نظام اعتبارات خرد دراستان کردستان
نویسنده:
خوشقدم خالدی-عنایت عباسی-محمدفرید سپری
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
203
نوبت چاپ:
1

کتاب نظام اعتبارات خرد در استان کردستان، در هفت فصل طراحی شده است. در این کتاب، ابتدا به معرفی استان کردستان و پتانسیل های اقلیمی، جغرافیایی و ... برای ایجاد اشتغال با استفاده از صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی پرداخته شده است؛ سپس به ارائه کلیاتی درباره اعتبارات خرد و نحوه عملکرد آن در جهان و ایران پرداخته شده است. در نهایت، با توجه به  نتایج یک تحقیق میدانی در مورد بررسی وضع موجود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان، پیشنهادهایی جهت بهبود وضع موجود این نظام در استان کردستان ارائه شده است.  

 

 

فصل اول:معرفی استان کردستان

مقدمه. 21

شناسایی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی استان کردستان.. 22

منطقه اول استان.. 23

منطقه دوم استان.. 24

منطقه سوم استان.. 25

وضعیت اشتغال در استان کردستان.. 26

مهم‌ترین رویکردهای راهبردی توسعه اشتغال استان کردستان.. 27

توسعه رسته‌های تولیدوفرآوری توتفرنگی، انگور و میوه‌های هسته‌دار و دانهدار. 29

صندوق اعتبارات خرد در استان کردستان.. 30

خلاصه فصل اول.. 35

 

فصل دوم: اعتبارات خرد در جوامع روستایی

مقدمه. 39

مفهوم اعتبارات خرد. 43

تفاوت ﻣﺎﻟﻴﻪ‌یﺧﺮد و اﻋﺘﺒﺎرﺧﺮد. 44

اعتبارات خرد کشاورزی.. 45

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی.. 47

اعتبارات خرد و توانمند‌سازی زنان روستایی.. 50

اعتبارات خرد، زمینه سازکارآفرینی زنان روستایی.. 54

کارآفرینی چندکارکردی.. 56

مشکلات تأمین مالی در کشورهای درحال‌توسعه. 58

- وجود بازارهای ناقص و ناكارآمد. 60

- عملكرد ضعیف نهادهای مالی دولتی.. 60

- عدم كارائی در استفاده از پس‌اندازهای خصوصی.. 61

- ساختار دوگانه بازارهای مالی.. 61

- ساختار ناقص اطلاعات در جوامع روستایی و فقیر. 62

- عدم داشتن وثیقه. 63

خلاصه فصل دوم. 64

 

فصل سوم: اعتبارات خرد در جهان

مقدمه. 67

صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزییا ایفاد. 68

بررسی اعتبارات خرد در کشورهای قاره آسیا، آفریقا و آمریکا 71

اعتبارات خرد در کشورهای قاره آفریقا 71

اعتبارات خرد در آفریقای جنوبی.. 72

اعتبارات خرد در سودان.. 72

اعتبارات خرد در کشورهای قاره آسیا 73

اعتبارات خرد در چین.. 73

تجزیه‌وتحلیل مشکلات اعتبارات خرد روستایی در چین.. 74

وضعیت وام‌دهی در روستاهای چین.. 75

هدف و جهت اصلاحات مالی روستایی چین.. 75

انتخاب مسیر اصلاحات و نوآوری در اعتبارات چین.. 76

اعتبارات خرد در تانزانیا 77

اعتبارات خرد در هندوستان.. 77

اعتبارات خرد در ویتنام. 79

اعتبارات خرد در یمن.. 81

اعتبارات خرد در مالزی.. 81

اعتبارات خرد در بنگلادش... 82

اعتبارات خرد در نپال.. 83

اعتبارات خرد در کشورهای قاره آمریکا 83

اعتبارات خرد در جامائیكا 84

اعتبارات خرد در آمریکا 84

برنامه MDPیا توسعه کسب‌وکارهای کوچک در آمریکا 86

برنامه وام‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک... 88

خلاصه فصل سوم. 92

 

فصل چهارم: اعتبارات خرد در ایران

مقدمه. 95

طرح تجمیع صندوق‌های اعتبارات خرد و تشکیل صندوق در سطح شهرستان.. 100

نحوه تشکیل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی.. 102

مراحل تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی.. 103

نحوه تعامل بین صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی و صندوق حمایت از فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی   106

نحوه مصرف وام‌های اعتبارات خرد توسط زنان روستایی.. 109

وثیقه اجتماعی در نظام اعتبارات خرد. 110

خلاصه فصل چهارم. 112

 

فصل پنجم: نظام اعتبارات خرد و محیط تأثیرگذار بر آن

مقدمه. 115

محیط فرهنگی مؤثر بر نظام اعتبارات خرد. 116

- وجود اعتماد و انسجام اجتماعی در بین روستاییان.. 116

- رهبری و مدیریت... 117

- پویایی درون گروهی.. 117

- سطح تحصیلات اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد. 117

- سوگیری‌های جنسیتی و محدودیت‌های مرتبط با جنسیت... 118

- تمایل به انجام پروژه‌های گروهی.. 118

محیط سیاسی مؤثر بر نظام اعتبارات خرد. 119

- وجود قوانین حمایت از اعتبارات خرد و ثبت قانونی صندوق‌های اعتبارات خرد. 119

- توجه به تفاوت‌های توسعه منطقه‌ای و محلی.. 119

محیط اجتماعی مؤثر بر نظام اعتبارات خرد. 120

- تقاضا از بخش خصوصی برای وام به دلیل عدم وجود وثیقه و ضمانت... 120

-وثیقه اجتماعی و ضمانت زنجیره‎‌ای.. 121

-ساختار اطلاعات در جوامع روستایی و فقیر. 121

محیط اقتصادی مؤثر بر نظام اعتبارات خرد. 122

- حمایت بانک‌ها از کسب‌وکارهای کوچک و ریسک اعتبارات در بخش کشاورزی.. 122

- وجود بازارهای ناکارآمد. 123

-کارایی نظام اقتصادی در استفاده از اعتبارات و سرمایه بخش کشاورزی.. 123

- زیرساخت‌ها‌ی بخش کشاورزی.. 124

- صنایع جانبی بخش کشاورزی.. 124

خلاصه فصل پنجم. 126

 

فصل ششم: وضع موجود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان

مقدمه. 129

نکات قوت نظام اعتبارات خرد استان کردستان.. 130

- تقویت فعالیت‌های تیمی در میان زنان.. 130

- سینرژییا همافزایی.. 130

- تقویت سرمایه اجتماعی.. 131

- بهبود شبکه‌های اجتماعی.. 131

- وام‌دهی گروهی و نظارت جمعی بر بازپرداخت وام. 132

- گردش سرمایه در بخش کشاورزی.. 132

- عدم نیاز به وثیقه فیزیکی.. 132

- فرآیند سریع وام‌دهی بدون کاغذ بازی و پاسخگویی به نیازها با منابع درونی.. 133

- یادگیری مادام‌العمر و پایدار. 133

- ارائه وام‌های تقاضامحور و کوتاه‌مدت.. 134

- توسعه منابع انسانی (آموزش مدیران و اعضا) 134

- عدم وابستگی اقتصادی زنان به مردان.. 134

- بالارفتن استانداردهای زندگی.. 135

- توانمندسازی زنان روستایی.. 135

- ایجاد سیستم‌های کشاورزی تلفیقی از طریق ایجاد صنایع جانبی.. 136

- سازماندهی مردم محلی و تشکیل نهادهای اجتماعی.. 137

- توسعه صنایع‌دستی در روستاها 137

- تنوع اقتصاد محلی و ایجاد زمینه لازم برای توسعه مشاغل خانگی.. 138

نکات ضعف نظام اعتبارات خرد در استان کردستان.. 138

- بی‌سوادی و کم‌سوادی اعضا 138

- سوگیری‌های جنسیتی و محدودیت‌های مرتبط با جنسیت... 139

- عدم تمایل به انجام پروژه‌های گروهی.. 139

- نگرش منفی نسبت به کارمزد وام(حلال و حرام بودن) 140

- انحراف وام دریافتی از تولید به مصرف... 140

محروم بودن فقرا از بازارهای اعتباری رسمی.. 140

فقدان سیستم خدمات جامع اعتبارات روستایی.. 141

فقدان نوآوری در خدمات جامع اعتبارات روستایی.. 141

فرصت‌های نظام اعتبارات خرد در استان کردستان.. 142

- افزایش درآمد خانواده‌ها و رفاه اجتماعی و کاهش فقر در جوامع روستایی.. 142

- افزایش قدرت تولید و مصرف در میان روستاییان.. 142

- افزایش بهره‌وری کشاورزی.. 142

- افزایش درآمدهای غیرکشاورزی.. 143

- افزایش امنیت غذایی خانوار. 143

تهدیدهای نظام اعتبارات خرد در استان کردستان.. 144

- مداخله دولت در بازارهای اعتباری.. 144

- انتقال پس‌انداز روستایی به شهرها و بخش صنعتی.. 144

- توسعه ضعیف زیرساخت‌ها ازجمله بازارهای فروش محصولات.. 144

- عدم تناسب وام پرداختی با هزینه‌های انجام فعالیت... 145

موقعیت نظام اعتبارات خرد در ماتریس عوامل داخلی و خارجی.. 145

ارائه راهبردهایی در راستای بهبود نظام اعتبارات خرد استان کردستان مطابق الگویSWOT. 146

راهبرد تدافعی (WT)- راهبرد اصلی.. 146

خلاصه فصل ششم. 148

 

فصل هفتم: مدل پارادایمی نظام اعتبارات خرد در استان کردستان

مقدمه. 151

یافته‌های حاصل از تئوری زمینه‌ای.. 151

عوامل اقتصادی مؤثر بر بهبود نظام اعتبارت خرد. 152

عدم تناسب وام با هزینه‌های ایجاد کسب‌وکار. 152

نداشتن وثیقه. 152

بازاریابی محصولات.. 153

مشکلات حمل‌ونقل.. 154

حمایت ضعیف بانک‌ها از بخش کشاورزی و کسب‌وکارهای کوچک... 154

نبود سرمایه و محیط کسب‌وکار برای زنان.. 155

عوامل فرهنگی مؤثر بر بهبود نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی.. 156

عدم وجود فرهنگ تعاون و همکاری.. 156

باورهای مذهبی.. 156

نابرابری اطلاعاتی میان اعضا 157

رهبری و مدیریت ضعیف... 157

عوامل اجتماعی مؤثر بر بهبود نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی.. 158

سوگیری‌های جنسیتی.. 159

بی‌سوادی و کم‌سوادی اعضا 159

عدم وجود اعتماد و انسجام اجتماعی.. 160

عدم وجود شبکه‌های ارتباطی بین اعتبارات خرد در روستاهای مختلف... 160

وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و سازمان‌ها و تبعیض در بازار کار. 160

تعارض بین وظایف و مسئولیت‌های زنان.. 161

ویژگی‌های روانشناختی و شخصیتی زنان روستایی.. 161

عوامل قانونی-حمایتی مؤثر بر بهبود نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی   163

عدم وجود حمایت‌های دولتی.. 163

عدم ثبت قانونی صندوق‌های اعتبارات خرد. 163

عدم توجه به نیازها و تفاوت‌های فردی.. 164

عدم توجه به برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و محلی.. 164

بروکراسی اداری.. 165

عدم توجه به توسعه زیرساخت‌ها و صنایع جانبی.. 165

عوامل ورودی‌های نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی.. 167

تغییر در منابع اعتباری رسمی.. 167

تغییر در منابع اعتباری غیررسمی.. 168

عوامل فرآیندهای نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی.. 169

عدم توجه به امر آموزش زنان روستایی.. 169

عدم نظارت بر روند فعالیت‌های صندوق.. 169

عدم وجود پرسنل کاری توانمند. 170

راهکارهای (تعاملات/استراتژی‌های) رفع مشکلات نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای متوسط و کوچک روستایی   170

راهکارهای آموزشی.. 171

راهکارهای ارتباطی.. 171

راهکارهای اقتصادی.. 172

راهکارهای قانونی.. 172

راهکارهای مدیریتی.. 173

مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر بهبود نظام اعتبارات خرد در کسب‌وکارهای روستایی.. 175

ارائه راهکارهایی جهت بهبود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان.. 177

خلاصه فصل هفتم. 180

منابع. 183

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved