خونسرد   
جانشین رئیس   
فصل نهم: آموزش
نکات آموزشی   
دوره های آموزشی «جریان مثبت»   
آموزش بیداری   
آموزش هوشیاری   
آموزش علامت گذاری   
آموزش مفهومی   
آموزش درکی   
فصل دهم: ساحل آرامش
تفکر عالی   
معلم شاد   
سرگرمی‌های کوچک   

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی روانشناسی
روانشناسی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved